×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Poradenská činnost

Ing. Jan Kazda, CSc. provádí poměrně rozsáhlou poradenskou činnost převážně pro zemědělské podniky, ale i pro státní organizace (MZe, ÚKZÚZ) a jiné výzkumné organizace. Úzce spolupracuje se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha (SPZO)- je poradcem pro živočišné škůdce a ochranu olejnin. Odborné přednášky pro SPZO v roce 2014 jsou uvedeny v příloze Odborné přednášky pro SPZO. V  příloze Poradenská činnost v roce 2013jsou uvedeny poradenské aktivity v roce 2013. Spoupracuje v poradenství  s mnoha významnými chemickými i osivářskými  firmami Dow Agro Sciences., BASF, Syngenta, Du Pont, Bayer, Arysta, Sumi Agro , Spiess Urania, Monsanto a mnoha dalšími.