×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Hlavní publikace a citace1. Článek recenzovaný

KAZDA, J. Dřepčík olejkový- klíčový škůdce letošních porostů ozimé řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č.5, s. 54-57. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – BARANYK, P. Důsledkysetí převážně nemořeného osiva řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č. 2, s.40-44. ISSN: 0139-6013.

RYŠÁNEK, P. – KAZDA, J. –MAZÁKOVÁ, J. – **POSLUŠNÁ, J. – **PLACHKÁ, E. – **SPITZER, T. – **POKORNÝ, R.Chemická ochrana a fomové černání stonku . Úroda, 2015, roč. 63, č. 6,s. 55-58. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Květilka zelná,škůdce řepky bez možnosti účinné ochrany. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s.42-45. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. Možnostiintegrované ochrany proti škůdcům obilnin. Rostlinolékař, 2015, roč. 26,č. 3, s. 18-23. ISSN: 1211-3565.

 KAZDA, J. Možnostiintegrované ochrany proti škůdcům obilnin a kukuřice. Rostlinolékař, 2015,roč. 26, č. 4, s. 23-24. ISSN: 1211-3565.

 KAZDA, J. –**SEIDENGLANZ, M. Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům. Úroda,2015, roč. 63, č. 3, s. 45-50. ISSN: 0139-6013.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – BARANYK, P. Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky deklarovanými jak rezistentní k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.).Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 25-27. ISSN: 1211-3565.

 KAZDA, J. Insekticidní ochrana ozimé řepky proti bejlomorce kapustové. Úroda, 2016, roč. 64, č.5, s. 70-72. ISSN: 0139-6013.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. Jak pesticidy ovlivňují návštěvnost opylovačů v porostu. Úroda, 2016,roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN: 0139-6013.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – **BARANYK, P. Lze úspěšně pěstovat ozimou řepku na pozemcích s nádorovitostí?.Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 62-68. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. – **KOCOUREK,F. Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období 2016. Úroda, 2016,roč. 64, č. 12, s. 19-22. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. Může květilka zelná ohrozit pěstování řepky v České republice?. Úroda, 2016, roč. 64, č.6, s. 48-50. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. Ochrana protiblýskáčkovi řepkovému. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN:0139-6013.

 KAZDA, J. Ochrana protikrytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému. Úroda, 2016, roč. 64, č.3, s. 60-64. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. Výskyt škodlivýchorganismů v ozimé řepce v kalendářním roce 2015. Úroda, 2016, roč. 64, č.4, s. 22-25. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin proběhla v září na ČZU v Praze. Rostlinolékař,2016, roč. 27, č. 4, s. 37-38. ISSN: 1211-3565.

 STEJSKALOVÁ, M. – PAZDERŮ,K. – KAZDA, J. Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely?. Úroda, 2017,roč. 65, č. 11, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V. Nejzávažnější škůdce řepky bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) způsobuje škody již patnáct let. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 23-26.ISSN: 1211-3565.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M. – **SPITZER, T. Ochrana proti mšicím na slunečnici. Úroda, 2017, roč.65, č. 12, s. 26-29. ISSN: 0139-6013.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. Repelentní účinek insekticidů na včely v kvetoucí řepce. Úroda, 2017,roč. 65, č. 5, s. 67-72. ISSN: 0139-6013.

 **SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ,J. – KAZDA, J. Výsledky dvouletých pokusů s biologickými přípravky proti mšicía hlízence ve slunečnici. Obilnářské listy, 2017, roč. 25, č. 3-4, s.98-100. ISSN: 1212-138X.

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V. Využití regulátorů růstu a vývoje rostlin na bázi nitrofenolátů k ochraně řepky proti bejlomorce kapustové. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s.26-29. ISSN: 1211-3565.

 ZUSKOVÁ, E. – KONRADYOVÁ,V. – MATYSKA, M. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. Virus žloutenky vodnice na řepce olejce v ČR v letech 2016-2017. Úroda, 2018, roč. 66, č. 6, s. 84-90. ISSN:0139-6013.

 2. Článek impaktovaný

KAZDA, J. – HERDA, G. –**SPITZER, T. – KONRADYOVÁ, V. – **PRZYBYSZ, A. – **GAWRONSKA, H. Effect ofnitrophenolates on pod damage caused by the brassica pod midge on thephotosynthetic apparatus and yield of winter oilseed rape. Journal of PestScience, 2015, roč. 88, č. 2, s. 235-247. ISSN: 1612-4758.

 **SPITZER, T. – **MÍŠA,P. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Management of maize stand height using growthregulators. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 223-230. ISSN: 1212-2580.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – SANDHU SINGH, K. – RYŠÁNEK, P. Clubroot caused by Plasmodiophora brassicaeWor.: a review of emerging serious disease of oilseed rape in the CzechRepublic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2016, roč. 52, č. 2, s. 71-86. ISSN: 1212-2580.

 KONRADYOVÁ, V. –**KACZMAREK, J. – **STRELKOV, S. – KAZDA, J. – **LUEDERS, W. – RYŠÁNEK, P. –**MANOLII, V. – **JEDRYCZKA, M. Pathotypes of Plasmodiophora brassicae causingdamage to oilseed rape in the Czech Republic and Poland. European Journal ofPlant Pathology, 2016, roč. 145, č. 3, s. 559-572. ISSN: 0929-1873.

 **SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ,J. – KAZDA, J. Effect of fungicide application timing on Sclerotiniasclerotiorum infection rate and yield in winter oilseed rape. GesundePflanzen, 2017, roč. 69, č. 2, s. 69-72. ISSN: 0367-4223.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – **BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Greenhouse and field experiments with winteroilseed rape cultivars resistant to Plasmodiophora brassicae Wor.. CropProtection, 2017, roč. 92, č. , s. 60-69. ISSN: 0261-2194.

 **SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ,J. – KAZDA, J. Effect of using selected growth regulators to reduce sunflowerstand height. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 7, s.324-329. ISSN: 1214-1178.

 TALAŠOVÁ, A. – **STRAKA,J. – **HADRAVA, J. – **BENDA, D. – KOCOUREK, F. – KAZDA, J. High degree ofphilopatry is required for mobile insects used as local indicators inbiodiversity studies. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 94, č. November,s. 99-103. ISSN: 1470-160X.

 **PREROSTOVA, S. –**DOBREV, P. – KONRADYOVÁ, V. – **KNIRSCH, V. – **GAUDINOVA, A. – **KRAMNA, B. –KAZDA, J. – **LUDWIG-MÜLLER, J. – **VANKOVA, R. Hormonal Responses toPlasmodiophora brassicae Infection in Brassica napus Cultivars Differing inTheir Pathogen Resistance. International Journal of Molecular Sciences, 2018,roč. 19, č. 12, s. 1-22. ISSN: 1422-0067.

 STEJSKALOVÁ, M. –KONRADYOVÁ, V. – **SUCHANOVÁ, M. – KAZDA, J. Is pollinator visitation ofHelianthus annuus (sunflower) influenced by cultivar or pesticide treatment?. CropProtection, 2018, roč. 114, č. December, s. 83-89. ISSN: 0261-2194.

 3. Článek scopus

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – **BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Clubroot – an emerging disease faced by Czechoilseed rape growers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č.3, s. 105-112. ISSN: 1211-3174.

 

4. Stať ve sborníku

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech slunečnice.  In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015,Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 146-149.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophorabrassicae (Wor.) – původci nádorovitosti kořenů brukvovitých.  In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015,Praha. Praha: ČZU v Praze , 2015. s. 77-81.

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V. – **ŘÍHA, K. Objektivní zjištění změny pevnosti šešulí ozimé řepky poaplikaci agrochemikálií.  In Prosperujícíolejniny 2016 06.12.2016, Praha - Suchdol. Praha: ČZU v Praze, 2016. s.103-106.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. Repelence či atraktivita vybraných pesticidních přípravků, aplikovaných do řepky,pro opylovače.  In Prosperujícíolejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 95-99.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – ZUSKOVÁ, E. Výskyt virových onemocnění řepky v sezóně 2016/2017 -  testování řepky na výskyt viru žloutenkyvodnice (TuYV).  In Prosperujícíolejniny 2017 05.12.2017, Česká zemědělská univerzita v Praze. Česká zemědělskáuniverzita v Praze: Zemědělská společnost při ČZU v Praze - pobočka BIO, 2017.s. 92-95.

 

5.Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup

JURSÍK, M. – KAZDA, J. –**SPITZER, T. – **ŘÍHA, K. Technologie integrované ochrany slunečnice protichorobám, škůdcům a plevelům, Technology of integrated sunflower protectionagainst diseases, pests and weeds, pesticide; injury, efficacy; phytotoxicity;non-chemical crop protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie,ochrana slunečnice, QJ1510186, SPZO s.r.o., Jankovcova 24, Praha 17000, IČO:00539406, 20.12.2018, Ing. Martin Volf, tel. 777 757 980, úspora nákladů napesticidy a snížení zatížení životního prostředí, Česká zemědělská univerzita vPraze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektemje vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části zcelkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

 

6.Certifikovaná metodika, postup, mapa

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – VOSPĚLOVÁ, J. Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích  s výskytem půdního patogena Plasmodiophorabrassicae, Possibilities of growing oilseed rape on farmers with the occurrenceof soil pathogen Plasmodiophora brassicae, oilseed rape; Plasmodiophorabrassica; agrotechnica, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin,A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1310227, SPZO, ičo: 00539406,Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, V průměru můžeme počítat při napadení se sníženýmvýnosem o 40 % a finanční ztráty mohou dosáhnout okolo 400 milionů korun. Přidodržování doporučení nemusí ke ztrátám docházet. , C - Výsledek je využívánbez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 17.12.2017, 

 **KOCOUREK, F. – **HAVEL,J. – **HOVORKA, T. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **KOVAŘÍKOVÁ, K. – **RIPL, J. –**SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Ochrana řepky proti živočišnýmškůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů, Protection of oilseedrape against pests in autumn without neonicotinoid seed treatment, oilseedrape; pests; pesticides, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin,A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1610217, SPZO, ičo: 00539406,Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, přínosy pro pěstitele by mohly být okolo 30mil. ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ,12.12.2017, 

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – BARANYK, P. Výskyt Plasmodiophora brassicae Wor. původce nádorovitosti kořenůbrukvovitých na pozemcích v České republice, Occurrence of Plasmodiophorabrassicae Wor. causing Clubroot disease on agricultural land in Czech republic,oilseed rape; Plasmodiophora brassica; occurrence, 2017, GF - Choroby, škůdci,plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap),Mapa NAZV QJ1310227, ÚKZÚZ, Mapa napomáhá ke snižování ztrát způsobenépatogenem Plasmodiophora brassicea, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhuuživatelů, UKZUZ, 12.12.2017, 

 **KOCOUREK, F. – **HAVEL,J. – **HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **PLACHKÁ, E. –**SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Metodika integrované ochrany řepkyvůči škodlivým organizmům vyjma podzimních škůdců, Methodology of integratedoil seed protection science excluding pest species occurring in autumn period,oil seed rape; pests; diseases; weeds; pesticides; monitoring, 2018, XX - Nepřiřazeno,A - Certifikovaná metodika (NmetC), integrovaná ochrana řepky, Svaz pěstitelů azpracovatelů olejnin, Jankovská 24/18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406,10.10.2018, Ing. Jan Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů naochranu proti škodlivým organizmům v ozimé řepce a snížení zatížení prostředípesticidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústředníkontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.12.2018, 

 KAZDA, J. – **ŘÍHA, K. –STEJSKALOVÁ, M. – **SPITZER, T. Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus)proti chorobám a živočišným škůdcům podle zásad IOR, Protection of thesunflower against diseases and pests according to principles Integrated pestmanagement, sunflower; pests; pesticides, 2018, XX - Nepřiřazeno, A -Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-213-2818-1, SPZO, Jankovcova24/18, Holešovice, 170 00 Praha,  MartinVolf, IČO: 00539406, ekonomické přínosy pro veškeré pěstitele by byly okolo 6,5mil. Kč ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ,09.01.2018, 

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M. – TITĚRA, D. – BOKŠOVÁ, A. Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledemna ochranu opylovačů a jejich produktů, Use of pesticides in the protection ofoilseed crops with a view to protecting pollinators and their products,insekticides; oilseed rape; pests;bees, 2018, XX - Nepřiřazeno, A -Certifikovaná metodika (NmetC), certifikovaná metodika, Svaz pěstitelů azpracovatelů olejnin, ičo: 26748410, Martin Volf, Jankovcova 938/18a, Holešovice(Praha 7), 170 00, volf@spzo.cz, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat voblasti ekonomické i environmentální. Pěstitelům i chovatelům včel metodika umožnízvýšit význam řepky jako nektarodárné a pylodárné plodiny a sníží nepříznivé důsledkypoužívání pesticidů pro včely., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů,ÚKZÚZ, 11.12.2018, 

 7.Souhrnná výzkumná zpráva

KAZDA, J.<i>Maloparcelkové pokusy ověřující kompletní insekticidní ochranu proti škůdcům ozimé řepky v jarním období.</i>.Praha: ČZU Praha, 2015, 27s. ISBN: , 

 KAZDA, J. <i>Závěrečnázpráva z vyhodnocení účinnosti aplikace pesticidů do ozimé řepky</i>.Praha: ČZU Praha, 2015, 26s. ISBN: , 

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V. <i>Determinace houbových chorob a patogena Plasmodiophorabrassicae</i>. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 8s. ISBN: , 

 RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L.– KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. <i>Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenkyvodnice</i>. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s.ISBN: není, 

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. <i>Vliv pesticidního ošetření na výskyt opylovačů v olejninách  (ozimá řepka, slunečnice)</i>. Praha:Dow Agro Sciences s.r.o., 2016, 21s. ISBN: , 

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V. – STEJSKALOVÁ, M. <i>Vyhodnocení účinnosti insekticidního ošetřeníozimmé řepky a vyhodnocení ochrany proti Plasmodiophora brassicae</i>.Praha: SPZO s.r.o., 2016, 15s. ISBN: , 

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M. <i>Vyhodnocení zdravotního stavu řepky</i>. Praha: SPZO s.r.o.,2016, 23s. ISBN: , 

 KAZDA, J.<i>Repelence přípravků na ochranu rostlin pro včely</i>. neuvedeno: Spiess-Urania Chemicals GmbH, 2017, 5s. ISBN: , 

 KAZDA, J.<i>Stanovení atraktivity pesticidů pro včely</i>. neuvedeno: Dow AgroSciences,s.r.o., 2017, 5s. ISBN: , 

 KAZDA, J.<i>Repelence přípravků na ochranu rostlin pro opylovače řepky ozimé</i>.neuvedeno: Sumi Agro Czech s.r.o., 2018, 17s. ISBN: , 

 KAZDA, J.<i>Repelence přípravků na ochranu rostlin pro včely</i>. neuvedeno:Spiess-Urania Chemicals GmbH, 2018, 17s. ISBN: , 

 KAZDA, J.<i>Stanovení atraktivity pesticidů pro včely</i>. neuvedeno: DowAgroSciences, s.r.o., 2018, 17s. ISBN: , 

 KAZDA, J. <i>Testování obilnin na obsah virů</i>. neuvedeno: Dow AgroSciences, s.r.o., 2018,27s. ISBN: , 

 

8. Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku

KAZDA, J.Březnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č.3, s. 48-49..

 KAZDA, J.Červencové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 7, s. 52..

 KAZDA, J.Červnové kalendáriumochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 6, s. 46-47..

 KAZDA, J.Dubnové kalendáriumochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 4, s. 38-39..

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. – BARANYK, P.Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech řepky. 2015, Výsledkypokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 93-97. ISBN: 978-80-87065-63-1.

 KAZDA, J.Insekticidníochrana ozimé řepky v jarním období (souborné výsledky z let 2011 - 2015).2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systémvýroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 61-76. ISBN: 978-80-87065-63-1..

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V.Kontrola výskytu škodlivých organismů při jarní inventarizaci řepky. 2015, Květyolejnin, 2015, roč. 20, č.3, s.3..

 KAZDA, J.Květnové kalendáriumochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č.5, s. 44-45..

 KAZDA, J.Lalokonosci -nebezpeční škůdci zahradních plodin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 2, s.42-43..

 KAZDA, J.Možnosti ochranyproti blýskáčku řepkovému (Meligethes aeneus). 2015, Květy olejnin, 2015, roč.20, č. 4, s. 4-7..

 KAZDA, J.Mšice - drobní,ale vážní škůdci. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 7, s. 44-46..

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J.Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2015, Farmář, 2015, č. 12,s. 28-30..

 KAZDA, J.O pesticidech na internetu. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 1. s. 44-46..

 KAZDA, J.Ochrana hustě setých obilnin a kukuřice proti chorobám a škůdcům podle nových legislativníchpravidel EU.. 2015, Sborník firmy Dow agro Sciences, 2015, s. 15-37..

 KAZDA, J.Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové (Dasyneura brassicae) . 2015, Květy olejnin, 2015,roč. 20, č.4, s. 4-7.?

KAZDA, J.Plži škodí celé vegetační období. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 8, s. 46-47..

 KAZDA, J.Podzimní škůdci vzcházející řepky. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 11, s. 2-3..

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – BARANYK, P.Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11.2015, roč. 32, s. 84-89. ISBN: 978-80-87065-63-1.

 BARANYK, P. – KAZDA,J.Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky nalokalitě Uhříněves 2014/15. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminářSystém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s.22-26. ISBN: 978-80-87065-63-1.

 KAZDA, J.První jarní škůdci v řepce - Krytonosec řepkový a krytonosec čtyřzubý. 2015, Květy olejnin, 2015,roč. 20, č. 3, s. 4-6.?

.KAZDA, J.Přezimování původců houbových chorob. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 12, s. 40-41.

 KAZDA, J.Říjnové kalendárium ochrany rostlin . 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 10, s. 48-49..

 KAZDA, J.Srpnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 8, s. 42-43..

 KAZDA, J.Zářijové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 9, s. 40-41..

 KAZDA, J.Živočišní škůdci v zimním období II.. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 11, s. 36-37..

 KAZDA, J.Březnové kalendárium ochrany rostlin. 2016, Zahrádkář,2016, roč. 48, č. 3, s. 52-53..

 KAZDA, J.Červencové klendáriumochrany rostlin. 2016, Zahrádkář, 2016, roč. 48, č. 7, s. 42 - 43.

 KAZDA, J.Červnové kalendáriuochrany rostlin. 2016, Zahrádkář, 2016, roč. 48, č. 6, s. 50-51.

 KAZDA, J.Dubnové kalendáriuochrany rostlin. 2016, Zahrádkář, 2016, roč. 48, č. 4, s. 46-48.

 KAZDA, J.Důsledky absencneonikotinoidů při moření osiva řepky. 2016, Naše pole, 2016, roč. 20, č. 3, s.20-23..

 KAZDA, J.Důsledky setí insekticidně nemořeného osiva ozimé řepky. 2016, Agromanuál,2016,roč. 11, č. 7,s. 39-41.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J.Existujú odrodové rozdiely v atraktivite repky pre včely?. 2016, Naše pole,2016, roč. 10, č. 8., s. 48 - 49.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. – ŘEHOŘOVÁ, H.Faktory ovlivňující výskyt včel v kvetoucí ozimé řepce. 2016,Včelařství, 2016, roč. 69, č. 6, s. 202 - 204.

 KAZDA, J.Historie a současnost ochrany řepky proti škodlivým organismům. 2016, Sborník firmy Dow agroSciences,2016, s. 18-50..

 KAZDA, J.Insekticidní ochrana ozimé řepky v jarním období (souborné výsledky z let 2011-2015). 2016,Výsledky pokusů SPZO - Hluk 2016, 2016, roč. 33, s. 51-65.

 KAZDA, J.Květnové kalendárium ochrany rostlin. 2016, Zahrádkář, 2016, roč. 48, č. 5, s. 48 - 50..

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J. – BARANYK, P.Liší se atraktivita odrůd řepky pro opylovače?. 2016, Výsledky pokusů SPZO - Hluk 2016, 2016, roč. 33, s. 81-85.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J.Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce - nový problém pro farmáře.2016, Agromanuál 5, str. 30 - 33..

 KAZDA, J.Netradiční škůdci způsobují v řepce závažné škody. 2016, Květy olejnin, 2016, roč. 21, č. 11, s.2-4..

 KAZDA, J.Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům . 2016, Květy olejnin,2016, roč. 21., č. 2,s. 2-4.

 KAZDA, J.Ochrana proti bejlomorce kapustové. 2016, Květy olejnin, 2016, roč. 21, č.5, s. 2-3.

 KAZDA, J.Podzimní škůdci vzcházející řepky. 2016, Květy olejnin, 2016, roč. 21, č. 9, s. 2-4.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – BARANYK, P.Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae ve Valdicích 2015/2016. 2016, Výsledky pokusů SPZO,33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice22.-24.11. 2016, roč. 33,.

 KAZDA, J.Srpnové kalendárium ochrany rostlin. 2016, Zahrádkář, 2016, roč. 48, č. 8, s. 52 - 53.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – BARANYK, P. – **ŠKEŘÍK, J. – **STRELKOV, S. – RYŠÁNEK, P.Studies ofclubroot (Plasmodiophora brassicae Wor.) on oilseed rape in the Czech Republic.2016, XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste - postępy w genetyce,hodowli, technologii i analityce lipidów?

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J.Vplyv pesticídov na činnosť opeľovačov. 2016, Naše pole, 2016, roč. 20, č.8,s. 48-49.

 KAZDA, J.Zářijové kalendárium ochrany rostlin. 2016, Zahrádkář, 2016, roč. 48, č. 9, s. 50 - 52.

 KAZDA, J."Pravé plísně"ohrožují úrodu během celého léta. 2017, ?Zahrádkář, 2017, roč. 49,č. 7, s. 50 - 51.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.Atraktivita a repelence pesticidů pro včely. 2017, Sborník firmy DowagroSciences, 2017, s. 34-38.

 KAZDA, J.Bejlomorkakapustová - škůdce vyžadující zvýšenou pozornost. 2017, Květy olejnin, 2017, roč.22, č. 5, s. 3 - 5.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.Blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). 2017, Naše Pole, 2017, č. 5, s.49-51..

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – ZUSKOVÁ, E.Kalamitní výskyt virových chorob v řepce v sezóně 2016/2017.2017, Agromanuál 2017/11-12, str. 24-26.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.Krytonos repkový a krytonos štvorzubý. 2017, Naše pole, 2017,roč.  21, č.9, s. 28 - 31.

 KAZDA, J.Nové možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému (Melighetes aeneus). 2017, Květy olejnin,2017, roč. 22, č. 4, s. 3-5 .

 KAZDA, J.Ochrana proti živočišným škůdcům obilnin v průběhu roku. 2017, Sborník firmy Dow agroSciences, 2017, s.19-33.

 **KOCOUREK, CSC., p. –KAZDA, J.Ochrana řepky vůči škůdcům na podzim. 2017, Agromanuál, roč. 2017, č.8, s. 36-39.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J.Ovlivňují liniové či hybridní odrůdy návštěvnost včel v porostu řepky ozimé?.2017, Výsledky pokusů SPZO 22.-23.11.2017 Hluk, 2017, roč. 34., s. 122-127..

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J.Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae 2016/2017. 2017, Výsledky pokusů SPZO, 22.-23.11. 2017, 34.vyhodnocovací seminář "Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice."Hluk, str. 159-163.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.První jarní škůdci v řepce krytonosec řepkový a krytonosec čtyřzubý. 2017, Květy olejnin, 2017, roč.22, č.2, s. 6-8.

 KAZDA, J.Příčiny poškození sklizených jablek a hrušek. 2017, Zahrádkář, 2017, roč. 49, č. 10, s. 48 - 50.

 KAZDA, J.Škůdci zeleniny konce léta. 2017, Zahrádkář, 2017, č.8, s. 50-51.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – ZUSKOVÁ, E.Testování řepky na výskyt viru žloutenky vodnice (TuYV). 2017,Výsledky pokusů SPZO, 34. vyhodnocovací seminář " Systém výroby řepky,Systém výroby slunečnice ", 22.-23.11. 2017, Hluk, str. 118-121.

 KAZDA, J.Virové choroby obilnin a ochrana proti nim. 2017, Agromanuál, 2017, roč. 12, č. 9-10, s.23-25.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J. – GRIMOVÁ, L. – ZUSKOVÁ, E.Viry řepky jako jeden z fenoménů letošní sezóny.2017, Farmář, 2017, č. 9, s. 28-31..

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M. Vliv aplikace insekticidů na škůdce a včely v porostech řepky. 2017, Výsledky pokusů SPZO 22.-23.11.2017 Hluk, 2017, roč. 34., s. 109-117.

 **ŠKEŘÍK, J. – **HNILIČKA,R. – KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V.Výskyt viróz řepky v České republice. 2017, Květy olejnin, 2017, roč. 22, č. 4, s. 2.

 KAZDA, J.Zakládání porostů jahodníku - pozor na škůdce a choroby. 2017, Zahrádkář, 2017, roč. 49, č. 9, s.48 - 50.

 ZUSKOVÁ, E. – KONRADYOVÁ,V. – KAZDA, J.Biologická ochrana proti Verticillium longisporum na řepce ozimé.2018, Výsledky pokusů SPZO, 21.-22.11. 2018, 35. vyhodnocovací seminář"Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice." Hluk, str. 124-128.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.Historie a současnost ochrany řepky proti škůdcům. 2018, Nové možnosti v pěstování řepky ozimé, 2018, s. 16-35.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M. – **SEIDENGLANZ, M.Ochrana proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému.2018, Květy olejnin, 2018, roč.23, č.2, s. 4-5..

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M. – **SEIDENGLANZ, M.Ochrana proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému.2018, Úroda, roč. 66., č. 2. str. 38-42.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J.Ovlivňují pěstované hybridy či pesticidní ošetření návštěvnost slunečnice opylovači?. 2018, Agromanuál, 2018, roč. 13, č. 5, s. 127-129.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J.Ovlivňují pěstované hybridy návštěvnost slunečnice opylovači?. 2018, Výsledky pokusů SPZO 21.-22.11.2018 Hluk, 2018,roč. 35., s. 161-164.

 KONRADYOVÁ, V. – KAZDA,J.Ozimá řepka na pozemcích s Plasmodiophora brassicae. 2018, Úroda, 2018, roč.66, č.6, s. 94-98.

 **BARANYK, P. – KAZDA,J.Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2017/18. 2018, Výsledky pokusů SPZO, 2018, roč. 35., s.105-109..

 KONRADYOVÁ, V. – ZUSKOVÁ,E. – KAZDA, J.Problematika viróz řepky v ročníku 2017/18. 2018, Agromanuál,2018, roč. 13., č. 11-12, s. 20-21.

 KONRADYOVÁ, V. – ZUSKOVÁ,E. – KAZDA, J. – **LINHARTOVÁ, Š. – **SPÁČIL, D.Testování řepky na přítomnos viru žloutenky vodnice (TuYV) v ročníku 2017/2018. 2018, Výsledky pokusů SPZO,21.-22.11. 2018, 35. vyhodnocovací seminář "Systém výroby řepky, systém výrobyslunečnice." Hluk, str. 110-114.

 KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.Účinnost insekticidních sledů na škůdce řepky v jarním období. 2018, Výsledky pokusů SPZO 21.-22.11.2018 Hluk, 2018,roč. 35., s. 94-104.

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ,M.Význam řepky v českém zemědělství a vliv pěstované odrůdy na návštěvnostkvetoucího porostu včelami. 2018, Moderní včelař, 2018, roč.15, č. 3., str.26-29..

 KAZDA, J. – KONRADYOVÁ,V. – GRIMOVÁ, L.Význam virů běžných na brukvovité zelenině pro pěstování ozimé řepky.2018, Rostlinolékař, 2018, roč. 29, č.5, s. 15-20.

 STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA,J.Nejčastější rezidua pesticidů v medu a pylu z lokalit s intenzivním zemědělstvím.2019, Agromanuál, roč. 14, č. 7., str. 58-61.