×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Ing. Jan Kazda, CSc.  vzhledem ke své specializaci rozvíjí, shromažďuje podklady a zabezepčuje přednášky a cvičení  zejména u předmět Chemická ochrana rostlin a předpisy - Mgr. a Škůdci plodin - Mgr pro specializaci Rostlinolékařství. Oba předměty spolu úzce souvisí.  Škodlivé organizmy jsou seřazeny podle plodin, kde škodí - obilniny, olejniny, píscniny, luskoviny, technické plodiny, ovoce a zelenina.                                                                                                                                                                             V předmětech Ochrana rostlin a Základy ochrany rostlin jsou přednášky věnovány zejména významu ochrany rostlin a předpisům EU i ČR,  na cvičení jsou probírány základy fytopatologie (viry, bakterie,houby)  i problematiky živočišných škůdců (háďátka, roztoči, hmyz, hlodavci) . Škodlivé organizmy jsou seřazeny podle systému organizmů.

  •  

Garantované předměty

AOA11E Chemická ochrana rostlin a související legislativa
AOA19E Škůdci polních plodin - Mgr.
AOA36E Základy ochrany rostlin
AOA79E Základy ochrany rostlin
AOA89E Chemická ochrana rostlin a související legislativa
DAOA13Y Škůdci polních a zahradních plodin
DAOX02Y Ochrana rostlin