×
prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DAEA01Y Agroekologie
DAEA05Y Biomonitoring
AEA32E Principles of Agroecology - Bc.
AEA11Z Terénní cvičení - Bc.
AEA19E Aplikovaná ekologie - Bc.
AEA71E Aplikovaná ekologie - Bc.
AEA29Z Excursions, Field Training - Bc.
AEA17E Agricultural Ecology - Mgr.
AEA01E Zoology - Bc.
AEA25E Zoologie bezobratlých - Bc.