×
prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
banner

Grants

Grants

01-12/2017: EU project 739568 - PRO-METROFOOD (Infradev-02-2016, H2020)

2011-2015: summer schools under Erasmus LLP and Euroleague for Life Sciences (coordinator)

2013-2017: NAZV QJ1310226 Development of new methods for the protection of cereals and vegetables against important pathogens and pests using botanical pesticides for organic integrated farming systems (research team member).

Node-partner for the Czech Republic in the global research infrastructure METROFOOD-RI (ESFRI Roadmap 2018) and a coordinator of the corresponding Czech Research infrastructure METROFOOD-CZ (listed among the national RIs)

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací. Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, 2011-2011

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, 2012-2012

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.

GA FAPPZ, 2013-2013

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, 2014-2014

METROFOOD-RI Preparatory Phase Project

Evropská komise, 2019-2022

Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019-2022

INPROFF: Kvalita, bezpečnost a authenticita potravin a krmiv na bázi hmyzího proteinu

Grantová agentura ČR, 2021-2024

AgroServ - Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transition

Evropská komise, 2022-2027

Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi

Technologická agentura ČR, 2023-2025

Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2023-2026