×
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AGA01E Obecná genetika
AGA12E Bioinformatika
AGA24E Obecná molekulární biologie - Mgr.
AGA74E Obecná genetika - HU - Bc.
DAGA04Y Molekulární genetika
DAGA07Y Molekularní genetika speciální
DAGX02Y Molekulární genetika a šlechtění rostlin

Garantované studijní obory

4102T009 Šlechtění rostlin