×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Publications

Ing. Jan Kazda, CSc. except given scientific publication, has published several study materials for high school and university students and for agricultira community and for hobby gardeners. Three editions of publication Plant diseases and pests of field crops, fruits and vegetable - published with  Zdeněk Jindra, Jan Kabíček, Evženie Prokinová, Pavel Ryšánek  a Václav Stejskal with load of 10 000 pieces was the most selled textbook in field. Large publication Encyclopedia of Plant Protection (cooauthors Evženie Prokinová a Jan Mikulka) won the first price in Gran Prox Techagro 2010 and other awards. The most recent publication is Pests of field crops, which is part of larger project. The publicationns were published by ProfiPress publishing. The pictures of covers are in section Photogalery.

Article in a professional periodical

KAZDA, J. Historie a perspektivy ochrany proti škůdcům. ..., 2011, roč. 59, č. 4, s. 16-19.

Tomáš Spitzer, Ing. Pavel Matušinský, CSc., Zuzana Klemová, Ing. Jan Kazda, CSc. Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape Plant Protection Science (Ochrana rostlin) ročník 48, číslo 3, strana 105 -109

**HADRAVA, J. – TALAŠOVÁ, A. – **STRAKA, J. – **BENDA, D. – KAZDA, J. – **KLEČKA, J. A comparison of wild bee communities in sown flower strips and semi-natural habitats: A pollination network approach. Insect Conservation and Diversity, 2022, roč. 15, č. 3, s. 312-324. ISSN: 1752-458X.

KAZDA, J. – HERDA, G. Bejlomorka kapustová – malý velký škůdce řepky.. Úroda, 2008, roč. 5, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – POSLUŠNÁ, J. Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

SKUHROVEC, J. – KAZDA, J. Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce. . Úroda, 2010, roč. 58, č. 3, s. 41 - 46. ISSN: 0139-6013.

HERDA, G. – KAZDA, J. Bylomor kelový a krytonos šešulový – poznatky a ochrana. . ..., 2011, roč. 59, č. 5, s. 69-71.

MUŠKA, F. – KAZDA, J. – CERKAL, R. Cabbage maggot (Delia radicum) as a potential rapeseed (Brassica napus L.) pest in the Czech Republic. Can we make use of the German experience. Nachrichtenblatt des deutschen Pflanzenschutzdienstes, 2008, roč. 11, č. 60, s. 252 - 258. ISSN: 0027-7479.

RYŠÁNEK, P. – KAZDA, J. – MAZÁKOVÁ, J. – POSLUŠNÁ, J. – PLACHKÁ, E. – SPITZER, T. – POKORNÝ, R. Chemická ochrana a fomové černání stonku . Úroda, 2015, roč. 63, č. 6, s. 55-58. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – HERDA, G. – ANDR, J. Cílená ochrana proti bejlomorce kapustové v ozimé řepce. Úroda, 2010, roč. 58, č. 5, s. 40 - 44. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – SANDHU SINGH, K. – RYŠÁNEK, P. Clubroot caused by Plasmodiophora brassicae Wor.: a review of emerging serious disease of oilseed rape in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2016, roč. 52, č. 2, s. 71-86. ISSN: 1212-2580.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Clubroot – an emerging disease faced by Czech oilseed rape growers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 105-112. ISSN: 1211-3174.

KAZDA, J. Co můžeme očekávat od setí mořeného osiva řepky . Úroda, 2009, roč. 57, č. 6, s. 74 - 78. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala). Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 87-87. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Dřepčík olejkový - klíčový škůdce letošních porostů ozimé řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 54-57. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Drobní půdní živočichové - chvostoskoci. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 77-77. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – BARANYK, P. Důsledky setí převážně nemořeného osiva řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č. 2, s. 40-44. ISSN: 0139-6013.

SPITZER, T. – MATUŠINSKÝ, P. – SPITZEROVÁ, D. – BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Effect of flight activity of stem weevils (Ceutorhynchus napi,C. pallidactylus) and application time on insecticide efficacy and yield of winter oilseed rape. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2014, roč. 50, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1212-2580.

SPITZER, T. – MATUŠINSKÝ, P. – KLEMOVÁ, Z. – KAZDA, J. Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2012, roč. 48, č. 3, s. 105-109. ISSN: 1212-2580.

**SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Effect of fungicide application timing on Sclerotinia sclerotiorum infection rate and yield in winter oilseed rape. Gesunde Pflanzen, 2017, roč. 69, č. 2, s. 69-72. ISSN: 0367-4223.

KAZDA, J. – HERDA, G. – SPITZER, T. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PRZYBYSZ, A. – GAWRONSKA, H. Effect of nitrophenolates on pod damage caused by the brassica pod midge on the photosynthetic apparatus and yield of winter oilseed rape. Journal of Pest Science, 2015, roč. 88, č. 2, s. 235-247. ISSN: 1612-4758.

**SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Effect of using selected growth regulators to reduce sunflower stand height. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 7, s. 324-329. ISSN: 1214-1178.

PAVELA, R. – KAZDA, J. – HERDA, G. Effectiveness of Neem insecticides against Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.).. Journal of Pest Science, 2009, roč. 82, č. 3, s. 235 - 245. ISSN: 1612-4758.

BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – **UTTL, L. – **MRÁZ, P. – BARTOŠKA, J. Findings of herbicide and fungicide residues in bee bread. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 343-352. ISSN: 1214-1178.

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – **BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Greenhouse and field experiments with winter oilseed rape cultivars resistant to Plasmodiophora brassicae Wor.. Crop Protection, 2017, roč. 92, č. , s. 60-69. ISSN: 0261-2194.

TALAŠOVÁ, A. – **STRAKA, J. – **HADRAVA, J. – **BENDA, D. – KOCOUREK, F. – KAZDA, J. High degree of philopatry is required for mobile insects used as local indicators in biodiversity studies. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 94, č. November, s. 99-103. ISSN: 1470-160X.

KAZDA, J. Hmyzí škůdci v polních podmínkách. . Úroda, 2011, roč. 59, č. 5, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

**PREROSTOVA, S. – **DOBREV, P. – KONRADYOVÁ, V. – **KNIRSCH, V. – **GAUDINOVA, A. – **KRAMNA, B. – KAZDA, J. – **LUDWIG-MÜLLER, J. – **VANKOVA, R. Hormonal Responses to Plasmodiophora brassicae Infection in Brassica napus Cultivars Differing in Their Pathogen Resistance. International Journal of Molecular Sciences, 2018, roč. 19, č. 12, s. 1-22. ISSN: 1422-0067.

KAZDA, J. Hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides). Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 65-65. ISSN: 0139-6013.

PAVELA, R. – KAZDA, J. – HERDA, G. Influence of Application Term on Effectiveness of Some Insekticides Against Brassica Pod Miste (Dasineura brassicae Winn).. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2007, roč. 43, č. 2, s. 57 - 62. ISSN: 1212-2580.

KAZDA, J. Insekticidní ochrana ozimé řepky proti bejlomorce kapustové. Úroda, 2016, roč. 64, č. 5, s. 70-72. ISSN: 0139-6013.

BOKŠOVÁ, A. – **PROVAZNÍK, B. – KAZDA, J. – BARTOŠKA, J. Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače. Úroda, 2021, roč. 69, č. 12, s. 32-35. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Integrovaná ochrana řepky proti škůdcům podle nových pravidel. ..., 2012, roč. 60, č. 4, s. 4-9.

KAZDA, J. Integrovaná ochrana v řepce proti živočišným škůdcům na podzim. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 67-72. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – KONRADYOVÁ, V. – **SUCHANOVÁ, M. – KAZDA, J. Is pollinator visitation of Helianthus annuus (sunflower) influenced by cultivar or pesticide treatment?. Crop Protection, 2018, roč. 114, č. December, s. 83-89. ISSN: 0261-2194.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Jak pesticidy ovlivňují návštěvnost opylovačů v porostu. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Jak přezimují škodlivé organismy?. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 43-45. ISSN: 1213-7596.

KAZDA, J.; idPublikace = 56903; Název: Jarní řepka – plodina vyžadující intenzivní insekticidní ochranu-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – DOLEŽÁLKOVÁ, V. Je možné pěstovat mák ekologicky?. Úroda, 2011, roč. 59, č. 5, s. 56-61. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Krytonosci - první jarní škůdci ozimé řepky. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 29-35. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – SKUHROVEC, J. – ANDR, J. Krytonosec makovicový – závažný škůdce máku i ve středních Čechách. . Úroda, 2011, roč. 59, č. 4, s. 28-31. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Krytonosec zelný. Úroda, 2013, roč. 61, č. 10, s. 60-60. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Které insekticidy použít v ochraně proti blýskáčku řepkovému. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 4-7. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Květilka řepná - téměř zapomenutý škůdce cukrové řepy. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 85-85. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Květilka zelná, škůdce řepky bez možnosti účinné ochrany. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 42-45. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Lze úspěšně pěstovat ozimou řepku na pozemcích s nádorovitostí?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 62-68. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – KAZDA, J. Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely?. Úroda, 2017, roč. 65, č. 11, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

SPITZER, T. – MÍŠA, P. – BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Management of maize stand height using growth regulators. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 223-230. ISSN: 1212-2580.

SPITZER, T. – MATUŠINSKÝ, P. – KLEMOVÁ, Z. – KAZDA, J. Management of sunflower stand height using growth regulators. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 357-363. ISSN: 1214-1178.

KAZDA, J. – KOCOUREK, F. Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období 2016. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 19-22. ISSN: 0139-6013.

SPITZER, T. – KLEM, K. – MATUŠINSKÝ, P. – KAZDA, J. Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5 -6 , s. 170-173. ISSN: 1210-3306.

KAZDA, J. Možnost integrované ochrany řepky podle zásad legislativy EU. ..., 2012, roč. 60, č. 4, s. 53-56.

KAZDA, J. Možnosti integrované ochrany proti škůdcům obilnin. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 18-23. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. Možnosti integrované ochrany proti škůdcům obilnin a kukuřice. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 4, s. 23-24. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. Možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové. Úroda, 2013, roč. 61, č. 5, s. 40-49. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Muchnicovití a tiplicovití. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 67-67. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 70475; Název: Může květilka zelná ohrozit pěstování řepky v České republice?-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. Nejzávažnější škůdce řepky bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) způsobuje škody již patnáct let. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 23-26. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. Nenápadný škůdce obilnin - bejlomorka sedlová. Úroda, 2013, roč. 61, č. 5, s. 95-95. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Nenápadný škůdce obilnin - zelenuška žlutopásá. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 91-91. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Ochrana obilnin proti škůdcům.. Úroda, 2011, roč. 59, č. 8, s. 29-33. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – SEIDENGLANZ, M. Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům. Úroda, 2015, roč. 63, č. 3, s. 45-50. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – ANDR, J. Ochrana proti blýskáčkovi (Meligethes aeneus) na základě pokusů v roce 2011. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 26-31. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Ochrana proti blýskáčkovi řepkovému. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Ochrana proti krytonosci řepkovému (Ceutorhynchus napi) a krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus quadridens) podle pravidel integrované ochrany. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 4-7. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 70309; Název: Ochrana proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové (Dasyneura brassicae) . ..., 2014, roč. 62, č. 5, s. 30-34. ISSN: N.

KAZDA, J. Ochrana řepky proti blýskáčku řepkovému (Meligethes aeneus). ..., 2014, roč. 62, č. 4, s. 42-44. ISSN: N.

KAZDA, J. Ochrana řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. . Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 32 - 39. ISSN: 0139-6013.

ANDR, J. – KAZDA, J. Ochrana řepky v období květu proti škodlivým organismům. Úroda, 2009, roč. 57, č. 4, s. 56 - 61. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KACZMAREK, J. – STRELKOV, S. – KAZDA, J. – LUEDERS, W. – RYŠÁNEK, P. – MANOLII, V. – JEDRYCZKA, M. Pathotypes of Plasmodiophora brassicae causing damage to oilseed rape in the Czech Republic and Poland. ..., 2016, roč. 145, č. 3, s. 559-572. ISSN: N.

KAZDA, J. Plodomorka vojtěšková a bejlomorka vojtěšková. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 89-89. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Poloprovozní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k nádorovitosti. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Poškození kořenového systému řepky živočišnými škůdci. ..., 2014, roč. 62, č. 6, s. 48-52. ISSN: N.

SPITZER, T. – SPITZEROVÁ, D. – MATUŠINSKÝ, P. – KAZDA, J. Possibility of using seed treatment to suppress seed- borne diseases in poppy. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2014, roč. 50, č. 2, s. 78-83. ISSN: 1212-2580.

KAZDA, J. Přehlížený podzimní škůdce řepky. Úroda, 2013, roč. 61, č. 9, s. 77-77. ISSN: 0139-6013.

NERAD, D. – KAZDA, J. – JANŠTA, P. – ŠEDIVÝ, J. – RIPL, J. – ŠKEŘÍK, J. PRESENCE DYNAMICS IN SELECTED WINTER OILSEED RAPE PESTS DURING THE SPRING PERIOD IN DIFFERENT CROPPING SYSTEMS.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 46-54. ISSN: 1211-3174.

ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – PLACHKÁ, E. – ŠAROUN, J. Příčiny poškození šešulí řepky v roce 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA, J. Repelentní účinek insekticidů na včely v kvetoucí řepce. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 67-72. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 56901; Název: Různé možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae)-- Neexistuje podtyp publikace --

PAVELA, R. – ŽABKA, M. – VRCHOTOVÁ, N. – TŘÍSKA, J. – KAZDA, J. Selective effects of the extract from Angelica archangelica L. against Harmonia axyridis (Pallas)—An important predator of aphids. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 51, č. November, s. 87-92. ISSN: 0926-6690.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky deklarovanými jako rezistentní k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 25-27. ISSN: 1211-3565.

**MUŠKA, F. – KAZDA, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **MUŠKA, A. – **MUŠKOVÁ, A. Škodlivé výskyty lalokonosce libečkového na řepě cukrové a krmné na území Česka. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 12, s. 415-419. ISSN: 1210-3306.

MUŠKA, F. – JAKL, A. – LAMPÍŘ, L. – KAZDA, J. – ROŽNOVSKÝ, J. – MUŠKA, A. Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9 - 10, s. 296-299. ISSN: 1210-3306.

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – VLAŽNÝ, P. The factors influencing the pollinators visitation of the oilseed rape cultivars. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 574-580. ISSN: 1214-1178.

SHAWKY, M. – TITĚRA, D. – TÁBORSKÝ, V. – KAZDA, J. Toxicity to honeybees of water guttation and dew collected from winter rape treated . Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2006, roč. 42, č. 1, s. 9 - 14. ISSN: 1212-2580.

KAZDA, J. Třásněnky - nenápadní, ale významní škůdci obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 92-92. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Třásněnky – nenápadní, ale významní škůdci.. Úroda, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Virové choroby řepky v České republice. . ..., 2011, roč. 59, č. 1, s. 24-26.

ZUSKOVÁ, E. – KONRADYOVÁ, V. – **MATYSKA, M. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. Virus žloutenky vodnice na řepce olejce v ČR v letech 2016-2017. Úroda, 2018, roč. 66, č. 6, s. 84-90. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Výskyt škodlivých organismů v ozimé řepce v kalendářním roce 2015. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 22-25. ISSN: 0139-6013.

**SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Výsledky dvouletých pokusů s biologickými přípravky proti mšicím a hlízence ve slunečnici. Obilnářské listy, 2017, roč. 25, č. 3-4, s. 98-100. ISSN: 1212-138X.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. Využití regulátorů růstu a vývoje rostlin na bázi nitrofenolátů k ochraně řepky proti bejlmorce kapustové. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 26-29. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. Významný škůdce miříkovitých. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 65-65. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 70399; Název: XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin proběhla v září na ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

Professional monograph

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. Choroby obilnin, slunečnice a řepky. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2006. 107s. ISBN N.

KAZDA, J. – MIKULKA, J. – PROKINOVÁ, E. Encyklopedie ochrany rostlin. Praha: Profi Press s.r.o., 2010. 400s. ISBN 978-80-86726-34-2.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. – BARANYK, P. – HERDA, G. – NERAD, D. – VOLF, M. Metodika integrované ochrany řepky.. Praha: SPZO s.r.o., 2008. 80s. ISBN 978-80-87065-08-2.