×
doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
banner

Publications

Ing. Jan Kazda, CSc. except given scientific publication, has published several study materials for high school and university students and for agricultira community and for hobby gardeners. Three editions of publication Plant diseases and pests of field crops, fruits and vegetable - published with  Zdeněk Jindra, Jan Kabíček, Evženie Prokinová, Pavel Ryšánek  a Václav Stejskal with load of 10 000 pieces was the most selled textbook in field. Large publication Encyclopedia of Plant Protection (cooauthors Evženie Prokinová a Jan Mikulka) won the first price in Gran Prox Techagro 2010 and other awards. The most recent publication is Pests of field crops, which is part of larger project. The publicationns were published by ProfiPress publishing. The pictures of covers are in section Photogalery.

Professional monograph

MÁLEK, B. – MÁLEK, B. – KAZDA, J. Metodika pěstování slunečnice.. Praha: SPZO, 2005. 0s. ISBN 80-903464-9-9.

KAZDA, J. Ochrana řepky proti chorobám a škůdcům. In. Baranyk, P., Fábry, A., 2007: Řepka – pěstování, využití, ekonomika, . Praha: Profi Press, 2007. 91s. ISBN 978-80-86726-26-7.

Oilseed Crops doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Zdeněk Strašil (externí), Jaromír Šaroun (externí), Ing. Josef Škeřík, CSc. (externí), Prokop Šmirous (externí), Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), Martin Volf (externí), Viktor Vrbovský (externí), Petr Zehnálek (externí), doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., 2010

BARANYK, P. – BALÍK, J. – KAZDA, J. – KUCHTOVÁ, P. – SOUKUP, J. – ŠKEŘÍK, J. – VOLF, M. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press s.r.o., 2007. 208s. ISBN 978-80-86726-26-7.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Škůdci a choroby rostlin – Domácí rostlinolékař.. Praha: Euromedia Group k.s., 2007. 288s. ISBN N.

MÁLEK, B. – ANDR, J. – JURSÍK, M. – ŠKARPA, PH.D., I. – ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – RICHTER, R. Slunečnice - technologie pěstování. České Budějovice: Kurent, 2013, 114s. ISBN 978-80-87111-41-3.

KAZDA, J. – HERDA, G. – ŠKEŘÍK, J. – NERAD, D. Stanovisko k pesticidům. Řepka, hořčice, mák, slunečnice. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2009. 66s. ISBN 978-80-87065-11-2.

Chapters in technical book

KAZDA, J. Desetileté zkušenosti s ochranou řepky proti živočišným škůdcům. Odborná publikace. Praha: DOWAgro Science, 2008. 1s. ISBN N. s. Desetileté zkušenosti s ochranou řepky proti živočišným škůdcům., s. 29 - 44.

KAZDA, J. Insekticidní ochrana jako nezbytná součást technologie pěstování řepky ozimé. . Praha: DOWAgro Science, 2007. 1s. ISBN N. s. Insekticidní ochrana jako nezbytná součást technologie pěstování řepky ozimé. , s. 39 - 50.

BARANYK, P. – KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. – VOLF, M. Řepka olejka v českém zemědělství. Komplexní pěstitelská technologie. . Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-x. s. Řepka olejka v českém zemědělství. Komplexní pěstitelská technologie, s. 1 - 161.

BARANYK, P. – KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice , soja a hořčice. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN N. s. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice , soja a hořčice, s. 20 - 22.

KAZDA, J. – MÁLEK, B. – MARKYTÁN, P. – NERAD, D. – ČECH, P. – ŘÍHA, K. – HERDA, G. – ŠAROUN, J. – SOUKUP, J. – VOLF, M. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice, mák a hořčice.. Praha: SPZO, 2008. 1s. ISBN 978-80-87065-06-5. s. Stanovisko k pesticidům – řepka, slunečnice, mák a hořčice., s. 64 - 85.

KAZDA, J. Výskyt škodlivých organizmů při kompostování. praha: Nakladatelství Květ, 2007. 1s. ISBN 978-80-85362-59-6. s. Výskyt škodlivých organizmů při kompostování, s. 24 - 26.

KAZDA, J. Odborná publikace DOWAgro. Praha: DOWAgro Sciences, 2004. 1s. ISBN x. s. Změny v ochraně řepky proti živočišným škůdcům, s. 19 - 27.

Article in collection of an event

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech slunečnice. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 146-149.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – **ŘÍHA, K. Objektivní zjištění změny pevnosti šešulí ozimé řepky po aplikaci agrochemikálií. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha - Suchdol. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 103-106.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae (Wor.) – původci nádorovitosti kořenů brukvovitých. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze , 2015. s. 77-81.

KUCHTOVÁ, P. – ŠERÁ, B. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – GAVRIL, B. – ŠERÝ, M. – MÍČA, L. – HNATIUC, E. – ŠPATENKA, P. Reakce osiva máku setého na ošetření netermálním plazmatem. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 53-58.

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA, J. Repelence či atraktivita vybraných pesticidních přípravků, aplikovaných do řepky, pro opylovače. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 95-99.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. System Dynamic Conceptual Model for Landscape Fertility of Bees. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 32-38.

Pilot plant, certified technology

JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **SPITZER, T. – **ŘÍHA, K. Technologie integrované ochrany slunečnice proti chorobám, škůdcům a plevelům, Technology of integrated sunflower protection against diseases, pests and weeds, pesticide; injury, efficacy; phytotoxicity; non-chemical crop protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, ochrana slunečnice, QJ1510186, SPZO s.r.o., Jankovcova 24, Praha, úspora nákladů na pesticidy a snížení zatížení životního prostředí, ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technically realized results

Methodology of diseases, pests and weeds control. Sunflower. Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Veverka Karel, 2008

Methodical handbook of plant pests, diseases and weeds control. Rape, mustard. Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Plachká Eva, CSc.; Spitzer Tomáš, 2008

Certified methodologies

BARTOŠKA, J. – BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – PROCHÁZKOVÁ, S. – **PROVAZNÍK, B. – ŠIMŮNEK, J. – ŠUBRT, T. – **VAVŘINOVÁ, H. Metodika instalace a užívání úlových vah s čidly pro sledování trofické aktivity včel, Methodology for the installation and use of beehive scales with sensors for monitoring trophic activity of bees, bees; beehive scales; sensors; online data; bee activity, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Včely_Úlové váhy, čidla, Smlouva o licenčním či jiném využití výsledku s konkrétním subjektem nebyla uzavřena., Ekonomické parametry nebyly specifikovány., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s., 10.08.2022,

**KOCOUREK, F. – **HAVEL, J. – **HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **PLACHKÁ, E. – **SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organizmům vyjma podzimních škůdců, Methodology of integrated oil seed protection science excluding pest species occurring in autumn period, oil seed rape; pests; diseases; weeds; pesticides; monitoring, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), integrovaná ochrana řepky, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovská 24/18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Jan Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na ochranu proti škodlivým organizmům v ozimé řepce a snížení zatížení prostředí pesticidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 19.12.2018,

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích s výskytem půdního patogena Plasmodiophora brassicae, Possibilities of growing oilseed rape on farmers with the occurrence of soil pathogen Plasmodiophora brassicae, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; agrotechnica, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1310227, SPZO, ičo: 00539406, Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, V průměru můžeme počítat při napadení se sníženým výnosem o 40 % a finanční ztráty mohou dosáhnout okolo 400 milionů korun. Při dodržování doporučení nemusí ke ztrátám docházet. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 17.12.2017,

**KOCOUREK, F. – **HAVEL, J. – **HOVORKA, T. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **KOVAŘÍKOVÁ, K. – **RIPL, J. – **SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů, Protection of oilseed rape against pests in autumn without neonicotinoid seed treatment, oilseed rape; pests; pesticides, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1610217, SPZO, ičo: 00539406, Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, přínosy pro pěstitele by mohly být okolo 30 mil. ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 12.12.2017,

KAZDA, J. – **ŘÍHA, K. – STEJSKALOVÁ, M. – **SPITZER, T. Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus) proti chorobám a živočišným škůdcům podle zásad IOR, Protection of the sunflower against diseases and pests according to principles Integrated pest management, sunflower; pests; pesticides, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-213-2818-1, SPZO, Jankovcova 24/18, Holešovice, 170 00 Praha, Martin Volf, IČO: 00539406, ekonomické přínosy pro veškeré pěstitele by byly okolo 6,5 mil. Kč ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 09.01.2018,

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – HAVEL, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – DVOŘÁK, P. Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství, Growing technology of poppy for ecological agriculture, Poppy seed, Growing, Technology, Yield, Quality, Economy, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Ekologické pěstování máku, 4/2013-17252 MZe ČR, zvýšení výnosů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-213-2429-9, 42 s.

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – BOKŠOVÁ, A. Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů, Use of pesticides in the protection of oilseed crops with a view to protecting pollinators and their products, insekticides; oilseed rape; pests;bees, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikovaná metodika, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, ičo: 26748410, Martin Volf, Jankovcova 938/18a, Holešovice (Praha 7), 170 00, volf@spzo.cz, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické i environmentální. Pěstitelům i chovatelům včel metodika umožní zvýšit význam řepky jako nektarodárné a pylodárné plodiny a sníží nepříznivé důsledky používání pesticidů pro včely., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 11.12.2018,

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Výskyt Plasmodiophora brassicae Wor. původce nádorovitosti kořenů brukvovitých na pozemcích v České republice, Occurrence of Plasmodiophora brassicae Wor. causing Clubroot disease on agricultural land in Czech republic, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; occurrence, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa NAZV QJ1310227, ÚKZÚZ, Mapa napomáhá ke snižování ztrát způsobené patogenem Plasmodiophora brassicea, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 12.12.2017,

Software

**VAVŘINOVÁ, H. – BARTOŠKA, J. – KAZDA, J. Algoritmus pro strojové zpracování dat z úlových bran, Algorithm for machine data processing of data from beehive gates, Algorithm; machine data processing; beehive; hive gate; bee fly activity;, 2022, XX - Nepřiřazeno, Algoritmus 1.0, Není uplatněna, PHP, MySQL, HTML, Strojové očištění dat ve výzkumu živé přírody - snižování nákladů na výzkum, zkrácení doby realizace výzkumu, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Research report containing classified information

ZUSKOVÁ, E. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – **HNILIČKA, R. Choroby kořenů řepky ozimé 2019/2020 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 2020, 33s. ISBN: ,

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Determinace houbových chorob a patogena Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 8s. ISBN: ,

KAZDA, J. Maloparcelkové insekticidní pokusy testující účinnost neonikotinoidů proti hlavním škůdcům ozimé řepky v jarním období. Praha: ČZU v Praze, 2014, 7s. ISBN: N,

KAZDA, J. Maloparcelkové insekticidní pokusy testující účinnost pyretroidů proti hlavním škůdcům ozimé řepky v jarním období. Praha: ČZU v Praze, 2014, 50s. ISBN: N,

KAZDA, J. Maloparcelkové pokusy ověřující kompletní insekticidní ochranu proti škůdcům ozimé řepky v jarním období.. Praha: ČZU Praha, 2015, 27s. ISBN: ,

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – TITĚRA, D. – STEJSKALOVÁ, M. Objektivní zhodnocení chování opylovačů moderními metodami RFID čipy. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 11s. ISBN: ,

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – VOSPĚLOVÁ, J. – **BARANYK, P. – **MIČKA, M. – **ČECH, P. Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae – lokality Kůští, Opavice 2019/20. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2020, 20s. ISBN: ,

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – **VOLKOVÁ, RNDR., J. Poradenství a monitoring chorob zeleniny . Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 74s. ISBN: ,

KAZDA, J.; idPublikace = 78413; Název: Repelence přípravků na ochranu rostlin pro opylovače řepky ozimé-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 78401; Název: Repelence přípravků na ochranu rostlin pro včely-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 78400; Název: Stanovení atraktivity pesticidů pro včely-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 78406; Název: Testování obilnin na obsah virů-- Neexistuje podtyp publikace --

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenky vodnice. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s. ISBN: není,

JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Verification of plant protection products supporting health of plants and their effect against pests of Brassicaceae. Final report for MONAS Technology. Praha: MONAS Technology, 2020, 18s. ISBN: neuveden,

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Vliv pesticidního ošetření na výskyt opylovačů v olejninách (ozimá řepka, slunečnice). Praha: Dow Agro Sciences s.r.o., 2016, 21s. ISBN: ,

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení účinnosti insekticidního ošetření ozimmé řepky a vyhodnocení ochrany proti Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 15s. ISBN: ,

KAZDA, J. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení zdravotního stavu řepky. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 23s. ISBN: ,

KAZDA, J. Závěrečná zpráva z vyhodnocení účinnosti aplikace pesticidů do ozimé řepky. Praha: ČZU Praha, 2015, 26s. ISBN: ,

Audiovisual production, electronic documents

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm