×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Poradenská činnost

Ing. Jan Kazda, CSc. provádí poměrně rozsáhlou poradenskou činnost převážně pro zemědělské podniky, ale i pro státní organizace (MZe, ÚKZÚZ) a jiné výzkumné organizace. Úzce spolupracuje se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha (SPZO)- je poradcem pro živočišné škůdce a ochranu olejnin. Poradenské aktivity za rok 2018 jsou uvedeny v tabulce.

Od roku 2015 společně s Ing. Martinou Stejskalovou Ph.D. a Ing. Annou Talašovou Ph.D. přednáší problematiku pěstování rostlin a aplikace pesticidů pro včelaře.

Od roku 2018 společně s RNDr. Janou Volkovou a Ing. Martinou Stejskalovou Ph.D. provádí poradenskou činnost pro Zelinářskou unii ČR.