×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Životopis

IIng.Jan Kazda, CSc. absolvoval v roce 1986 VŠZ Praha fytotechnický obor s vyznamenáním. Od roku 1989 pracoval jako technik Katedry ochrany rostlin VŠZ Praha, kde obhájil v roce 1993 disertační práci v oboru Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin.V roce 1990 absolvoval odbornou stáž univerzita BONN oddělení entomologie a nematologie.Od roku 1994 pracuje na Katedře ochrany rostlin ČZU Praha se zaměřením na nematologii, entomologie a ochranu rostlin.
Na ČZU přednáší na všech studijních směrech ochranu rostlin.
Zabývá se předebším studiem ochrany proti chorobám a škůdcům řepky a obilnin. Je poradcem pro ochranu olejnin SPZO Praha.
Je členem VTS Rostlinolékařů a člen Rostlinolékařské rady Ministerstva zemědělství.
Dosud publikoval cca 400 vědeckých a odborných prací a příspěvků na konferencích v uvedených oborech.
Řešitelem- kordinátorem grantových projektů je od roku 2000.