×
prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
banner

Životopis

1998 – 2003 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agronomická – magisterský studijní program

                  Diplomová práce: Růst telat od narození do 365 dnů u kříženců masného skotu (Titul: Ing.)

2003 – 2007 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agronomická – doktorandský studijní program

                  Disertační práce – Odhad interakce genotyp × prostředí u masných plemen skotu

                   v podmínkách ČR (Titul: Ph.D.)

2004                  Studijní pobyt Humboldtova univerzita Berlín v rámci programu EU, Sokrates

2009                  Studijní pobyt Research Centre Foulum – Aarhus university, Dánsko

2010                  Mezinárodní kurz „Linear Models and Animal breeding“ – L.R. Schaeffer, Mnichov, Německo

2012                  docent pro obor obecná zootechnika

 

Odborné zaměření: šlechtění hospodářských zvířat, především odhad genetických parametrů, předpověď plemenné hodnoty a populačně genetické analýzy populací hospodářských i domácích zvířat. Úzká spolupráce se svazy chovatelů.