×
prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
banner

Granty

Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011