×
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

KRÁL, M. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L.Soil erosion risks and means of its regulation in the farming. 2016, IX Konferencja Naukowa ZIEMNIAK SPOŻYWCZY I PRZEMYSŁOWY ORAZ JEGO PRZETWARZANIE. 9 May 2016. Wroclaw. p. 49-50, ISBN:978-83-923549-8-2.

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Polní den ekologického zemědělství - 2015. 2015, Polní den ekologického zemědělství - 2015, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=BTKFfbha8q4.

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. Podtyp: Skripta; Výzkum a zkušenosti pěstování rostlin v ekologickém zemědělství - 2014. 2015, Výzkum a zkušenosti pěstování rostlin v ekologické, Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), https://www.youtube.com/watch?v=DU08YUwUssE.

NAWRATH, A. – HAŠKOVÁ, P. – JŮZL, M. – ELZNER, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zvýšení rentability pěstování brambor. 2015, Úroda, roč. 63, č. 12, s. 63. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Moření hlíz a plíseň bramboru v ekologickém zemědělství. 2014, Úroda, roč. 62, č. 4, s. 54-55. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A seed treatment and late blight in organic agriculture. 2014, ZIEMNIAK SPOŻYWCZY I PRZEMYSŁOWY ORAZ JEGO PRZETWARZANIE „Ziemniak rośliną uprawną XXI wieku; Teraźniejszość i perspektywy” VIII. Konferencja Naukowa Brunów 12.-14.5 2014, roč. 8, s. 58. ISBN: 83-923549-7-4.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. – CIMR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Listové přípravky a ošetření brambor v ekologickém zemědělství. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 80-83. ISSN: 0139-6013.

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

KUCHTOVÁ, P. – ŠKEŘÍK, J. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – MÍČA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konvenční versus ekologické zemědělství? Intenzifikace technologie ekologicky pěstovaných olejnin?. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 76-81, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na výnos ekologického máku. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 52-57, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití systému povrchového mulčování u brambor. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 17-20, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace mšic a virových chorob v porostech brambor. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 21-23, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Povrchové mulčování u brambor. 2013, Zemědělec, 2013, roč. 21, č. 13, s. 28. ISSN: 1211-3816.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. – CIMR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulation of the Colorado potato beetle on potatoes in organic farming. 2013, In: Proceedings of the 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato, 15.9. – 19.9. 2013, Prague, Potato research institute Havlíčkův Brod: 2013, s. 172-176, WRD. ISBN: 978-80-86940-52-6.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – CIHLÁŘ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií. 2013, Semináře na 7 lokalitách ČR, 2013: 17.1. České Budějovice (46 účastníků), 18.1. Kralovice (108 účastníků), 21.1. Doksy (73 účastníků), 22.1. Kočí (104 účastníků), 23.1. Velké Hoštice (64 účastníků), 24.1. Skalka (85 účastníků), 25.1. Jaroměřice nad Rokytnou (75 účastníků).

CHALOUPSKÝ, R. – KVÍZ, Z. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ENCYKLOPEDIE PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR 1 - Technologické postupy a trendy při pěstování konzumních brambor. 2013, ČZU v Praze-FAPPZ, KRV, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/fpkrv08/tpskb14/tpskb14.htm, DVD.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – CIMR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověřený postup v ochraně půdy a porostů brambor. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 55-60, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

CHALOUPSKÝ, R. – DVOŘÁK, P. – MIČÁK, L. – URBAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výzkum a zkušenosti pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. 2013, Praha, KRV, audiovizuální tvorba, http://krv.agrobiologie.cz/psu2008/psakce08c.htm http://www.youtube.com/watch?v=lFU1V2Yq98Y&feature=youtu.be.

DVOŘÁK, P. – SCHULZOVÁ, V. – KRTKOVÁ, V. – TOMÁŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The quality of potato tubers when using a surface mulching. 2013, In: Second International Conference on Organic Food Quality and Health Research, June 5–7, 2013, Warsaw, Poland. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences Press, 2013, s. 74, WRD. ISBN: 978-83-7583-454-3.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dělat ekologický mák za dvojnásobnou cenu. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 29-37, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PETR, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Ekologické zemědělství. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Ekologické zemědělství: problémy konvenčního zemědělství, welfare.

DVOŘÁK, P. – CHALOUPSKÝ, R. – TOMÁŠEK, J. – CIMR, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Uspořádání akcí; Brambory. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Brambory: odrůdy, složení hlíz, zpracování, výrobky z brambor.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – HÁJKOVÁ, M. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.-24.12.2012, Nitra, Lipovce. Praha: ČZU Praha, 2012, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of mulching materials on the soil temperature, soil water potential, number and weight tubers of organic potatoes. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

KUCHTOVÁ, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – OPATRNÝ, V. – SKLENÁŘ, J. – TACHECÍ, K. – KOPTA, T. Podtyp: Uspořádání akcí; Pěstitelské technologie v ekologickém zemědělství. 2011. Seminář Pěstitelské technologie v ekologickém zemědělství, dne 22.2.2011, FAPPZ ČZU v Praze. Vystupujících - 7, počet účastníků - 30.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Použití Neem Azal TS proti larvám mandelinky bramborové. 2011. In: Konference environmentálního inženýrství a geoenvironmentálních věd - Sborník abstraktů. 4.11.2011, Chloumek u Mělníka. Praha: KGEV FŽP ČZU, 2011, s. 17, EUR. ISBN: 978-80-213-2223-3.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Findings on the cultivation of potatoes in organic farming. 2011. Journal of Agricultural Sciences: Acta Agraria Debreceniensis, 2011, č. 44, s. 113-116. ISSN: 1588-8363.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. – CIMR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison of internal quality of tubers in organic and conventional farming. 2011. In: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. 12.3.2011, Kraków, Polsko, Uniwersytet rolniczy w Krakowie 2011, s. 83, EUR.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – HÁJKOVÁ, M. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 08.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

TOMÁŠEK, J. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Protection of potatoes against Potato Blight (Phytophtora infestans) and Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata) in organic farming. 2011. In: V Kopernikańskie seminarium doktoranckie. 16.–18.6.2011, Toruń. Toruń: Unywersytet Mikolaja Kopernika, 2011, s. 54, EUR.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of surface mulching on the quality of potato tubers. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 49-52, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of flesh colour on the content of major antioxidants in potatoes from ecological growing. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 29-32, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

KRTKOVÁ, V. – SCHULZOVÁ, V. – NOVOTNÁ, H. – DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Quality of potatoes from different farming systems. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 85-89, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

Differences in abundance of major antioxidants contained in potatoes with variously coloured tuber flesh prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, J. Vacek (externí), 2010

Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

Growing of the organic potatoes with using of the mulching materials Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Ing. Jaroslav Tomášek, 2010

Vliv povrchového mulčování na teplotu půdy a výnos konzumních brambor Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Ing. Jaroslav Tomášek, 2010

Mulč při pěstování brambor? Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, 2010

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – DVOŘÁK, P. – ŠUPOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pěstitelské technologie na vybrané charakteristiky u máku setého (Papaver somniferum, L.). 2010, In: Sborník 9. makový občasník, 1.-5.2. 2010, ČZU Praha, Červený Újezd a další. Praha: ČZU Praha, 2010, s. 69-80, CST. ISBN: 978-80-2041-3.

Protection and quality of potatoes in organic farming Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Andrea Hlavová, 2010

Pěstování biobrambor na černé mulčovací folii Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Andrea Hlavová, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Ecological growing of potatoes with using of grass mulch and black textile mulch Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., 2010

Preparatoirs for potatoes in organic farming Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Andrea Hlavová, 2010

Vliv vybraných přípravků na růst brambor v ekologickém zemědělství Ing. Jaroslav Tomášek, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Výsledky pokusů u máku (Papaver somniferum) v ekologické a integrované pěstitelské technologii Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Miroslava Hájková (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., 2010

Pokusy s ekologickým pěstováním máku v roce 2010 Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Jan Kazda, CSc., Miroslava Hájková (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Libor Mičák, 2010

Black Polypropylene Non-woven Textile as Mulch in Organic Agriculture Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Černá netkaná textilie jako mulč v ekologickém zemědělství Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Vliv povrchového mulčování na velikost hlíz a výnos konzumních brambor v systému ekologického zemědělství Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Alternative protection of potatoes in organic farming Ing. Tomášek Jaroslav; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2009

Black PolyPropylene Mulch Textile in Organic Agriculture Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Black Polyethylene Mulch Textile in Organic Agriculture Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Využití vermikompostu při pěstování brambor v ekologickém zemědělství. Ing. Tomášek Jaroslav; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Hlavová Andrea, 2009

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Vliv vybraných přípravků a jejich kombinací na výnos máku (Papaver somniferum L.) Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Plachká Eva, CSc.; Hájková Miroslava; Havel J.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Šupová E., 2009

Pro časnou sklizeň raných brambor fyziologicky starou sadbu prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2009

Study on the effect of mulching on potato production in organic farming Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Protection from Colorado beetle and Late blight of potatoes in the system of organic farming Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Effect of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes in Organic Farming Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Antioxidant activity in yellow and purple-fleshed potatoes cultivated in different climatic conditions prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Hejtmánková Kateřina; Čepl Jaroslav, 2008

Effect of growth structure, variety and year on yield of winter wheat in organic farming Ing. Bicanová Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc., 2008

Yield of early potatoes in dependence on the term of nonwoven textile removement Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2008

Vliv odrůdy, technologie pěstování a termínu sklizně na obsah antioxidantů v hlízách raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Trnková Eva, 2008

Výnos raných brambor pod netkanou textilií v letech s pozdními mrazíky prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela, 2008

Vliv odrůdy, technologie pěstování a termínu sklizně na obsah antioxidantů v hlízách raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Trnková Eva, 2008

Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Čížek Milan, 2008

Vliv klimatických podmínek a minerální výživy na obsah polyfenolů a askorbové kyseliny v bramborách prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Čížek Milan, 2008

K přípravě sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2008

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Křivánek Jindřich; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2008

Fyziologicky starou sadbu pro časnou sklizeň raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2008

Treatment effects of fungicidal bioagents on Poppy seed (Papaver somniferum L.) Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Ing. Pšenička Petr, 2008

Effect of the cover of the polypropylene textile on tubers quality of the early potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2008

Vliv stanoviště, odrůdy a hnojení na obsah vybraných antioxidantů v hlízách brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Čížek Milan, 2007

Ekologické zemědělství 2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela; Ing. Krejčířová Lucie; Mičák Libor; Ing. Mičáková Alena; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Vliv stupňů množení sadby na produkční ukazatele brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bečka Zdeněk; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Příprava sadby a založení porostu raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Porosty raných konzumních brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Rané brambory pod netkanou textilií prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Jaké jsou zásady přípravy sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

The influence of microclimate under textile, plastic foil on the yield of early potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Bicanová Eva, 2007

Influence of locality and term of fleece removal on potatoes yield Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Bicanová Eva, 2007

Pěstování olejnin v ekologickém zemědělství Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Vliv velikosti sadby na výnos raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2007

Netradiční technologie využívané při pěstování brambor a ozimé pšenice Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2007

Brambory v systému ekologického zemědělství Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva, 2007

Factors influencing total carotenoids in potato (Solanum tuberosum L.) tubers Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Trnková Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Možnosti zlepšení pekařské kvality ozimé pšenice v ekologickém zemědělství Ing. Bicanová Eva; Bc. Erhartová Daniela; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc., 2007

Influence of selected factors on antioxidants content in potatoes tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2007

Vliv nakryvu polypropylenové textilie na kvalitu raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dušková Olga; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Trnková Eva, 2007

Vliv teploty a sacích tlaků na výnosový propad raných brambor pod netkanou textilií a perforovanou folií v roce 2006 Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2007

Factors influencing total carotenoids in potato (Solanum tuberosum L.) tubers Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Trnková Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Vliv netkané textilie na výnos raných brambor v letech s pozdními mrazíky prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D., 2007

Brambory – inovace a trendy v pěstování prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Čepl Jaroslav; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hausvater Ervín; Kasal Pavel; Vokál Bohumil, 2007

The factors influencing quality of the tubers of marketable potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2006

Rané brambory může poškodit mráz prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Vašát Vít, CSc., 2006

Účinnost nakrytí řádků raných brambor netkanou textilií proti jarním mrazíkům prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Vašát Vít, CSc., 2006

Výsledky odrůdových pokusů velmi raného sortimentu brambor v Přerově nad Labem Ing. Vašát Vít, CSc.; Krejčíková Petra; Jarolím František; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Netkanou textili odstranit z porostů raných brambor včas prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Influence of row covering in early potatoes using non-woven textile on tubers quality Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2006