×
doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
banner

Publikace

5 nejvíce citovaných publikací dle WOS

Gordon, M.H., Kouřimská, L., 1995, Effect of antioxidants on losses of tocopherols during deep-fat frying. Food Chemistry, 52, 2, 175-177 (85 citací)

Gordon, M.H., Kouřimská, L., 1995, The effects of antioxidants on changes in oils during heating and deep frying. Journal of the Science of Food and Agriculture, 68, 3, 347-353 (67 citací)

Chrpová, D., Kouřimská, L., Gordon, M.H., Heřmanová V., Roubíčková, I., Pánek, J., 2010, Antioxidant activity of selected phenols and herbs used in diets for medical conditions. Czech Journal of Food Sciences, 28, 4, 317-325 (43 citací)

Bernardos, A., Marina, T., Žáček, P., Perez-Esteve, E., Martinez-Manez, R., Lhotka, M., Kouřimská, L., Pulkrábek, J., Klouček, P., 2015, Antifungal effect of essential oil components against Aspergillus niger when loaded into silica mesoporous supports, Journal of the Science of Food and Agriculture, 95, 14, 2824-2831 (22 citací)

Nový, P., Rondevaldová, J., Kouřimská, L., Kokoška, L., 2013, Synergistic interactions of epigallocatechin gallate and oxytetracycline against various drug resistant Staphylococcus aureus strains in vitro, Phytomedicine, 20, 5, 432-435 (20 citací)

Článek v odborném periodiku

**NEVRZALOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. Alergenní vlastnosti různých druhů mlék. Výživa a potraviny, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 146-150. ISSN: 1211-846X.

BERNARDOS, A. – MARINA, T. – ŽÁČEK, P. – ESTEVE, É. – MARTÍNEZ-MANEZ, R. – LHOTKA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Antifungal effect of essential oil components against Aspergillus niger when loaded into silica mesoporous supports. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, roč. 95, č. 14, s. 2824-2831. ISSN: 0022-5142.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, B. – ROUBÍČKOVÁ, I. – PÁNEK, J. – NOVÝ, P. Antioxidant activity of Lamiaceae herbs grown under organic and conventional farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1211-3174.

CHRPOVÁ, D. – KOUŘIMSKÁ, L. – GORDON, M. – HEŘMANOVÁ, V. – ROUBÍČKOVÁ, I. – PÁNEK, J. Antioxidant activity of selected phenols and herbs used in diets for medical conditions. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 4, s. 317 - 325. ISSN: 1212-1800.

BERNARDOS, A. – KOUŘIMSKÁ, L. Applications of Mesoporous Silica Materials in Food – a Review. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 2, s. 99-107. ISSN: 1212-1800.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZOUHAR, M. – NOVÝ, P. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. Botanical pesticides and their human health safety on the example of Citrus sinensis essential oil and Oulema melanopus under laboratory conditions. ..., 2015, roč. 65, č. 1, s. 89-93. ISSN: N.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. – MLČEK, J. – BEDNÁŘOVÁ, M. Calcium in edible insects and its use in human nutrition. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 233-238. ISSN: 1337-0960.

**BUŠOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Comparing the quality of honey from beekeepers and honey from the market chain. Potravinárstvo, 2018, roč. 12, č. 1, s. 364-371. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – PANOVSKÁ, Z. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars. Acta Alimentaria, 2013, roč. 42, č. 2, s. 208-219. ISSN: 0139-3006.

BABIČKA, L. – KOŽNAROVÁ, V. – POUSTKOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠMOLÍK, J. Digestát – hnojivo pro cukrovku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 106-109. ISSN: 1210-3306.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

POTŮČKOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Effect of humates in diet of dairy cows on the raw milk main components. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 558-563. ISSN: 1337-0960.

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PLACHÝ, V. – BOŽIK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – VRABEC, V. Effect of sex on the nutritional value of house cricket, Acheta domestica L.. Food Chemistry, 2019, roč. 272, č. , s. 267-272. ISSN: 0308-8146.

**ADÁMEK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – **BORKOVCOVÁ, PH.D., d. – **MLČEK, J. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – **SKÁCEL, J. – **ŘEZNÍČEK, M. Electronic nose in edible insects area. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 446-451. ISSN: 1337-0960.

**RYCHLIK, M. – **ZAPPA, G. – **ANORGA, L. – **BELC, N. – **CASTANHEIRA, I. – **DONARD, O. – KOUŘIMSKÁ, L. – **OGRINIC, N. – **OCKÉ, M. – **ZOANI, C. Ensuring Food Integrity by Metrology and FAIR Data Principles. Frontiers in Chemistry, 2018, roč. 6, č. 49, s. 1-7. ISSN: 2296-2646.

HUML, L. – MIKŠÁTKOVÁ, P. – NOVÝ, P. – DRÁBEK, O. – SABOLOVÁ, M. – UMAR, M. – TEJNECKÝ, V. – POHOŘELÁ, B. – KOUŘIMSKÁ, L. – MAŠKOVÁ, E. – TULIN, A. – LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Fatty acids, minerals, phenolics and vitamins in the seeds of Inocarpus fagifer, a Pacific Island underutilized legume. JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY , 2016, roč. 89, č. , s. 264-269. ISSN: 1439-040X.

**SABOLOVÁ, M. – **POHOŘELÁ, B. – **FIŠNAR, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – **CHRPOVÁ, D. – **PÁNEK, J. Formation of oxysterols during thermal processing and frozen storage of cooked minced meat. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2017, roč. 97, č. 15, s. 5092-5099. ISSN: 0022-5142.

DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KOUŘIMSKÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KONČEL, R. German Shepherd Dog Milk Composition and Its Changes During Lactation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-3174.

KOUŘIMSKÁ, L. Hodnocení faremních mléčných výrobků. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2008, roč. 2008, č. 110, s. 1 - 0. ISSN: 1212-950X.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – URBANOVÁ, D. – VEHOVSKÝ, K. – KOUŘIMSKÁ, L. HPLC stanovení androstenonu, skatolu a indolu ve hřbetním tuku u prasat. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 8, s. 593-597. ISSN: 0009-2770.

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. Importance of food selection for celiac sprue disease. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 202-207. ISSN: 1211-3174.

FAMĚRA, O. – MAYEROVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of selected factors on the content and properties of starch in the grain of non-food wheat. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 241-246. ISSN: 1214-1178.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. Jedlý hmyz a jeho postavení ve výživě člověka. Výživa a potraviny, 2016, roč. 71, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1211-846X.

SABOLOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Káva a hodnocení její kvality . Výživa a potraviny, 2019, roč. , č. , s. 149-151. ISSN: 1211-846X.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – KUBÍNOVÁ, A. Korelace změn kvalitativních parametrů jablek během skladování. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 46 - 48. ISSN: 1213-7596.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. Kvalita mléčných produktů vyráběných na farmách. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 2, s. 22 - 23. ISSN: 0027-8068.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – **HORČIČKA, D. – **RYS, S. – BOŽIK, M. Lipid content, fatty acid profile, and nutritional value of new oat cultivars. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2018, roč. 84, č. November, s. 44-48. ISSN: 0733-5210.

JANATOVÁ, A. – BERNARDOS, A. – ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – LHOTKA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Long-term antifungal activity of volatile essential oil components released from mesoporous silica materials. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 216-220. ISSN: 0926-6690.

**BUREŠ, D. – **BARTOŇ, L. – KUDRNÁČOVÁ, E. – **PANOVSKÁ, Z. – KOUŘIMSKÁ, L. Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě. Výživa a potraviny, 2018, roč. 1, č. 2018, s. 9-13. ISSN: 1211-846X.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Metody sledování změn obsahu laktosy a dalších analytů během fermentace syrovátky. Chemicke listy, 2011, roč. 105, č 11, s. 869-873. ISSN: 0009-2770.

SABOLOVÁ, M. – ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – CHRPOVÁ, D. – PÁNEK, J. Minor lipophilic compounds in edible insects. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 400-406. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – ADÁMKOVÁ, A. Nutriční jakost jedlého hmyzu. Maso, 2016, roč. 27, č. 6, s. 59-64. ISSN: 1210-4086.

KOUŘIMSKÁ, L. – ADÁMKOVÁ, A. Nutritional and sensory quality of edible insects. NFS Journal, 2016, roč. 4, č. 2016, s. 22-26. ISSN: 2352-3646.

ADÁMKOVÁ, A. – **MLČEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – **BORKOVCOVÁ, M. – BUŠINA, T. – **ADÁMEK, M. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – **KRAJSA, J. Nutritional potential of selected insect species reared on the island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 5, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. – KULMA, M. – MLČEK, J. Nutritional values of edible Coleoptera (Tenebrio molitor, Zophobas morio and Alphitobius diaperinus) reared in the Czech Republic. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 663-671. ISSN: 1337-0960.

KUDRNÁČOVÁ, E. – KOUŘIMSKÁ, L. Qualitative parameters of non-traditional types of vegetables - determination of nitrates and ascorbic acid content. Potravinárstvo, 2015, roč. 9, č. 1, s. 237-241. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PANOVSKÁ, Z. – PÁNEK, J. Quality of Cows' Milk from Organic and Conventional Farming. Czech Journal of Food Sciences, 2014, roč. 32, č. 4, s. 398-405. ISSN: 1212-1800.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Relations between basic milk components and free fatty acid content in Holstein cow milk as lipolysis parameter. Mljekarstvo, 2015, roč. 65, č. 1, s. 18-25. ISSN: 0026-704X.

BOŽIK, M. – CÍSAROVÁ, M. – **TANČINOVÁ, D. – KOUŘIMSKÁ, L. – **HLEBA, L. – KLOUČEK, P. Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2017, roč. 98, č. , s. 146-152. ISSN: 0926-6690.

**MLČEK, J. – **ADÁMKOVÁ, A. – **ADÁMEK, M. – **BORKOVCOVÁ, M. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Selected nutritional values of field cricket (Gryllus assimilis) and its possible use as a human food. Indian Journal of Traditional Knowledge, 2018, roč. 17, č. 3, s. 518-524. ISSN: 0972-5938.

**KOLBÁBEK, PH.D., I. – **MAXOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – LUKEŠOVÁ, D. – KOTRBA, R. Sensory Evaluation of Liver Meat Pates Made from Fresh or Frozen Eland Meat and Beef. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 2, s. 71-79. ISSN: 1211-3174.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Sensory quality evaluation of whey-based beverages. Mljekarstvo, 2010, roč. 60, č. 4, s. 280 - 287. ISSN: 0026-704X.

KOUŘIMSKÁ, L. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – PANOVSKÁ, Z. – **KHATRI, Y. – STUPKA, R. Sensory quality of meat from crossbred boars in relation to their age and slaughter weight. Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 5, s. 415-419. ISSN: 1212-1800.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PROKŮPKOVÁ, L. Senzorická kvalita faremních výrobků z kozího, kravského a ovčího mléka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2009, roč. 2009, č. 117, s. 41 - 42. ISSN: 1212-950X.

NOVÝ, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOKOŠKA, L. Synergistic interactions of epigallocatechin gallate and oxytetracycline against various drug resistant Staphylococcus aureus strains in vitro. PHYTOMEDICINE, 2013, roč. 20, č. 5, s. 432-435. ISSN: 0944-7113.

KUDRNÁČOVÁ, E. – **BUREŠ, D. – **BARTOŇ, L. – KOTRBA, R. – CEACERO HERRADOR, F. – **HOFFMAN, L. – KOUŘIMSKÁ, L. The Effect of Barley and Lysine Supplementation of Pasture-Based Diet on Growth, Carcass Composition and Physical Quality Attributes of Meat from Farmed Fallow Deer (Dama dama). Animals, 2019, roč. 9, č. 2, s. 33-45. ISSN: 2076-2615.

KOUŘIMSKÁ, L. – CHRPOVÁ, D. – NOVÝ, P. – PÁNEK, J. The effect of concentration on the antioxidant activity of selected culinary herbs. Journal of Medicinal Plants Research, 2013, roč. 7, č. 13, s. 766-771. ISSN: 1996-0875.

**SADOWSKA, U. – **KOPEĆ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZÁRUBOVÁ, L. – KLOUČEK, P. The effect of drying methods on the concentration of compounds in sage and thyme. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2017, roč. 41, č. 6, s. 1-11. ISSN: 0145-8892.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – KADLECOVÁ, B. The effect of drying on antioxidant activity of selected Lamiaceae herbs. Potravinárstvo, 2015, roč. 9, č. 1, s. 252-257. ISSN: 1337-0960.

SOUKUP, J. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of fatty acid profile on the stability of non-traditional and traditional plant oils. ..., 2019, roč. 13, č. 1, s. 744-750. ISSN: N.

KOUŘIMSKÁ, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – BABIČKA, L. – KOUDELA, M. – PROKŮPKOVÁ, L. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. The effect of fermented pig slurry fertilization on the quality of vegetables. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 30, č. 1, s. 251 - 257. ISSN: 1211-8516.

POUSTKOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – BABIČKA, L. The Effect of Fertilization Method on Selected Elements Content in Tomatoes (Lycopersicon lycopersicum). Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 394 - 396. ISSN: 1212-1800.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

KOUŘIMSKÁ, L. – JIRÁKOVÁ, Š. – ADÁMKOVÁ, A. The effect of food with different glycaemic index on the blood glucose level. Potravinárstvo, 2015, roč. 9, č. 1, s. 223-227. ISSN: 1337-0960.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of kappa-casein genotype on the quality of milk and fresh cheese. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 213 - 217. ISSN: 1211-3174.

HERNANDEZ, H. – FRAŇKOVÁ, A. – SÝKORA, T. – KLOUČEK, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KUČEROVÁ, I. – BANOUT, J. The effect of oregano essential oil on microbial load and sensory attributes of dried meat. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2017, roč. 97, č. 1, s. 82-87. ISSN: 0022-5142.

KOUŘIMSKÁ, L. – EŠLEROVÁ, K. – KHATRI, Y. The effect of storage on quality of herbs genus Origanum. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 207-2014. ISSN: 1337-0960.

ADÁMEK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – ŘEZNÍČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensors. ..., 2016, roč. 10, č. 1, s. 643-648. ISSN: N.

KOUŘIMSKÁ, L. – POUSTKOVÁ, I. – BABIČKA, L. The use of digestate as a replacement of mineral fertilizers for vegetables growing. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 121-126. ISSN: 1211-3174.

NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOKOŠKA, L. Thymoquinone vapor significantly affects the results of Staphylococcus aureus sensitivity tests using the standard broth microdilution method. Fitoterapia, 2014, roč. 94, č. , s. 102-107. ISSN: 0367-326X.

GÜZELER, N. – KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. Tradiční turecké mléčné výrobky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 23, č. 134, s. 15-19. ISSN: 1212-950X.

PATROVSKÝ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – HAVLÍKOVÁ, Š. – MARKOVÁ, J. – PECHAR, R. – RADA, V. Utilization of bacteriocin-producing bacteria in dairy products. Mljekarstvo, 2016, roč. 66, č. 3, s. 215-224. ISSN: 0026-704X.

FAMĚRA, O. – LIPAVSKÝ, J. – RILJÁKOVÁ, B. – KOUŘIMSKÁ, L. Vliv některých faktorů na obsah škrobu v zrnu pšenice a tritikale . Chemicke listy, 2008, roč. 102, č. 9, s. 1 - 0. ISSN: 0009-2770.

KOUŘIMSKÁ, L. – REZKOVÁ, P. Vliv skladování na kvalitu konopného oleje. Výživa a potraviny, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 71-73. ISSN: 1211-846X.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. Vybrané nutriční hodnoty jedlého hmyzu - potemníka moučného, brazilského a stájového. Maso, 2016, roč. 27, č. 7, s. 48-54. ISSN: 1210-4086.

SYRŮČEK, J. – PROKŮPKOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. Výroba a kvalita hovězího masa v ČR. Náš chov, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 30-33. ISSN: 0027-8068.

ADÁMKOVÁ, A. – **ADÁMEK, M. – **MLČEK, J. – **BORKOVCOVÁ, PH.D., d. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – **SKÁCEL, J. – **VÍTOVÁ, E. Welfare of the mealworm (Tenebrio molitor) breeding with regard to nutrition value and food safety. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 460-465. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. Změny při skladování jablek. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 9, s. 14 - 15. ISSN: 1213-7596.

Odborná monografie

BABIČKA, L. – KOUŘIMSKÁ, L. Kysané mléčné výrobky. ČZU v Praze: ČZU, Katedra kvality zemědlských produktů, 2005. 32s. ISBN 80-213-1300-5.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. Malý slovníček pojmů pro zemědělce a potravináře. ČZU v Praze: ČZU, Katedra kvality zemědlských produktů, 2005. 20s. ISBN 80-213-1391-9.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. Metody hodnocení mléka a mléčných výrobků. ČZU v Praze: ČZU Praha, Katedra kvality zemědělských produktů, 2005. 48s. ISBN 80-213-1299-8.

Kapitoly v odborné knize

POUSTKOVÁ, I. – BABIČKA, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – FAMĚRA, O. Laboralim 2009 Recent progress in analytical methods of food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3071-6. s. Autenticita koncentrátů pomerančových džusů, s. 261 - 264.

BABIČKA, L. – POUSTKOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. Additives and Contaminants in Food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3183-6. s. Výroba potravin ve vztahu k zdravotním rizikům transgenních plodin, s. 102 - 105.

POUSTKOVÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BABIČKA, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – DOXANSKÝ, P. Additives and Contaminants in Food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3183-6. s. Výskyt těžkých kovů v zelenině v závislosti na způsobu hnojení , s. 195 - 198.

Článek ve sborníku z akce

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J. Quality of plant products from different farming systems. In PROCEEDINGS OF 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON REASONABLE USE OF FERTILIZERS: DEDICATED TO THE EFFECT OF FERTILIZATION ON THE YIELD, PRODUCTION QUALITY AND THE ENVIRONMENT 30.11.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 23-28.

FAMĚRA, O. – DOTLAČIL, L. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of wheat grain amylase aktivity on selected quality characteristics. In Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 02.11.2011, Praha. Praha: Czech Chemical Society, 2011. s. 94-98.

Certifikované metodiky

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Stanovení reziduí botanických pesticidů obsahujících účinné látky z rostlinných silic, Determination of residues of the botanical pesticides which contents essential oils compounds, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/1, Číslo osvědčení UKZUZ 009041/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605. Stáhnout soubor

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. STANOVENÍ REZIDUÍ BOTANICKÝCH PESTICIDŮ POMOCÍ SPME-GC, Determination of residues of the botanical pesticides using of SPME-GC, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/2, UKZUZ č. 009043/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

Ostatní výsledky

KOUŘIMSKÁ, L. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – PATROVSKÝ, M. – PECHAR, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Application of bacteriocins in dairy products.. 2014, Book of abstract of 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Izmir, Turkey, 25. - 27. 9. 2014, s. 46.

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Activity of essential oil compounds encapsulated into silica mesoporous supports against Aspergillus niger. 2014, The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty 6.-8.5. 2014, Thailand.

Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravin doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Dvořáková Blanka; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Jiralová Kateřina; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D., 2008

Analyse of raw cow milk quality according to free fatty acids contents in the Czech Republic Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., -1

Analytické metody hodnocení účinnosti antioxidantů ve vybraných druzích koření Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., D. Chrpová (externí), Jan Pánek (externí), L. Kolesárová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KLOUČEK, P. – ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial properties of selected essential oil components encapsulated into nanometric silica mesoporous supports. 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 7, EUR.

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KLOUČEK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial properties of selected essential oil components encapsulated into nanometric silica mesoporous supports. 2015, Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Suplementum 10, 3rd International Scientific Conference: Medicinal, Aromatic and Spice Plants, 20th Workshop of the Section of Natural Drugs of the Slovak Pharmaceutical Society, Kežmarské Žlaby, s. 16, ISSN: 0301-2298.

Antioxidační působení rostlinných fenolů Pánek Jan; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Heřmanová V.; Chrpová D., 2009

Antioxidační působení vybraných druhů koření používaných v šetřících dietách Pánek Jan; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

Antioxidační působení vybraných druhů koření používaných v šetřících dietách Chrpová D.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Heřmanová V.; Pánek Jan, 2009

Antioxidative activity of selected component of diet Iva Roubíčková (externí), Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Miluše Štolcová, CSc., D. Chrpová (externí), Jan Pánek (externí), 2010

Application of FT Near Spectroscopy for Determination of Protein and Casein in Milk Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., -1

Balíček hygienických opatření Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2006

Bezpečnost potravin a systém HACCP Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2006

Bezpečnostně zdravotní rizika transgenních plodin z hlediska výroby potravin doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; Golian J., 2009

Bezpečnostně zdravotní rizika transgenních plodin z hlediska výroby potravin doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2009

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bio-inspired mesoporous silica materials for the controlled release of essential oils and their antifungal activity against Aspergillus niger. 2014, International Conference on Biopesticides 7, Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture 19.-25.10. 2014, roč. 7, Side-Antalia, Turkey.

Bioaugmentace nitrifikace in situ, matematické modelování procesu na základě praktických výsledků Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., -1

Bioplynová stanice jako součást ekologické farmy doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2007

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – NOVÝ, P. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Botanické pesticidy a jejich bezpečnost na příkladu silice Citrus sinensis a Oulema melanopus. 2014, Sborník XL.konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5.3. 2014, s. 423-432.ISBN:978-80-7375-944-5.