×
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
banner

Granty

Výzkum možností stanovení optimální hladiny organické hmoty v půdě, aktuálního stavu půdní organické hmoty a biologické aktivity v orných půdách ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Výzkum změn kvality půdní organické hmoty v orných půdách ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009