×
doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
banner

Grants

Řešíme grantové projekty týkající se 2 oblastí výzkumu: Včelí mikrobiota a zdraví včel a Interakce mikroorganismů, stravy a střevního epitelu. Výzkum je financován z grantů COST CZ (MŠMT) a NAZV (MZe). Více o grantových projektech v sekci výzkum

Silice ze semen vybraných druhů rodu Nigella L. jako potenciální zdroje antimikrobiálních a konzervačních látek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Purine content in meat alternatives: evaluation of risks and possibilities in reducing their impact on hyperuricemia

Grantová agentura ČR, 2008-2010

Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Adhezivní vlastnosti probiotických kmenů k buňkám střevní mukózy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014-2015

Management zamezující šíření rezistence roztoče Varroa destructor k akaricidním přípravkům

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Anti-inflammatory activity of selected stilbenoids, 2-arylbenzofuranes and their metabolites

Grantová agentura ČR, 2016-2018

Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2016-2018

Vstřebávání a metabolismus léčiv ze skupiny rostlinných fenylpropanoidů v gastrointestinálním traktu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019-2021

HEDIMED - Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases

Nepřiřazeno, 2020-2024

Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2025

Role prenylace a glykosylace v protizánětlivé aktivitě a metabolismu přírodních fenolových látek

Grantová agentura ČR, 2023-2025