×
prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
banner

Granty

Granty

01-12/2017: EU projekt 739568 - PRO-METROFOOD (Infradev-02-2016, H2020), řešitel za ČR

2012-2018 Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny za pomoci botanických pesticidů se zaměřením na nezávadnost zkoumaných látek pro životní prostředí a finálního spotřebitele a jejich inkorporaci do integrovaných systémů rostlinné výroby (NAZV QJ1210080), člen řešitelského týmu.

2013 Výskyt kančího pachu, detekce a stanovení jeho složek (CIGA 20132026), hlavní řešitel.

 

Letní školy

2015 Summer school "Safety in the Food Chain" (ELLS Fund for Incentives 2015-10), hlavní koordinátor.

2013-2014 Chemical, microbiological and sensory analysis of food (Erasmus LPP program, ERA-IP-2013-14), hlavní koordinátor.

2012-2013 Food Safety, Quality and Nutrition course (Erasmus LPP program, ERA-IP-2012-01), hlavní koordinátor.

2011-2012 Food Safety, Quality and Nutrition course (Erasmus LPP program, ERA-IP-2011-02), hlavní koordinátor.

2010-2012 Food Safety, Quality and Nutrition course (Erasmus LPP program, ERA-IP-2010-08), hlavní koordinátor.

 

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací. Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, 2011-2011

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, 2012-2012

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.

GA FAPPZ, 2013-2013

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, 2014-2014

METROFOOD-RI Preparatory Phase Project

Evropská komise, 2019-2022

Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019-2022

INPROFF: Kvalita, bezpečnost a authenticita potravin a krmiv na bázi hmyzího proteinu

Grantová agentura ČR, 2021-2024

AgroServ - Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transition

Evropská komise, 2022-2027

Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi

Technologická agentura ČR, 2023-2025