×
prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
banner

Životopis

Vzdělání

1991-1994:      Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, doktorandské studium, obor chemie a analýza potravin

1985-1990:      Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, řádné denní inženýrské studium, obor konzervace potravin a technologie masa, meziobor chemie a analýza potravin

1981-1985:      Gymnázium Ohradní, Praha 4 - Michle


Profesní praxe:

2016-souč.:     Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, docent

2004-2016:     Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra kvality zemědělských produktů, odborný asistent, od 2011 docent

2003-2004:     Zdravotní ústav se sídlem v Praze – centrum laboratorní, zástupce manažera jakosti, analýza potravin a vody v oddělení chromatografických metod

1994-2003:     Analab Praha s.r.o. – akreditovaná laboratoř analýzy potravin, specialista pro instrumentální a chemickou analýzu potravin


Pedagogická činnost:

Garant studijních programů: Výživa a potraviny (Bc. i Mgr.), garant OV Potravinářství za ČZU. Výuka pro studenty v českém i anglickém jazyce: Senzorická analýza zemědělských produktů, Kvalita a bezpečnost potravin, Potraviny, nápoje a doplňky stravy, Výživa a výživová politika.

Výuka v zahraničí v rámci programu Erasmus: UPV Valencia, EGE University Izmir, SDU Isparta, University of Agriculture in Krakow, Slovak Agriculture University Nitra, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences.


Vědecká činnost:

Chemie a analýza potravin, oxidace lipidů, antioxidanty, senzorická analýza - senzorické změny zemědělských produktů během zpracování a skladování, kvalita mléka, mléčných výrobků a bioproduktů, bezpečnost potravin, nutriční a senzorická hodnota jedlého hmyzu.

Citační index dle WOS: 372 (364 bez autocitací), h-index: 10, počet publikací s IF: 40.

Node-partner za ČR v mezinárodní výzkumné infrastruktuře METROFOOD-RI (zapsané na ESFRI Roadmap 2018) a koordinátor české výzkumné infrastruktury METROFOOD-CZ (zapsané na seznamu velkých výzkumných infrastruktur ČR).


Zahraniční stáže:

1989 (2 měsíce), 1990 (2 měsíce), 1991 (2 měsíce) a 1993 (3 měsíce) Department of Food Science and Technology, University of Reading, UK - experimentální a vědecká činnost


 
 

 

Působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:

ČZU - členka Oborové rady zemědělská chemie, členka Rady pro vnitřní hodnocení ČZU

VŠCHT v Praze - členka oborové rady studijního oboru Chemie a analýza potravin v doktorském studijním programu Chemie a technologie potravin

Členka redakčních rad: NFS Journal, Journal of Food Research, Výživa a potraviny

Členství ve společnostech: Česká společnost chemická: členka Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii, Společnost pro výživu, Český národní komitét IMEKO (člen ČSVTS)

Euroleague for Life Sciences: subject area Safety in the Food Chain

International Measurement Confederation (IMEKO)/Technical Commitee 23 - Metrology in Food and Nutrition


Projekty:

01-12/2017: EU projekt 739568 - PRO-METROFOOD (Infradev-02-2016, H2020)

2011-2015: letní školy v rámci Erasmus LLP a Euroleague for Life Sciences (koordinátor)

2013-2017: NAZV QJ1310226 Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství (člen řešitelského týmu)


Jazykové znalosti:

Anglický jazyk: First Certificate in English (1993), státní jazyková zkouška (2003)

Ruský jazyk: státní jazyková zkouška (1989)

 

10 vybraných publikací:

  • Kulma, M., Kouřimská, L., Plachý, V., Božik, M., Adámková, A., Vrabec, V. 2019, Effect of sex on the nutritional value of house cricket, Acheta domestica L., Food Chemistry, 272, 267–272
  • Kouřimská⁠, L., Sabolová, M., Horčička, P., Rys, S., Božik, M. 2018, Lipid content, fatty acid profile, and nutritional value of new oat cultivars, Journal of Cereal Science, 84, 44-48
  • Kouřimská, L., Čítek, J., Zadinová, K., Okrouhlá, M., Panovská, Z., Khatri, Y., Stupka, R. 2018, Sensory quality of meat from crossbred boars in relation to their age and slaughter weight, Czech Journal of Food Sciences, 36, 5, 415-419
  • Sadowska, U., Kopec, A., Kouřimská, L., Zárubová, L., Klouček, P. 2017, The effect of drying methods on the concentration of compounds in sage and thyme, Journal of Food Processing and Preservation, 41, 6, Article Number: e13286
  • Adámková, A., Mlček, J., Kouřimská, L., Borkovcová, M., Bušina, T., Adámek, M., Bednářová, M., Krajsa, J. 2017, Nutritional potential of selected insect species reared on the island of Sumatra, International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 5, Article Number: 521
  • Kulma, M., Plachý, V., Kouřimská, L., Vrabec, V., Bubová, T., Adámková, A., Hučko, B. 2016, Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals, Journal of Animal and Feed Sciences, 25, 4, 354-360
  • Kouřimská, L., Legarová, V., Panovská, Z., Pánek, J. 2014, Quality of cows' milk from organic and conventional farming, Czech Journal of Food Sciences, 32, 4, 398-405
  • Kouřimská, L., Panovská, Z., Legarová, V., Pacáková, Z. 2013, Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars, Acta Alimentaria, 42, 2, 208-219
  • Gordon, M.H., Kouřimská, L. 1995, The effects of antioxidants on changes in oils during heating and deep frying. Journal of the Science of Food and Agriculture, 68, 3, 347-353
  • Gordon, M.H., Kouřimská, L. 1995, Effect of antioxidants on losses of tocopherols during deep-fat frying. Food Chemistry, 52, 2, 175-177