×
prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AGA06E Šlechtění zvířat I - Mgr.
AGA14E Úvod do šlechtění zvířat
AGA28E Biometrická genetika - Mgr.
AGA30E Šlechtitelské programy a legislativa - Mgr.
AGA31E Genetika a šlechtění zvířat - Mgr.
AGA46E Design experimentu a statistika - Mgr.
AGA47E Experimental Design and Statistics - Mgr.
AGA75E Šlechtitelské programy a legislativa - Mgr.
AGA85E Úvod do šlechtění zvířat
AGA88E Genetika a šlechtění zvířat - Mgr.
AGI04E Genetics and Breeding of Livestock - Mgr.
DAGA06Y Speciální postupy ve šlechtění zvířat
DAGX03Y Genetika zvířat
DALX01Y Obecná zootechnika