×
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – KUBÁT, J. – FRIEDLOVÁ, M. – MIKANOVÁ, O. Chemical and microbiological characterization of Cambisols, Luvisols and Stagnosols. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 6, č. 55, s. 231 - 237. ISSN: 1214-1178.

ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – KOLÁČEK, J. – HRUŠKOVÁ, K. – RŮŽKOVÁ, M. – EKRT, O. Composites containing acetylated wheat B-starch for agriculture applications. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 354-359. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VOŘÍŠEK, K. – ŠIMKA, J. Effects of Conventional and Stabilized Urea Fertilizers on Soil Biological Status. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2014, roč. 45, č. 17, s. 2363-2372. ISSN: 0010-3624.

KOKOŠKA, L. – HAVLÍK, J. – KLOUČEK, P. – RADA, V. – VOŘÍŠEK, K. In vitro Antimicrobial Activity of Some Libyan Medicinal Plant Extracts.. Pharmaceutical Biology, 2007, roč. 45, č. 5, s. 386 - 391. ISSN: 1388-0209.

VOŘÍŠEK, K. Microbial parameters of soil set aside before and after desiccation.. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 3, s. 97 - 104. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – STRNADOVÁ, S. Microbial, chemical and textural parameters of main soil taxonomical units of Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 2006, s. 29 - 35. ISSN: 1214-1178.

RŮŽKOVÁ, M. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – VRÁBLÍK, P. – MUSILOVÁ, D. Microbiological characterization of land set-aside before and after Roundup desiccation.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 2, s. 88-94. ISSN: 1214-1178.

KOČÁREK, M. – ARTIKOV, H. – VOŘÍŠEK, K. – BORŮVKA, L. Pendimethalin Degradation in Soil and Its Interaction with Soil Microorganisms. Soil and Water Research, 2016, roč. 11, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1801-5395.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – VOŘÍŠEK, K. Preemergentní herbicidy a mikrobiologické vlastnosti půdy. Úroda, 2008, roč. 12, č. 2008, s. 74 - 75. ISSN: 0139-6013.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – VRÁBLÍKOVÁ, J. – VRÁBLÍK, P. Slit seeded grass-legume mixture improves coal mine reclamation. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58 , č. 2 , s. 68-75. ISSN: 1214-1178.

RŮŽKOVÁ, M. – RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. Soil biological activity of mulching and cut/harvested land set aside . Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 5, č. 54, s. 204 - 211. ISSN: 1214-1178.

POPELÁŘOVÁ, E. – VOŘÍŠEK, K. – STRNADOVÁ, S. Spatial variability of the soil CO2 production.. Acta Agraria et Silvestria, 2006, roč. 49, č. 0, s. 389 - 396. ISSN: 0065-0919.

ŠLAPÁKOVÁ, B. – JEŘÁBKOVÁ, J. – VOŘÍŠEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. The biochar effect on soil respiration and nitrification. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 114-119. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – VAŠÁK, J. – BARABASZ, W. The impact of herbicides for winter oilseed rape on the soil biological parameters.. Acta Agraria et Silvestria, 2006, roč. 69, č. 0, s. 433 - 439. ISSN: 0065-0919.

Ostatní výsledky

Aktivita arylsulfatasy a dehydrogenasy po aplikaci herbicidů Butisan® Star, Command® 4 EC, Devrinol 45F, Lasso® MTX a Treflan 48 EC. Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Antimicrobial activities of fractions from aerial parts of Francoeuria crispa and Globularia alypum Ing. Bogdadi Hamed Ab; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Trojanová Iva; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2005

Antimicrobial effects of certain plants used for the treatment of infectious diseases in the folk medicine of Lybia. Ing. Bogdadi Hamed Ab; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2004

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – RŮŽKOVÁ, M. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – KOTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biodegradability of new composites with wheat B-starch in green waste compost. 2013, 47 Ogonopolska Konferencja Naukowa, 12.-15.5.2013, Pulawy - Lublin, s.224. ISBN 978-83-7562-128-0.

Biologická aktivita mulčovaných a sečených půd uvedených do klidu. Růžková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008

Biologické parametry substrátů z odpadů (zelených komunálních, stavebních, demoličních) a rašeliny. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

C and N content and 12yr–dynamics of microbial parameters in chernozem, regosol and rendzic leptosol doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2005

Construction wastes, green waste compost and Switchgrass (Panicum virgatum L.) used for landfill cover restoration doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Michaela Růžková (externí), prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Martin Koudela, Ph.D., 2010

Disturbed sites restoration using mixture of construction and biodegradable wastes prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Bc. Zárubová Dana, 2009

Enzymové aktivity a mikrobní biomasa stanovená mikrovlnnou metodou po aplikaci sulfonylmočovinových herbicidů k sladovnickému ječmeni doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2009

Grassing and mulching of land set aside as the way to soil conservation. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

Microbial biomass-C determined using CaCl2 and K2SO4 as extraction reagents. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2005

Microbial characteristics as a key indicators of sustainable soil use. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2004

Microbial characteristics, carbon and nitrogen content in cambisols and luvisols. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava; Ing. Nováková Michaela; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2004

Microbial parameters, mean stand height and diameter of trees on afforested reclaimed soils. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela, 2005

Mikrobiologické a chemické parametry stavebních a demoličních odpadů, obohacených Lignohumátem AM™, kmínovou, pšeničnou, řepkovou a ječnou slámou doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; Krejčová Jana; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Kváčová M.; Jáglová M.; Lhotáková T.; Osecký L., 2006

Mikrobiologické a chemické parametry substrátů pro pěstování rostlin s Lignohumátem AM™ a různými odpady. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Koudela Martin, Ph.D., 2006

Mikrobiologické a pěstitelské parametry substrátů na bázi stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Mikrobiologické parametry černozemě uložené do klidu před a po desikaci porostu přípravkem Roundup Biaktiv. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; RNDr. Strnadová Svatoslava; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

Mikrobiologické parametry urbánních zemin obohacených mulčovací kůrou, čistírenskými kaly, Lignohumátem AM™, papírenským a kmínovým odpadem. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Kváčová M.; Jáglová M.; Lhotáková T.; Osecký L.; Axman L., 2006

Mikrobiologie a pedobiologie, pracovní sešit pro bloková cvičení doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; Ing. Nováková Michaela, 2004

Mikrobiologie a pedobiologie, pracovní sešit pro bloková cvičení doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela, 2006

Mikrobiologie pracovní sešit doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Eva Popelářová, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Michaela Růžková (externí), 2010

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – POPELÁŘOVÁ, E. – RADA, V. – VLKOVÁ, E. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Mikrobiologie, pracovní sešit. 2012, ČZU v Praze, 2012, PowerPrint, deváté přepracované vydání, 80s. ISBN: 978-80-213-2290-5.

Mikrobiologie, pracovní sešit doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; Růžková Michaela, 2008

RŮŽEK, L. – VOŘÍŠEK, K. – POPELÁŘOVÁ, E. – RADA, V. – VLKOVÁ, E. – RŮŽKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Mikrobiologie, pracovní sešit. 2015, ČZU v Praze, 2015, PowerPrint, desáté přepracováné vydání, s. 1-77. ISBN: 978-80-213-2561-6.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Nejlepší kombinací pro jarní náhradu řepky ozimé sladovnickým ječmenem je orba a herbicidy Lasso® MTX a Command® 4 EC doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2006

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – VOŘÍŠEK, K. – ŠÁRKA, E. – KRULIŠ, Z. – KOTEK, J. Podtyp: Skripta; Nová biodegradabilní kompozita s pšeničným b-škrobem a jejich dekompozice v kompostu. 2013, Vedecké práce z oblasti polnohospodárskej mikrobiológie, Nitra, Slovensko, ALCEDO, 81 - 87 s., 90 s., 978-80-552-1040-7.

Peat-waste potting substrates and their biological parameters doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Pedobiologie a mikrobiologie doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., 2010

Practical solutions for managing optimum C and N content in agricultural soils IV. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Relations between activities and counts of microorganisms. Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2007

Soil microbial and nutrient interactions in Cambisols, Luvisols and Stagnosols doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Kubát Jaromír, 2007

Soil organic matter - microbial interactions. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2005

Spatial variability of the soil CO2 production Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2006

Sulfonylmočovinové herbicidy aplikované ve fázi sloupkování k sladovnickému ječmeni a jejich vliv na půdní mikroorganismy doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008

Sulphonylurea herbicides and their effect on soil microbial association doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Baldrián P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

The effect of housing system, eggshell quality, egg contamination and storage on egg quality. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The impact of herbicides for winter oilseed rape on the soil biological parameters doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Dr. Barabasz Wieslaw, 2006

Treflan 48 EC (trifluralin), nejlepší ve výnosech, nejhorší v biologických parametrech půdy doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Sedláčková Jarmila, 2005

Variabilita mineralizační aktivity. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D., 2005

Vliv desikace původního porostu a následného osetí jílkem mnohokvětým na mikrobiologické parametry luvické černozemě. Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2006

Vliv preemergentních herbicidů na mikrobiologické parametry půdy při orbě a minimalizaci doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Vliv systému ustájení na užitkovost a kvalitu vajec slepic nosného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Vybrané kapitoly z pedobiologie a mikrobiologie. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2004

Vývoj netradičních rekultivací ve třech dobývacích prostorech MUS a.s. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Vráblíková J.; Vráblík P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava, 2008

Vztahy mezi počty mikroorganismů a abiotickými parametry orných půd. Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Kubát Jaromír; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; RNDr. Randová Daniela, 2007

Zahradnické využití substrátů z rašeliny a zelených komunálních odpadů doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Koudela Martin, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008