×
prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PETR, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Zásady pěstování hybridních odrůd žita. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 8 - 11. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Agronomic characteristics of the spring forms of the wheat landraces (einkorn, emmer, spelt, intermediate bread wheat) grown in organic farming. Journal of Agrobiology, 2010, roč. 27, č. 12, s. 9 - 17. ISSN: 1803-4403.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Agronomically important traits of emmer wheat . Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 341-346. ISSN: 1214-1178.

MOUDRÝ, J. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ JR., J. Ancient wheat species can extend biodiversity of cultivated crops. Scientific Research and Essays, 2011, roč. 6, č 20, s. 4273-4280. ISSN: 1992-2248.

HAMOUZ, K. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Ascorbic acid content in potato tubers with coloured flesh as affected by genotype, environment and storage. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 605-611. ISSN: 1214-1178.

KONVALINA, P. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Baking quality and high molecular weight glutenin subunit composition of emmer wheat, old and new varieties of bread wheat. Romanian Agricultural Research, 2013, roč. 30, č. 1, s. 83-89. ISSN: 1222-4227.

KONVALINA, P. – ŠTĚRBA, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. Baking quality of genetics resources of spring forms of Triticum spelta L.. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, roč. 11, č. 3-4, s. 475-476. ISSN: 1459-0255.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Biologické moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a ječmene. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Composition and contribution of major antioxidants of selected cereals to their nutrition quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 4, s. 172 - 180. ISSN: 1211-3174.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Composition of essential amino acids in emmer wheat landraces and old and modern varieties of bread wheat. ..., 2011, roč. 9, č 3-4, s. 193-197.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZECHNER, E. – BERGER, S. – GRAUSGRUBER, H. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ, J. Differences in grain/straw ratio, protein content and yield in landraces and modern varieties of different wheat species under organic farming . Euphytica, 2014, roč. 199, č. 1-2, s. 31-40. ISSN: 0014-2336.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. – ŠRÁMEK, J. – MOUDRÝ JR., J. Differences in the morphological characteristics of the land races of the soft and emmer wheat in relation to the modern varieties. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 87 - 96. ISSN: 1222-5339.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Differences in yield parameters of emmer in comparison with old and new varieties of bread wheat. African Journal of Agricultural Research, 2012, roč. 7, č. 6, s. 986-992. ISSN: 1991-637X.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – SUCHÝ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. Diversity of Carbon Isotope Discrimination in Genetic Resources of Wheat. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 4, s. 687-699. ISSN: 0133-3720.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – FAMĚRA, O. Effect of organic wheat cultivation in wider rows on grain yield and quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1211-3174.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – BICANOVÁ, E. – FAMĚRA, O. Effects of organic wheat cultivation in wider rows on the grain yield and quality. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 97 - 102. ISSN: 1222-5339.

CHRPOVÁ, J. – ŠÍP, V. – ŠTOČKOVÁ, L. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Evaluation of resistance to Fusarium head blight in spring wheat genotypes belonging to various Triticum species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 4, s. 149-156. ISSN: 1212-1975.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Fusarium identification by PCR and DON content in grains of ancient wheat. ..., 2011, roč. 9, č 3-4, s. 321-325.

KONVALINA, P. – ŠTĚRBA, Z. – VLÁŠEK, O. – MOUDRÝ JR., J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Fusarium spp. occurrence in grains of ancient wheat species. Romanian Agricultural Research, 2016, roč. 33, č. 2016, s. 307-311. ISSN: 1222-4227.

**SUCHÝ, K. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **ŠTĚRBA, Z. – **MOUDRÝ JR., J. – **BUCUR, D. – **BERNAS, J. – **KOPECKÝ, M. – **TRAN, D. Influence of husk on grain contamination by Fusarium spp. and Alternaria spp. in hulled spelt (Triticum spelta L.). Environmental Engineering and Management Journal, 2018, roč. 17, č. 4, s. 885-895. ISSN: 1582-9596.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – CHALOUPSKÝ, R. Influence of seed's biological traits of oat on next seed generation in organic farming . Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 2, s. 551-555. ISSN: 1459-0255.

DVOŘÁČEK, V. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. Intra-varietal polymorphism of gliadins and glutenins within wheat varieties grown in the Czech Republic and its impact on grain quality. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 4, s. 140-148. ISSN: 1212-1975.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Klíčivost mořeného osiva pšenice infikovaného houbou Fusarium. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. Kvalitativní změny pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 469-472. ISSN: 0139-6013.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. Mlynářská a pekařská jakost minoritních druhů pšenice z ekologického zemědělství. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 525-528. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Morphological and biological characteristics of the land races of the spring soft wheat grown in the organic farming system. Journal of Central European Agriculture, 2010, roč. 11, č. 2, s. 235 - 244. ISSN: 1332-9049.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarní pšenice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Nutriční hodnota pšenice dvouzrnky. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 4, s. 99 - 101. ISSN: 1211-846X.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého tritikale v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 11-14. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého žita v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 36-39. ISSN: 0139-6013.

KVAPIL, R. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZDERŮ, K. Ovlivnění produkce hybridní pšenice výsevkem a dusíkatým hnojením. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 58 - 60. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – MIČÁK, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. Ozimá pšenice pěstovaná ekologicky a konvenčně. Úroda, 2014, roč. 62, č. 11, s. 24-26. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Ozimá špalda - nenáročná pšenice s vysokou jakostí. Úroda, 2014, roč. 62, č. 10, s. 15-17. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – FUKA, D. Pekařská jakost a možnosti využití zrna krajových odrůd pšenice dvouzrnky. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 547 - 550. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Polní vzcházivost a výnosy nahého ovsa podle původu osiva. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 20-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Produkční schopnost osiva ovsa různého původu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2015, roč. 63, č. 11, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstovaného jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva může ovlivnit výnosy jarního ječmene. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Původ osiva ovlivňuje jeho semenářskou hodnotu. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – ZRCKOVÁ, M. Qualitative changes of rye grain and flour after Fusarium spp. contamination evaluated by standard methods and system Mixolab. Zemdirbyste / Agriculture, 2015, roč. 102, č. 4, s. 397-402. ISSN: 1392-3196.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

KREJČÍŘOVÁ, L. – SLUKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Obilnářské listy, 2010, roč. 18, č. 2, s. 35 - 39. ISSN: 1212-138X.

CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Selection of minor wheat species cultivars and genetic resources for organic farming, with emphasis on baking quality parameters. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 126 - 132. ISSN: 1222-5339.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Spike productivity in relation to yield as a criterion for emmer wheat breeding. Romanian Agricultural Research, 2011, roč. 28, č. , s. 49-56. ISSN: 1222-4227.

CAPOUCHOVÁ, I. – FAMĚRA, O. Storage protein composition of winter wheat from organic farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 6 - 11. ISSN: 1211-3174.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ JR., J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – SUCHÝ, K. – MOUDRÝ, J. Suchovzdornost genetických zdrojů pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 299-302. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Technologická jakost minoritních druhů jarní pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 599 - 602. ISSN: 0139-6013.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – FAMĚRA, O. The effect of organic and conventional growing systems on quality and storage protein composition of winter wheat. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 11, s. 499 - 505. ISSN: 1214-1178.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The straw as mulch and compost as a tool for mitigation of drought impacts in the potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 11, s. 530-535. ISSN: 1214-1178.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. – MARTON, L. Variation for carbon isotope ratio in a set of emmer (Triticum dicoccum Schrank) and bread wheat (Triticum aestivum L.) accessions. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2011, roč. 10, č 21, s. 4450-4456. ISSN: 1684-5315.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. – ORSÁK, M. – BEČKOVÁ, L. Variation of the total content of polyphenols and phenolic acids in einkorn, emmer, spelt and common wheat grain as a function of genotype, wheat species and crop year. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 260-266. ISSN: 1214-1178.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Vliv osiva na polní vzcházivost a výnos pšenice dvouzrnky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 14-16. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Vliv původu osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 2011, roč. 59, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1041-2905.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – ŠTĚRBA, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Výnos a pekařská jakost pšenice seté v ekologickém zemědělství. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8 odb.příloha, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Weaknesses of the emmer wheat genetic resources and possibilities of its improvement for low-input and organic farming systems. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2010, roč. 8, č. 3-4, s. 376 - 382. ISSN: 1459-0255.

Kapitoly v odborné knize

PETR, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – KALINOVÁ, J. KVALITA ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ NA PRAHU 21. STOLETÍ. Praha: , 2008. 1s. ISBN 987-80-86576-28-2. s. ALTERNATIVNÍ PLODINY, PSEDOCEREÁLIE A PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, s. 147 - 162.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common rye (Secale cereale L.), semiperennial rye (Secale cereale L. var. multicaule) and triticale (Triticosecale Wittm.), s. 29-42.

CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common wheat (Triticum aestivum L.), s. 1-28.

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

**KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **SUCHÝ, K. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 212s. ISBN 978-80-7394-670-8. Hulled wheats, s. 43-62.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

MOUDRÝ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: VÚPS, a.s., 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Oves, s. 133 - 141.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Pluchaté pšenice - Pšenice jednozrnka (Triticum monococum L.) Pšenice dvouzrnka [Triticum diccocum (Schrank) Schuebl.] Pšenice špalda (Triticum spelta L.), s. 51-92.

HRUŠKOVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – CAPOUCHOVÁ, I. – FAMĚRA, O. – HANIŠOVÁ, A. – HORÁKOVÁ, V. – HORČIČKA, J. – HŘIVNA, L. – PETR, J. – PRUGAR, J. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. 1s. ISBN 987-80-86576-28-2. s. Pšenice, s. 75 - 96.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Pšenice setá (Triticum aestivum L.), s. 1-29.

**KONVALINA, P. – **GRAUSGRUBER, H. – **DANG, K. – **VLÁŠEK, O. – CAPOUCHOVÁ, I. – **ŠTĚRBA, Z. – **SUCHÝ, K. – **STOLIČKOVÁ, M. – **KYPTOVÁ, M. – **BERNAS, J. – **KOPECKÝ, M. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Rheological and Technological Quality of Minor Wheat Species and Common Wheat, s. 255-273.

CAPOUCHOVÁ, I. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Rozdíl ve skladbě zásobních bílkovin a kvalitě pšenice z ekologického a konvenčního způsobu pěstování, s. 137 - 143.

CAPOUCHOVÁ, I. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Vliv pěstitelské technologie na jakost hybridní pšenice, s. 164 - 169.

CAPOUCHOVÁ, I. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Vliv struktury porostu ozimé pšenice v ekologickém způsobu pěstování na výnos a kvalitu zrna, s. 144 - 149.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. Research in Organic Farming. Rijeka: InTech, 2011. 186s. ISBN 978-953-307-381-1. Wheat growing and quality in organic farming, s. 105-122.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – KONVALINA, P.; idPublikace = 66268; Název: Žito seté (Secale cereale L.), Žito trsnaté (Secale cereale L. var. multicaule) a Tritikale (xTriticosecale Wittm.)-- Neexistuje podtyp publikace --

Článek ve sborníku z akce

KONVALINA, P. – FRIEBEL, L. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – BLÁHA, L. – BLAŠKO, T. – CAPOUCHOVÁ, I. Aktuální situace ve využití osiva obilnin v ekologickém zemědělství v České republice. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 110-114.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

DVOŘÁČEK, V. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HERMUTH, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – FAMĚRA, O. FT-NIR spektroskopie - efektivní šlechtitelská metoda pro predikci parametrů retenční kapacity mouky u pšenice seté. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 104-109.

BLÁHA, L. – LASKAFELD, D. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. Hodnocení vlastností a vhodnosti praktického použití certifikovaných a farmářských osiv obilnin. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 50-55.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 79-82.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – BRADOVÁ, J. Porůstání obilek a jeho vliv na semenářskou kvalitu osiva ozimé pšenice z podmínek vlhkého vegetačního ročníku. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 221-225.

PAPOUŠKOVÁ, L. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. SRC test - komplexní metoda hodnocení jakosti při šlechtění pšenice seté (T. aestivum L.). In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 93-99.

ŠRÁMEK, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Vlastnosti krajových odrůd pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccum Schrank) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 115-119.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Vliv původu osiva na výnosy jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 149-153.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pluchaté pšenice (T. spelta L.) v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 91-96.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pšenice s barevným zrnem v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 84-90.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. Význam fuzariózy klasů ozimé pšenice pro osivo. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 70-77.

Poloprovoz, ověřená technologie

**JANOVSKÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – **TRÁVNÍČEK, P. Technologie úpravy osiva pluchatých pšenic ke zvýšení polní vzcházivosti a usnadnění výsevu, Technology of hulled wheat seed adjustment for improvement of field germination and easier sowing by a drill, hulled wheats; seed adjustment; field germination; easier sowing, 2017, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, Osivo 2017, dosud nepřiděleno - čeká se, Navržená technologie úpravy osiva, ověřená na pšenici špaldě, spočívá ve vytřídění osiva na několik velikostních frakcí. Byly zjištěny průkazné rozdíly v následně hodnocených parametrech osiva (zejména laboratorní energii vzcházení a laboratorní vzcházivosti) mezi jednotlivými frakcemi osiva. Osivo vytříděné navrženým způsobem současně neobsahovalo ani zbytky klasů včetně osin. Takové osivo nepůsobí problémy s ucpáváním semenovodů v secím stroji. Navržená technologie byla ověřena v provozních podmínkách Společnosti PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., se sídlem Lipová 40, 788 32 Staré Město, IČO 46581863 a ukázala se jako plně funkční a vyhovující pro získání vysoce jakostního certifikovaného osiva pšenice špaldy; je však použitelná i pro ostatní pluchaté pšenice. Ověřování probíhalo v období 2015-2017. Smlouva mezi vlastníkem technologie (VÚRV, v.v.i., kontaktní osoba Ing. D. Janovská, Ph.D., e-mail: janovska@vurv.cz) a ověřujícím pracovištěm (PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.) byla uzavřena 15.12. 2017., Prodejní cena osiva špaldy se pohybuje v rozmezí 17,5 - 20 Kč za 1 kg v závislosti na odrůdě. V případě využívání osiva, které bylo zpracováno a připraveno navrhovanou a ověřenou technologií, bude úspora osiva pro zemědělce od 4375 do 5000 Kč na tunu osiva., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 00 Praha - Ruzyně, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**JANOVSKÁ, D. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. Využití metody "participatory breeding" v praxi, Utilization of "participatory breeding" method in practice, participatory breeding method; organic farming; wheat, 2017, GE - Šlechtění rostlin, B - Ověřená technologie, PPB 2017, dosud není - čeká se, Technologie zahrnovala v přípravných fázích konzultace farmáře se spolupracujícími výzkumnými pracovišti, věnujícími se PPB (VÚRV, JU, ČZU). Ze souboru genotypů a šlechtitelských materiálů (potomstev křížení) pšenice seté a pšenice špaldy byly vybírány pro další zhodnocování nejlepší materiály na základě ideotypu rostlin, který byl vytvořen v prvním roce řešení projektu. V průběhu selekčního procesu (podle dodané metodiky) byly všechny výběry konzultovány. Postupně bylo získáno osivo, které bylo použito pro výsev a následnou další selekci na produkčních plochách soukromé ekologické farmy ve Zvíkově u Českých Budějovic (Miroslava Šafářová, Budějovická 87, 373 72 Zvíkov, IČO 03836762). Ověřování probíhalo v období 2015 - 2017. Smlouva mezi vlastníkem technologie (VÚRV, v.v.i., kontaktní osoba Ing. D. Janovská, Ph.D., e-mail: janovska@vurv.cz) a ověřujícím pracovištěm (ekofarma M. Šafářová, Zvíkov) byla uzavřena 22.12.2017. , Ekonomický přínos pro účastníka PPB (farmáře) je hlavně spojený se sníženými náklady na osiva. Jestliže výsledkem bude registrovaná odrůda, kde spoluautorem bude zemědělec, sníží se cena osiv o licenční poplatek a cenu osiva. Budeme-li vycházet z předpokladu, že např. zemědělec s plochou 100 ha bude mít stejnou strukturu zemědělské plochy jako je tomu v EZ v celé ČR (2015), pak by mohla být úspora následující. 13 % (13 ha) plochy zaujímá orná půda, ze kterých se na 43 % (5,59 ha) pěstují obilniny, z toho pšenice na 45 % (2,5 ha). V případě výsevku 220 kg/ha, kdy cena za tunu osiva je v průměru 15 500 Kč s podílem licenčního poplatku 12,3 % z ceny, by případná úspora činila 1 048 Kč za licenční poplatek a 7 477 Kč za osivo, což je celkem 8 525 Kč. Naopak v případě, že produkci osiva prodá dalším zemědělcům v okolí, bude jeho zisk po odečtu nákladů spojených s kultivací v průměru 7 300 Kč/ha., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technicky realizované výsledky

Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství Konvalina Petr; Moudrý Jan; Kalinová Jana; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Stehno Zdeněk, 2008