×
prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
banner

Granty

Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008-2011

Využití biodiverzity zásobních proteinů pšenice s důrazem na nízkomolekulární gluteniny ve vztahu ke kvalitě produkce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v ekologickém systému hospodaření 

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2013

Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Využití systému participatory breeding ve výzkumu a šlechtění odrůd pšenice vhodných pro ekologické pěstování

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2022

Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

Zlepšování vitality rostlin a podmínek pro růst v systému integrované rostlinné produkce

GA FAPPZ, 2019-2020