×
prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PETR, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Zásady pěstování hybridních odrůd žita. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 8 - 11. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Agronomic characteristics of the spring forms of the wheat landraces (einkorn, emmer, spelt, intermediate bread wheat) grown in organic farming. Journal of Agrobiology, 2010, roč. 27, č. 12, s. 9 - 17. ISSN: 1803-4403.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Agronomically important traits of emmer wheat . Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 341-346. ISSN: 1214-1178.

MOUDRÝ, J. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ JR., J. Ancient wheat species can extend biodiversity of cultivated crops. Scientific Research and Essays, 2011, roč. 6, č 20, s. 4273-4280. ISSN: 1992-2248.

CAPOUCHOVÁ, I. – BUREŠOVÁ, B. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – **KONVALINA, P. – SATRANSKÝ, M. – **DVOŘÁČEK, V. Antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in grain of different oat cultivars. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 327-333. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Ascorbic acid content in potato tubers with coloured flesh as affected by genotype, environment and storage. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 605-611. ISSN: 1214-1178.

KONVALINA, P. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Baking quality and high molecular weight glutenin subunit composition of emmer wheat, old and new varieties of bread wheat. Romanian Agricultural Research, 2013, roč. 30, č. 1, s. 83-89. ISSN: 1222-4227.

KONVALINA, P. – ŠTĚRBA, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. Baking quality of genetics resources of spring forms of Triticum spelta L.. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, roč. 11, č. 3-4, s. 475-476. ISSN: 1459-0255.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Biologické moření při ekologickém pěstování jarní pšenice a ječmene. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

**TRAN, K. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **LACKO-BARTOŠOVÁ, M. – **KOPECKÝ, M. – **TRAN, P. Comparative Study on Protein Quality and Rheological Behavior of Different Wheat Species. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 11, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

LACHMAN, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Composition and contribution of major antioxidants of selected cereals to their nutrition quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 4, s. 172 - 180. ISSN: 1211-3174.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Composition of essential amino acids in emmer wheat landraces and old and modern varieties of bread wheat. ..., 2011, roč. 9, č 3-4, s. 193-197.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZECHNER, E. – BERGER, S. – GRAUSGRUBER, H. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ, J. Differences in grain/straw ratio, protein content and yield in landraces and modern varieties of different wheat species under organic farming . Euphytica, 2014, roč. 199, č. 1-2, s. 31-40. ISSN: 0014-2336.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. – ŠRÁMEK, J. – MOUDRÝ JR., J. Differences in the morphological characteristics of the land races of the soft and emmer wheat in relation to the modern varieties. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 87 - 96. ISSN: 1222-5339.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Differences in yield parameters of emmer in comparison with old and new varieties of bread wheat. African Journal of Agricultural Research, 2012, roč. 7, č. 6, s. 986-992. ISSN: 1991-637X.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – SUCHÝ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. Diversity of Carbon Isotope Discrimination in Genetic Resources of Wheat. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 4, s. 687-699. ISSN: 0133-3720.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – FAMĚRA, O. Effect of organic wheat cultivation in wider rows on grain yield and quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1211-3174.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – BICANOVÁ, E. – FAMĚRA, O. Effects of organic wheat cultivation in wider rows on the grain yield and quality. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 97 - 102. ISSN: 1222-5339.

CHRPOVÁ, J. – ŠÍP, V. – ŠTOČKOVÁ, L. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Evaluation of resistance to Fusarium head blight in spring wheat genotypes belonging to various Triticum species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 4, s. 149-156. ISSN: 1212-1975.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Fusarium identification by PCR and DON content in grains of ancient wheat. ..., 2011, roč. 9, č 3-4, s. 321-325.

KONVALINA, P. – ŠTĚRBA, Z. – VLÁŠEK, O. – MOUDRÝ JR., J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Fusarium spp. occurrence in grains of ancient wheat species. Romanian Agricultural Research, 2016, roč. 33, č. 2016, s. 307-311. ISSN: 1222-4227.

**SUCHÝ, K. – **KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **ŠTĚRBA, Z. – **MOUDRÝ JR., J. – **BUCUR, D. – **BERNAS, J. – **KOPECKÝ, M. – **TRAN, D. Influence of husk on grain contamination by Fusarium spp. and Alternaria spp. in hulled spelt (Triticum spelta L.). Environmental Engineering and Management Journal, 2018, roč. 17, č. 4, s. 885-895. ISSN: 1582-9596.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – CHALOUPSKÝ, R. Influence of seed's biological traits of oat on next seed generation in organic farming . Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 2, s. 551-555. ISSN: 1459-0255.

DVOŘÁČEK, V. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. Intra-varietal polymorphism of gliadins and glutenins within wheat varieties grown in the Czech Republic and its impact on grain quality. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 4, s. 140-148. ISSN: 1212-1975.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin. Úroda, 2012, roč. 60, č. 10, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. Klíčivost mořeného osiva pšenice infikovaného houbou Fusarium. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. Kvalitativní změny pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 469-472. ISSN: 0139-6013.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. Mlynářská a pekařská jakost minoritních druhů pšenice z ekologického zemědělství. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 525-528. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Morphological and biological characteristics of the land races of the spring soft wheat grown in the organic farming system. Journal of Central European Agriculture, 2010, roč. 11, č. 2, s. 235 - 244. ISSN: 1332-9049.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarní pšenice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Možnosti ekologického moření osiva jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 31-34. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. Nutriční hodnota pšenice dvouzrnky. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 4, s. 99 - 101. ISSN: 1211-846X.

ZRCKOVÁ, M. – **LEIŠOVÁ - SVOBODOVÁ, L. – **BUCUR, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – **KONVALINA, P. – PAZDERŮ, K. – **JANOVSKÁ, D. Occurence of Fusarium spp. in hulls and grains of different wheat species. Romanian Agricultural Research, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 173-185. ISSN: 1222-4227.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého tritikale v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 11-14. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – MIČÁK, L. Odrůdy ozimého žita v ekologickém a konvenčním hospodaření. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 36-39. ISSN: 0139-6013.

KVAPIL, R. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZDERŮ, K. Ovlivnění produkce hybridní pšenice výsevkem a dusíkatým hnojením. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 58 - 60. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – MIČÁK, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. Ozimá pšenice pěstovaná ekologicky a konvenčně. Úroda, 2014, roč. 62, č. 11, s. 24-26. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MIČÁK, L. Ozimá špalda - nenáročná pšenice s vysokou jakostí. Úroda, 2014, roč. 62, č. 10, s. 15-17. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – FUKA, D. Pekařská jakost a možnosti využití zrna krajových odrůd pšenice dvouzrnky. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 547 - 550. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Polní vzcházivost a výnosy nahého ovsa podle původu osiva. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 20-22. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – CHALOUPSKÝ, R. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Produkční schopnost osiva ovsa různého původu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2015, roč. 63, č. 11, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstované jarní pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Původ osiva a výnosy ekologicky pěstovaného jarního ječmene. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 16-18. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Původ osiva může ovlivnit výnosy jarního ječmene. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 18-20. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Původ osiva ovlivňuje jeho semenářskou hodnotu. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – ZRCKOVÁ, M. Qualitative changes of rye grain and flour after Fusarium spp. contamination evaluated by standard methods and system Mixolab. Zemdirbyste / Agriculture, 2015, roč. 102, č. 4, s. 397-402. ISSN: 1392-3196.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

KREJČÍŘOVÁ, L. – SLUKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Obilnářské listy, 2010, roč. 18, č. 2, s. 35 - 39. ISSN: 1212-138X.

CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Selection of minor wheat species cultivars and genetic resources for organic farming, with emphasis on baking quality parameters. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 126 - 132. ISSN: 1222-5339.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Spike productivity in relation to yield as a criterion for emmer wheat breeding. Romanian Agricultural Research, 2011, roč. 28, č. , s. 49-56. ISSN: 1222-4227.

CAPOUCHOVÁ, I. – FAMĚRA, O. Storage protein composition of winter wheat from organic farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 6 - 11. ISSN: 1211-3174.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ JR., J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – SUCHÝ, K. – MOUDRÝ, J. Suchovzdornost genetických zdrojů pšenice. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 299-302. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – DOTLAČIL, L. Technologická jakost minoritních druhů jarní pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 599 - 602. ISSN: 0139-6013.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

CAPOUCHOVÁ, I. – PETR, J. – FAMĚRA, O. The effect of organic and conventional growing systems on quality and storage protein composition of winter wheat. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 11, s. 499 - 505. ISSN: 1214-1178.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The effect of straw mulch and compost application on the soil losses in potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 9, s. 446-452. ISSN: 1214-1178.

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. The straw as mulch and compost as a tool for mitigation of drought impacts in the potatoes cultivation. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 11, s. 530-535. ISSN: 1214-1178.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ, J. – MOUDRÝ JR., J. – MARTON, L. Variation for carbon isotope ratio in a set of emmer (Triticum dicoccum Schrank) and bread wheat (Triticum aestivum L.) accessions. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2011, roč. 10, č 21, s. 4450-4456. ISSN: 1684-5315.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – PAZNOCHT, L. – ELIÁŠOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – **JANOVSKÁ, D. – ORSÁK, M. – BEČKOVÁ, L. Variation of the total content of polyphenols and phenolic acids in einkorn, emmer, spelt and common wheat grain as a function of genotype, wheat species and crop year. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 260-266. ISSN: 1214-1178.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. Vliv osiva na polní vzcházivost a výnos pšenice dvouzrnky. Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 14-16. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – CHALOUPSKÝ, R. Vliv původu osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 2011, roč. 59, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1041-2905.

KONVALINA, P. – MOUDRÝ, J. – ŠTĚRBA, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. Výnos a pekařská jakost pšenice seté v ekologickém zemědělství. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8 odb.příloha, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Weaknesses of the emmer wheat genetic resources and possibilities of its improvement for low-input and organic farming systems. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2010, roč. 8, č. 3-4, s. 376 - 382. ISSN: 1459-0255.

Kapitoly v odborné knize

PETR, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – KALINOVÁ, J. KVALITA ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ NA PRAHU 21. STOLETÍ. Praha: , 2008. 1s. ISBN 987-80-86576-28-2. s. ALTERNATIVNÍ PLODINY, PSEDOCEREÁLIE A PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, s. 147 - 162.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common rye (Secale cereale L.), semiperennial rye (Secale cereale L. var. multicaule) and triticale (Triticosecale Wittm.), s. 29-42.

CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common wheat (Triticum aestivum L.), s. 1-28.

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

**KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – **JANOVSKÁ, D. – **SUCHÝ, K. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 212s. ISBN 978-80-7394-670-8. Hulled wheats, s. 43-62.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

MOUDRÝ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: VÚPS, a.s., 2008. 1s. ISBN 978-80-86576-28-2. s. Oves, s. 133 - 141.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Pluchaté pšenice - Pšenice jednozrnka (Triticum monococum L.) Pšenice dvouzrnka [Triticum diccocum (Schrank) Schuebl.] Pšenice špalda (Triticum spelta L.), s. 51-92.

HRUŠKOVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – CAPOUCHOVÁ, I. – FAMĚRA, O. – HANIŠOVÁ, A. – HORÁKOVÁ, V. – HORČIČKA, J. – HŘIVNA, L. – PETR, J. – PRUGAR, J. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. 1s. ISBN 987-80-86576-28-2. s. Pšenice, s. 75 - 96.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Pšenice setá (Triticum aestivum L.), s. 1-29.

**KONVALINA, P. – **GRAUSGRUBER, H. – **DANG, K. – **VLÁŠEK, O. – CAPOUCHOVÁ, I. – **ŠTĚRBA, Z. – **SUCHÝ, K. – **STOLIČKOVÁ, M. – **KYPTOVÁ, M. – **BERNAS, J. – **KOPECKÝ, M. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Rheological and Technological Quality of Minor Wheat Species and Common Wheat, s. 255-273.

CAPOUCHOVÁ, I. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Rozdíl ve skladbě zásobních bílkovin a kvalitě pšenice z ekologického a konvenčního způsobu pěstování, s. 137 - 143.

CAPOUCHOVÁ, I. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Vliv pěstitelské technologie na jakost hybridní pšenice, s. 164 - 169.

CAPOUCHOVÁ, I. Pšenice - od genomu po rohlík. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-12-3. s. Vliv struktury porostu ozimé pšenice v ekologickém způsobu pěstování na výnos a kvalitu zrna, s. 144 - 149.

KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – MOUDRÝ, J. Research in Organic Farming. Rijeka: InTech, 2011. 186s. ISBN 978-953-307-381-1. Wheat growing and quality in organic farming, s. 105-122.

CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – KONVALINA, P.; idPublikace = 66268; Název: Žito seté (Secale cereale L.), Žito trsnaté (Secale cereale L. var. multicaule) a Tritikale (xTriticosecale Wittm.)-- Neexistuje podtyp publikace --

Článek ve sborníku z akce

KONVALINA, P. – FRIEBEL, L. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – BLÁHA, L. – BLAŠKO, T. – CAPOUCHOVÁ, I. Aktuální situace ve využití osiva obilnin v ekologickém zemědělství v České republice. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 110-114.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

DVOŘÁČEK, V. – PROHASKOVÁ, A. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HERMUTH, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – FAMĚRA, O. FT-NIR spektroskopie - efektivní šlechtitelská metoda pro predikci parametrů retenční kapacity mouky u pšenice seté. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2011. s. 104-109.

BLÁHA, L. – LASKAFELD, D. – STEHNO, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. Hodnocení vlastností a vhodnosti praktického použití certifikovaných a farmářských osiv obilnin. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 50-55.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 79-82.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

PAZDERŮ, K. – CAPOUCHOVÁ, I. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – BRADOVÁ, J. Porůstání obilek a jeho vliv na semenářskou kvalitu osiva ozimé pšenice z podmínek vlhkého vegetačního ročníku. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 221-225.

PAPOUŠKOVÁ, L. – BRADOVÁ, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. SRC test - komplexní metoda hodnocení jakosti při šlechtění pšenice seté (T. aestivum L.). In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 93-99.

ŠRÁMEK, J. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. Vlastnosti krajových odrůd pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccum Schrank) a jejich vhodnost pro ekologické zemědělství. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 115-119.

CHALOUPSKÝ, R. – HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – KONVALINA, P. Vliv původu osiva na výnosy jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 149-153.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pluchaté pšenice (T. spelta L.) v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 91-96.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pšenice s barevným zrnem v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 84-90.