×
prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
banner

Publikace

Vědecké publikace v impaktovaných časopisech

Vostrá-Vydrová H., Vostrý L., Hofmanová B, Krupa E., Veselá Z., Schmidová J. (2016): Genetic diversity within and gene flow between three draught horse breeds using genealogical information. Czech J. Anim. Sci., 61 (10): 462-472.


Schmidová J., Milerski M., Svitaková, A., Vostrý L. (2016): Effects of service ram on litter size in Romanov sheep. Small Ruminant Res. 141: 56-62.


Vostrá Vydrová H., Vostrý L., Hofmanová B., Krupa E., Zavadilová L. (2016): Pedigree analysis of the endangered Old Kladruber horse population. Lives. Sci., 185:17-23.


Vostrý L., Milerski M., Krupa E., Vesela Z., Vostra-Vydrova H (2015): Genetic relationships among calving ease, birth weight and perinatal calf survival in Charolais cattle.  Animal Science Papers and Reports, 33 (3), 233-242.


Vostrý L., Veselá Z., Svitáková A., Vostrá Vydrová H. (2014): Comparison of models for estimating genetic parameters and predicting breeding values for birth weight and calving ease in Czech Charolais cattle. Czech J. Anim. Sci., 59 (7): 302-309

Vostrý L., Veselá Z., Krupa E. (2014): Genetic evaluation of the growth of beef bulls at a performance test station. J. Anim. Feed Sci., 23 (1): 37-44.

Schmidová J., Milerski M., Svitáková A., Vostrý L., Novotná A. (2014): Estimation of genetic parameters for litter size in Charollais, Romney, Merinolandschaft, Romanov, Suffolk, Šumava and Texel breeds of sheep. Small Rum. Res., 119: 33-38.

Svitáková A., Bauer J., Přibyl J., Veselá Z., Vostrý L. (2014): Changes over time in genetic parameters for growth in bulls and assessment of suitability of test methods. Czech J. Anim. Sci., 59 (1): 19-25.


Vostrý L., Milerski M. (2013): Genetic and non-genetic effects influencing lamb survivability in the Czech Republic. Small Rum. Res., 113: 47-54.

Šichtař J., Rajmon R., Hošková K., Řehák D., Vostrý L., Härtlová H. (2013): The luteal blood flow, area and pixel intensity of corpus luteum, levels of progesterone in pregnant and nonpregnant mares in the period of 16 days after ovulation. Czech J. Anim. Sci., 58 (11): 512-519.

Vostrý L., Čapková Z., Šebková N., Přibyl J. (2012): Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. J. Anim. Breed. Genet.,129 (1): 60-69  doi:10.1111/j.1439-0388.2011.00946.x

Rajmon R., Šichtař J., Vostrý L., Řehák D. (2012): Ovarian follicle growth dynamics during the postpartum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech J. Anim. Sci., 57 (12): 562–572.

Bauer J., Milerski M., Přibyl J., Vostrý L. (2012): Estimation of genetic parameters and evaluation of test-day milk production in sheep. Czech J. Anim. Sci., 57 (11): 522–528.

Vostrý L., Veselá Z., Přibyl J. (2012): Genetic Parameters for Growth of Young Beef Bulls. Arch. Tierz., 55 (3), 245-254.

Přibyl J., Haman J., Kott T., Přibylová J., Šimečková M., Vostrý L., Zavadilová L., Čermák V., Růžička Z., Šplíchal J., Verner V., Motyčka J., Vondrášek L. (2012): Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes. Czech J. Anim. Sci., 57 (4): 151-159.

Vostrý L., Pribyl. J, Šimeček P. (2012): Reduction of Traits for Genetic Evaluation of Linear Described Traits in the Old Kladruber Horses. Czech J. Anim. Sci., 57 (4): 160-170.

Vostrý L.,Mach K., Přibyl J. (2012): Selection of a Suitable Data Set and Model for the Genetic Evaluation of the Linear Description of Conformation and Type Description in Old Kladruber Horses. Arch. Tierz., 55 (2), 105 - 112.

Vostrý L., Hofmanová B., Vostrá Vydrová H., Přibyl J., Majzlík I. (2012): Estimation of genetic parameters for melanoma in Old Kladruber horse. Czech J. Anim. Sci., 57 (2): 75-82.

Ducháček J., Přibyl J., Stádník L., Vostrý L., Beran J., Štolc L. (2011): Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007. Czech J. Anim. Sci., 56 (11): 509-520.

Veselá Z., Vostrý L., Šafus P. (2011): Linear and liear-treshold model for genetic parameters for carcass SEUROP trakte in Czech beef cattle. Czech J. Anim. Sci., 56 (9): 414-426.

Vostrý L., Přibyl J., Mach K., Majzlík I. (2011):  Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber horse. J. Anim. Feed Sci., 20 (3): 338–349.

Vostrý L., Čapková Z., Přibyl J., Mach K. (2011): Analysis of Czech Cold-Blooded Horses: Genetic Parameters, Breeding Value and the Influence of Inbreeding Depression on Linear Description of Conformation and Type characters. Czech J. Anim. Sci., 56 (5), 217 – 230.

 Vostrý L., Kracíková O., Hofmanová B., Czerneková V., Kott T., Přibyl J. (2011): Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech J. Anim. Sci., 56 (4), 163 – 175.

Vostrý L., Čapková Z., Přibyl J., Hofmanová B., Vostrá Vydrová H., Mach K. (2011): Population structure of Czech Cold-Blooded Breeds of Horses. Arch. Tierz., 54 (1), 1 - 9.

Jakubec V., Vostrý L., Schlote W., Majzlík I., Mach K. (2009): Selection in the genetic resource: genetic variation of the linear described type traits in the Old Kladrub horse. Arch. Tierz., 52 (4): 342 – 355.

Vostrý L., Přibyl J., Schlote W., Veselá Z., Jakubec V., Majzlík I., Mach K. (2009): Estimation of Animal × Environment Interaction in Czech Beef Cattle. Arch. Tierz., 52 (1), 15 – 22.

Vostrý L., Přibyl J., Jakubec V., Veselá Z., Majzlík I. (2008): Selection of a suitable definition of environment for the estimation of genotype × environment interaction in waning weight of beef cattle. Czech J. Anim. Sci., 53 (10), 407 – 417.

Vostrý L., Jakubec V., Schlote W., Bjelka M., Bezdíček J., Majzlík I. (2008): Analysis of population and heterosis effects in crossbred cattle of Czech Feckvieh and Beef Simmental parentage for growth traits.  Arch. Tierz., 51 (3), 207 – 215.

Jakubec V., Rejfková M., Volenec J., Majzlik I., Vostrý L. (2007): Analysis of linear description of type traits in the varieties and stud of the Old Kladrub horse. Czech J. Anim. Sci., 52 (9), 299 – 307.

Veselá Z., Přibyl J., Vostrý L., Štolc L. (2007): Stochastic simulation of the influence of insemination on the estimation of breeding value and it reliability. Czech J. Anim. Sci., 52 (8), 236 – 248.

Vostrý L., Přibyl J., Veselá Z., Jakubec V. (2007): Selection of a suitable data set and model for the estimation of genetic parameters of the weaning weight in beef cattle. Arch. Tierz., 50 (6), 562 – 574.

Šafus P., Přibyl J., Veselá Z., Vostrý L., Štípková M., Stádník L. (2006): Selection indexes for bulls of beef cattle. Czech J. Anim. Sci., 51 (7), 285 – 298.

Veselá Z., Přibyl J., Šafus P., Vostrý L., Šeba K., Štolc L. (2005): Breeding value for type traits in beef cattle in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci., 50 (9), 385 – 393.

 

Ostatní vědecké publikace v časopisech s oponentním řízením

Vostrý L., Vydrová H., Dokoupilová A., Mach K., Janda K. (2010): Estimation of the genotype x environment interaction for the Hyplus broiler rabbit. Scientia Agric. Bohem., 41(2): 92-97.

Vostrý L., Čapková Z., Andrejsová L., Mach K., Majzlík I. (2009): Linear type trait analysis in the Coldblood breeds: Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Noriker. Slovak J Anim. Sci., 42 (3): 99 – 106.

Čapková Z., Andrejsová L., Vostrý L. (2009): Koeficient inbreedingu a efektivní velikost populace slezského norika a českomoravského belgického koně a v České republice. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 12: 133 – 134.

Gardianová I., Mourková H., Vostrý L. (2008): Inbreeding coefficients of aindividuals and promoters of population by sumatran tiger (Patera Ttigris Ssumatrae) in union of Czech and Slovak Zoos (UCSZ) to 31. 12. 2006. Journal of Agrobiology. 25 (1): 17 – 18.

Vostrý L., Přibyl J., Majzlík I., Krejčová H., Veselá Z. (2008): Genetic evaluation of growth for beef bulls at a performance-test station. Journal of Agrobiology. 25 (1): 57 – 60.

Vostrý L., Mach K., Dokoupilová A., Majzlík I., Janda K (2008): Estimation of the genotype × environment interaction for the HYPLUS broiler rabbit. Journal of Agrobiology. 25 (1): 61 – 64.

Vostrý L., Mach K., Dokoupilová A., Majzlík I., Jakubec V., Janda K. (2008): Fattening performance for the HYPLUS broiler rabbit dependence on the initial fattening body weight. Scientia Agric. Bohem., 39 (3): 278 – 283.

Vostrý L., Mach K., Jakubec V., Majzlík I. (2008): Growth analysis and food consumption in final crossbreds of the HYPLUS broiler rabbit. Scientia Agric. Bohem., 39 (1): 38 – 44.

Zavadilová L., Mach K., Majzlík I., Vostrý L. (2008): Crossbreeding parameters for carcass traits of broiler rabbits. Scientia Agric. Bohem., 39 (1): 45 – 48.

Jakubec V. Majzlík I., Schlote W., Vostrý L., Volenec J. (2006): Genetic variation in the genetic resource population of the Old Kladrub horse: inbreeding and parameters for conformation traits linear described. Acta fytotechnica et zootechnica, 9, 184-187.

Veselá Z., Přibyl J., Vostrý L., Šafus P., Štolc L., Šeba K. (2006): Odhad genetických parametrů pro popisné znaky zevnějšku masných plemen skotu. Acta fytotechnica et zootechnica, 9, 88-90.

Vostrý L., Jakubec V., Přibyl J., Veselá Z., Majzlík I. (2006): Posouzení interakce genotyp ´ prostředí u masného skotu. Acta fytotechnica et zootechnica, 9, 96-98.

Vostrý L., Mach K., Jakubec V., Majzlík I. (2006): Odhad růstových křivek a křivek spotřeby krmiva ve výkrmu dvou finálních hybridů brojlerového králíka HYPLUS. Acta fytotechnica et zootechnica, 9, 200-201.

Přibyl J., Wolfová M., Veselá Z., Vostrý L., Přibylová J. (2004): Optimization of breeding schemes. Animal Science Papers and Reports, 22, Supplement 2, s. 87-95.

Přibylová J., Vostrý L., Veselá Z., Přibyl J., Bohmanová J. (2004): Breeding value for own growth of beef bulls in performance-test station. Animal Science Papers and Reports, 22, Supplement 2, 97-103.

Veselá Z., Přibyl J., Vostrý L., Štolc L. (2004): Effect of sire referencing scheme on reliability of the breeding value estimation in beef cattle. Animal Science Papers and Reports, 22, Supplement 2, s. 151-157.

Vostrý L., Přibyl J., Veselá Z., Jakubec V. (2004): Selection of suitable models for the estimation of genetic parameters in beef cattle. Animal Science Papers and Reports 22, Supplement 2, 159-164.

 

Články v odborných časopisech

Ducháček J., Přibyl J., Vostrý L. (2010): Vývoj plemenných hodnot jedinců masného skotu v čase (Aberdeen Angus). Zpravodaj ČSCHMS,XVII, č.1: 34 – 38.

Ducháček J., Přibyl J., Vostrý L., Stádník L. (2010): Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus. Náš chov, 4: 23 – 25.

Vostrý L., Mach K., Veselá Z., Jakubec V. (2010): Využití molekulárních markerů ve šlechtění zvířat. Náš chov, 2: 43 – 44.

Mach K., Vostrý L., Martinec M. (2010): Ohlédnutí za X. celostátním seminářem „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Chovatel, 49 (3). 44.

Ondráček J., Mach K., Dokoupilová A., Vostrý L., Majzlík I., Janda K. (2008): Vliv složení krmné směsi a probiotik na užitkovost a zravotní stav králíků ve výkrmu. Chovatelský magazín, 12, 30 – 32.

Vostrý L., Mach K., Bjelka M., Bezdíček J., Majzlík I. (2008): Hybridizace u dvou fylogeneticky příbuzných masných plemen skotu. Náš chov, 4, 31 – 34.

Zita L., Vostry L., Dokoupilova A., Volek Z. (2008): Ohlédnutí za králíkářským kongresem. Náš chov, 11, 33.

Šafus P., Přibyl J., Veselá Z., Vostrý L. (2007): Selekční indexy v chovu masného skotu. Masný skot – příloha časopisu Náš chov. 22-22.

Veselá Z., Přibyl J., Šafus P., Vostrý L. (2007): Šlechtění masného skotu. Masný skot – příloha časopisu Náš chov. 19-20.

Veselá Z., Přibyl J., Vostrý L. (2007): Podstata využití plemenných hodnot k výběru zvířat ve stádech masného skotu. Zpravodaj ČSCHMS, XIV, č.1: 24-26.

Vostrý L., Přibyl J., Jakubec V., Veselá Z. (2007): Přizpůsobivost masného skotu na rozdílné podmínky prostředí. Náš chov, 10, 20 – 21

Šafus P., Přibyl J., Veselá Z., Vostrý L., Štípková M, Stádník L., Šeba K. (2005): Selekční indexy pro masný skot. Náš chov, 65 (11), 22-26.

Šafus P., Veselá Z., Přibyl J., Štípková M., Stádník L., Vostrý L. (2005): Selekční indexy v chovu skotu. Agromagazín, 6 (8), 44-46.

Veselá Z., Přibyl J., Šafus P., Vostrý L., Šeba K., Štolc L. (2005): Odhad plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu. Náš chov, 65 (6), 28-32.

Veselá Z., Přibyl J., Šafus P., Vostrý L., Šeba K., Štolc L. (2005): Hodnocení zevnějšku mladých zvířat masného skotu. Zpravodaj ČSCHMS, 2005, 3 (2), 8-12.

Veselá Z., Vostrý L., Přibyl J., Štolc L. (2004): Příbuznost mezi stády a šlechtění. Agromagazín, 5 (11), 48-51.

Vostrý L., Veselá Z., Přibyl J., Šeba K. (2004): Odhad plemenné hodnoty býků v odchovnách masných plemen. Náš chov, 64 (6), 8-10.

Vostrý L., Veselá Z., Přibyl J., Šeba K. (2004): Hodnocení přírůstku býků v odchovnách. Zpravodaj ČSCHMS, 2 (2), 7-9.