×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Granty

Nazv QJ1510186 Optimalizace technologie ochrany slunečnice

Ministerstvo zemědělství 2015 - 2018

Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Možnosti snížení spotřeby pesticidů při pěstování olejnin

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

Zpracování multimediálního studijního materiálu chemická ochrana rostlin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

Ministerstvo zemědělství ČR, 2016-2018

Vývoj suchého biologického přípravku HIRUNDO a FIX-N pro zahrádkáře a moření osiva

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019-2021

Možnosti snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na opylovače

Technologická agentura ČR, 2021-2023