×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Main publications and citations

Pavela R., Kazda J., Herda G. 2009: Effectiveness of Neem insecticides against Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.). Journal of Pest Science 82, str. 235 - 240.
Skuhrovec, J., Kazda,J., 2010: Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce. Úroda 3, Str. 41 – 46.
Kazda,J., Herda, G., Andr, J. 2010: Cílená ochrana proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) v ozimé řepce. Úroda 5, Str. 40 – 48.
Kazda, J., 2010: Ochrana řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. Úroda 8, Str. 32 – 39.
Kazda J., Ryšánek P.,2011: Virové choroby řepky v České republice. Úroda 1, str. 24 – 26
Herda G., Kazda J., 2011: Bylomor kelový a krytonos šešulový – poznatky a ochrana. Úroda 5, str. 69 – 71.
Kazda J., 2011: Historie a perspektivy ochrany proti škůdcům:Řepka –příloha časopisu Úroda 4, str.16 – 19.
Spitzer, P. Matušinský, Z. Klemová, J. Kazda, 2011:Management of sunflower stand height using growth regulators PLANT SOIL ENVIRON., 57.
Spitzer T., Klem K., Matušinský P., Kazda J.: Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce. Listy cukrovarnické a řepařské 127,str.170 – 173.
Spitzer, T., Matušinsky, P., Klemová, Z., Kazda, J.,2012: Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape. Plant Protection Science 48 str.105 – 109.
Kazda J.,2012: Různé možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae). Úroda 5, s. 48 – 51.
Kazda J., Vospělová J., Andr J.,2012: Ochrana proti blýskáčkovi (Meligethetes aeneus) na základě pokusů v roce 2011. Úroda 4 s. 26 – 31.
Kazda J.,2012: Různé možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae), Úroda 5 s. 48 – 51.
Kazda J.,2013: Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala) Úroda 5 s. 87.
Kazda J.,2013: Krytonosci - první jarní škůdci ozimé řepky Úroda 2 s. 29 - 35.
Kazda J.,2013: Možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové Úroda 5 s. 40 – 49.
Pavela, R., Žabka, M., Vrchotová, N., Tříska J., Kazda, J.: Selective effects of the extract from Angelica archangelica L. against Harmonia axyridis (Pallas)—An important predator of aphids. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 51, 87 – 92.
Spitzer T., Spitzerová D., Matušinský P., Kazda J. (2014): Possibility of using seed treatment to suppress seed-borne diseases in poppy. Plant Protect Science 50, 78–83.
Kazda, J., Herda, G., Spitzer, T., Řičařová, V., Przybysz, A., Gawronska, H., 2014: Effect of nitrophenolates on pod damage caused by the brassicapod midge on the photosynthetic apparatus and yield of winter oilseed rape. Journal of Pest Science DOI 10.1007/s10340-014-0603-5
Kazda J.,2014: Poškození kořenového systému řepky živočišnými škůdci Úroda 6 s. 48- 51.
Kazda J.,2014: Ochrana proti blýskáčku řepkovému Úroda 4 s. 42- 47.
Kazda J.,2014: Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové Úroda 5 s. 30 - 37.