×
prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
banner

Spolupráce

Dlouhodobě spolupracuje s kolegy ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu, v.v.i. v Praze a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze.

Je členkou Vědecké rady odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. a členkou Rady genetických zdrojů kulturních rostlin.

Kontakty s odbornou veřejností jsou situovány zejména do oblastí ekologického zemědělství a zpracování cereálních bioproduktů (spolupráce s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a společností PRO-BIO, obch. spol., s.r.o.).

Je předsedkyní komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství.