×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Grants

  • Optimalization of winter rape growing technologies considering rentability, farming system stability and competition ability on world's markets. (2001-2005, MZE/QE)

  • The possibilities of reduction of pesticide use within oilseeds crop management.

  •  Multimedia educational material for chemical plant protection.

  • Elimination of biotic and abiotic stress load of field crops.

 

 

 

Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

The possibilities of reduction of pesticide use within oilseeds crop management.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

Zpracování multimediálního studijního materiálu chemická ochrana rostlin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

Ministerstvo zemědělství ČR, 2016-2018

Vývoj suchého biologického přípravku HIRUNDO a FIX-N pro zahrádkáře a moření osiva

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019-2021

Možnosti snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na opylovače

Technologická agentura ČR, 2021-2023