×
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

The influence of microclimate under nonwoven textile, plastic foil on the yield of early potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2006

Yield components of early potatoes grown under non-woven textile Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2006

Mikroklima pod netkanou textilií, perforovanou fólií a jeho vliv na výnos raných brambor Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2006

Influence of site conditions and cultivars on antioxidant content in potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav, 2006

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Spon a velikost sadby raných brambor při použití netkané textilie Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2006

The potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Zakládání porostů raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Vliv vybraných faktorů na obsah polyfenolů, kyseliny askorbové a karotenoidů v hlízách brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Čepl Jaroslav; doc. Ing. Jůzl Miroslav, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Příprava sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

The potatoes as a significant antioxidant source in human nutrition prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Biologická příprava sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Správná péče o rané brambory ovlivňuje ranost sklizně prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Fyziologicky stará sadba podporuje časnou sklizeň raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

Pro ranou sklizeň fyziologicky starou sadbu prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

The factors influencing quality of the tubers of marketable potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2006

Přínos netkané textilie u raných brambor závisí na podmínkách ročníku prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2006

The factors influencing quality of the tubers of marketable potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2006

Rané brambory může poškodit mráz prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Vašát Vít, CSc., 2006

Effect of the floating non-woven fleece on the early potatoes yield Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc., 2005

Influence of environmental conditions on the quality of potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Čepl Jaroslav; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Susceptibility to mechanical damage of potatoes cultivated in different envirommental conditions doc. Ing. Šařec Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

O rané odrůdy je třeba více pečovat prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Sázení ovlivňuje časnost sklizně prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Specifika zakládání porostů raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Příprava sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Influence of locality and way of growing on the nitrate content in potato tubers prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Trnková Eva, 2005

The effect of different soil-climatic conditions of growing on cooking quality of potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Vokál Bohumil; Čepl Jaroslav; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

Effect of ecological way of potato cultivation on the yield and quality of potato tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

The effect of selected factors on the content of protein and nitrates in potato tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2005

Effect of ecological way of potato cultivation on the yield and quality of potato tubers prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2005

The effect of polypropylene fleece covering on the yield of early potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav; Dr. Ing. Pivec Jan, 2005

Effect of different soil-climatic conditions on the quality of table potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Netkaná textilie uspíší sklizeň raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Čepl Jaroslav; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan, 2005

Effect of different soil-climatic conditions on the quality of table potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2005

Nakrývání raných brambor bílou netkanou textilií prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan, 2005

Vliv nakrývání porostů raných brambor netkanou textilií na tvorbu výnosu prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav; Dr. Ing. Pivec Jan, 2004

Efficienci of white fleece during the cultivation of early potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2004

Role of climatic conditions in mechanical damage of potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. RNDr. Ing. Blahovec Jiří, DrSc., 2004

The role of environment and way cultivation in reducing sugar content of potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Vokál Bohumil; Čepl Jaroslav, 2004

Yield and quality of potatoes cultivated conventionally and ecologically prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2004

Influence of ecological growing on table potatoes yield and quality prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

The non-woven fleece as an implement for acceleration of early potatoes harvest Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Čepl Jaroslav; Dr. Ing. Pivec Jan, 2004

Influence of ecological growing on table potatoes yield and quality prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Pěstování raných brambor pod netkanou textilií prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Brambory jako antioxidanty prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Kvalita brambor vypěstovaných v různých klimatických podmínkách ČR prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Bramborám svědčí netkaná textilie prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan, 2004

Effect of fleece covering in early crop potato cultivation prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav, 2004

Efficiency of white fleece during the cultivation of early potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Netkaná textilie v roce 2003 potvrdila účinnost proti mrazíkům prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Čepl Jaroslav, 2004

Yield and quality of potatoes cultivated conventionally and ecologically prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Příprava sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Differences in the quality of potatoes cultivated conventionally and ecologically prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

The white fleece as an implement for advance early irrigated potatoes harvest and for increase a yield Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Pivec Jan, 2004

Význam a zásady přípravy sadby raných brambor prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004

Influence of white fleece on the yield formation of early potatoes prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2004