×
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AGA01E Obecná genetika - Bc., Mgr.
AGA09Z Odborná exkurze - Mgr.
AGA21E Genetika rostlin - Mgr.
AGA24E Obecná molekulární biologie - Mgr.
AGA72E Obecná genetika - Bc.
AGA74E Obecná genetika - HU - Bc.
AGI05E General Molecular Biology - Mgr.
DAGA04Y Molekulární genetika
DAGA07Y Molekularní genetika speciální
DAGX02Y Molekulární genetika a šlechtění rostlin

Garantované studijní obory

4102T009 Šlechtění rostlin