×
doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
banner

Publications

Članek ve vědeckém časopise s IF:   ResearchGate

Potopová, V., Trifan, T., Trnka, M., Michele, C. De., Semerádová, D., Fischer, M., Meitner, J. Musiolková, M., Muntean, N., Clothier, B. (2023). Copulas modelling of maize yield losses – drought compound events using the multiple remote sensing indices over the Danube River Basin. Agricultural Water Management, 280. 1-21. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108217. 

Potopová, V., Trnka, M., Vizina, A., Semerádová, D., Balek, J., Chawdhery, M. R. A, Musiolková, M., Pavlík, P., Možný, M., Štěpánek, P., Clothier, B. (2022). Projection of 21st century irrigation water requirements for sensitive agricultural crop commodities across the Czech Republic. Agricultural Water Management. 262, 107337. 1–24. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107337.

Zhao, J., Bindi, M., Eitzinger, J., Ferrise, R., Gaile, Z., Gobin, A., Holzkämper, A., Kersebaum, C., Kozyra, Jerzy, Loit, E., Nejedlik, P., Nendel, C., Niinemets, Ü., Palosuo, T., Peltonen-Sainio, P., Potopová, V., Ruiz, R.M., Reidsma, P., Rijk, B., Trnka, M., Van Ittersum, M., Olesen, J. 2022. Priority of adaptive measures to climate change in European crop production systems. European Journal of Agronomy. 138: 126516. 1-17. https://doi.org/10.1016/j.eja.2022.126516.

Potopová, V., Tűrkott, L., Musiolková, M., Možný, M. (2021). The compound nature of soil temperature anomalies at various depths in the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology. 146, 1257–1275. https://doi.org/10.1007/s00704-021-03787-7.

Potopová, V., Lhotka, O., Možný, M., Musiolková, M. (2021). Vulnerability of hop-yields due to compound drought and heat events over European key-hop regions. International Journal of Climatology, 41. S1: E2136-E2158. doi:10.1002/joc.

Jaagus, J., Aasa, A., Aniskevich, S., Boincean, B., Bojariu, R., Briede, A., Danilovich, I., Castro, F.D., Dumitrescu, A., Labuda, M., Labudová, L., Lõhmus, K., Melnik, V., Mõisja, K., Pongracz, R., Potopová, V., Řezníčková, L., Rimkus, E., Semenova, I., Stonevičius, E., Štěpánek, P., Trnka, M., Vicente-Serrano, S.M., Wibig, J., Zahradníček, P., 2021. Long-term changes in drought indices in eastern and central Europe. Int. J. Climatol. https://doi.org/10.1002/joc.7241.

Muntean, N., Chawdhery, A.R., Potopová, Vera, Tűrkott, L., 2021. The ability of CROPGRO-Tomato model to simulate the growth characteristics of Thomas F1 tomato cultivar grown under open field conditions. Journal of Agricultural Science, 1–15. https://doi.org/10.1017/S0021859621000770.

Potopová, V., Trnka, M., Hamouz, P., Soukup, J., Castraveț, T. (2020). Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-             vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe. Agricultural Water Management. 236: 1-18. doi: org/10.1016/j.agwat.2020.106168.

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B., Soukup, J., Trnka, M. (2019). Application of hidroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin. Theoretical and Applied Climatology. 137 (3-4), 3103-3121. 

Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L., Soukup, J. (2018). Projected changes in the evolution of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. Int. J. Climatol. 38 (Suppl.1), e939–e954. 

Helmert, J., Şensoy Şorman, A., Alvarado Montero, R., Michele CDe, de Rosnay P., Dumont, M., Finger, D.C., Lange, M., Picard, G., Potopová, V., Pullen, S., Schuler, DV., Arslan, AN. (2019). Snow data assimilation methods for hydrological, land surface, meteorological and climate models: Results from a COST HarmoSnow survey. Geosciences, 8 (12). 489.

Potopová, V., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Türkott, L., Farda, A. and Soukup, J. (2017). The impacts of key adverse weather events on the field-grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. Int. J. Climatol, 37(3)., 1648-1664.

Potopová, V., Boroneat. C., Možný. M., Soukup. J. (2016). Driving role of snow cover on soil moisture and drought developing during the growing season in the Czech Republic. Int J Climatol, 36 (11): 3741-3758.

Potopová, V., Boroneat, C., Boincean, B., Soukup, J. (2016). Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. Int J Climatol. 36 (4): 2063-2082. 

Potopová, V., Štěpánek, P, Farda, A., Türkott, L., Zahradníček, P., Soukup, J. (2016). Drought stress impact on vegetable crop yields in the Elbe river lowland between 1961 and 2014. Cuadernos de Investigación Geográfica. 42 (1): 127-144. 

Možný, M., Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Potopová, V., Hlavinka, P., Bartošová, L., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Žalud, Z. (2016). Drought reconstruction based on grape harvest dates for the Czech Lands, 1499−2012. Clim Res. 70, 119–132

Potopová, V., Štěpánek, P., Možný, M., Türkott. L., Soukup, J. (2015). Performance of the standardized precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agric. For. Meteorol. 202: 26-38. 
 
Potopová, V., Zahradníček, P., Türkott, L., Štěpánek, P., Soukup, J. (2015). The effects of climate change on variability of the growing seasons in the Elbe River Lowland, Czech Republic. Advances in Meteorology. 1-16.  doi.org/10.1155/2015/546920
 
Potopová, V., Boroneat, C., Boincean, B., Soukup, J.( 2015).Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. International Journal of Climatology. DOI:10.1002/joc.4481. 
 
Potop, V., Zahradníček, P., Türkott, L., Štěpánek, P., Soukup, J.( 2014): Risk occurrences of damaging frosts during the growing season of vegetables in the Elbe River lowland, the Czech Republic. Natural Hazards, 71 (1): 1-19. 
 
Potop, V., Zahradníček, P., Türkott, L., Štěpánek, P., Soukup, J. (2014): Risk analysis of the first and last frost occurrences during growing season of vegetables in the Elbe River lowland. Idojaras, 118 (1): s. 1-17.
 
Potop, V., Boroneant, C., Možný, M., Štěpánek, P., Skalák, P. (2014): Observed spatiotemporal characteristics of drought on various time scales over the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology, 115 (3-4): 563-581. 
 
Potopová, V., Türkott, L. (2014): Kumulativní vláhové podmínky před setím, v průběhu růstu a při skládkování cukrové řepy ve Středočeském kraji. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 130, č. 11, s. 346-351. ISSN: 1210-3306. 
 
Možný, M., Trnka, M., Zalud, Z., Hlavinka, P.,  Nekovar, J., Potop, V., Virag, M. (2012): Use of a soil moisture network for drought monitoring in the Czech Republic. Theoretical and Applied Climatology, 107 (1-2): 99-111. 
 
Potop, V., Boroneant, C., Možný, M., Štěpánek, P., Skalák, P. (2012): Spatial and temporal evolution of drought conditions at various time scales in the Czech Republic during growing period. Idojaras, 116 (4): 281-295. 
 
Potop, V., Možný, M., Soukup, J. (2012): Drought evolution at various time scales in the lowland regions and their impact on vegetable crops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 156:121-133. 
 
Potop, V. (2011): Evolution of drought severity and its impact on corn in the Republic of Moldova.Theoretical and Applied Climatology, 105 (3-4): 469-483. 
 
Potop, V., Türkott, L., Kožnarová, V., Možný, M. (2010): Drought episodes in the Czech Republic and their potential effects in agriculture. Theoretical and Applied Climatology, 99 ( 3-4), 373-388. 
 
Potop, V., Soukup, J. (2009):Spatiotemporal characteristics of dryness and drought in the Republic of Moldova.Theoretical and Applied Climatology, 96 (3): 305-318.                

Vědecké časopisy bez IF:

Potopová, V. (2018). Nové poznatky, které jsou odrazem změny klimatu - vliv sucha na rostlinnou produkci. Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 102-105. ISSN: 1801-7673.


  Potopová V., Zahradníček P., Turkott L. (2015). Agroklimatické hodnocení variability délky vegetačního období  pěstování cukrové řepy ve středních Čechách. LCaŘ 131, č. 2, únor 2015. 66-70.

 Potop, V., Zahradníček, P., Türkott, L., Štěpánek, P., Soukup, J. (2014): Potential impacts of climate change on damaging frost during growing season of vegetables. Scientia Agriculturae Bohemica, roč. 45, č. 1, s. 26-35.
 
Potop, V., Zahradníček, P., Türkott, L., Štěpánek, P. (2014): Plošné rozložení pozdních jarních a časných podzimních mrazů v Polabí. Meteorologické zprávy, roč. 67, č. 3, s. 78-84.
 
Potop, V., Potop, I. (2014): Rizikové meteorologické faktory pro tvorbu výnosu lilku v polních podmínkách ve střední části Polabí. Zahradnictví, roč. 13, č. 7, s. 10-14.
 
Potop, V., Zahradníček, P., Türkott, L., Štěpánek, P. (2014): Časové změny vegetačního období Polabí. Meteorologické zprávy, roč. 67, č. 5, s. 147-153.
 
Potop, V., Türkott, L. (2014): Agronomická evidence vstupních dat pro růstový model zelenin CROPGRO. Úroda, roč. 62, č. 12, s. 405-408.
 
Potop, V., Türkott, L., Zahradníček, P., Štěpánek, P. (2013): Hodnocení agroklimatického potenciálu oblasti České tabule pro pěstování zeleniny. Meteorologické zprávy, roč. 66, č. 2, s. 42-48.
 
Potop, V., Türkott, L. (2013): Rizika výskytu pozdních jarních mrazů a prvních podzimních mrazů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 129, č. 9-10, s. 283-291.
 
Potop, V., Boroneant, C.,  Caian, M. (2013): Assessing the changes in drought conditions during summer in the Republic of Moldova based on RegCM simulations. Journal of Economic Development, Environment and People, roč. 2, č. 3, s. 63-76
 
Potop, V., Hamouz, P., Zahradniček, P., Türkott, L. (2012): A GIS tool to evaluate the spatial evolution of hydro-thermic features during growing season of vegetable crops in Elbe River lowland (Polabi). Geographia Napocensis, roč. 6, č. 2, s. 28-39.
 
Boroneant, C., Potop, V., Caian, M., Soukup, J. (2013): Using various visualization techniques to outline vulnerability to drought in the Republic of Moldova. Geographia Napocensis, roč. 7, č. 2, s. 97-108.
 
Potop, V., Türkott, L. (2012):Využití standardizovaného srážkového a evapotranspiračního indexu SPEI pro hodnocení vláhových poměrů při pěstování cukrové řepy ve středních Čechách. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 128, č. 12, s. 368-373.
 
Potop, V., Boroneant, C., Caian, M. (2012): Model validation and drought assessment with a regional climate model over Moldova. Scientia Agriculturae Bohemica, roč. 43, č. 4, s. 134-144.
 
Potop, V., Boroneant, C., Možný, M., Štěpánek, P., Skalák, P. (2012): Využití Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu pro hodnocení vegetačního období v České republice. Meteorologické zprávy, roč. 65, č. 4, s. 112-120.
 
Potop, V., Koudela, M., Možný, M. (2011): The impact of dry, wet and heat episodes on the production of vegetable crops in Polabí (River Basin). Scientia Agriculturae Bohemica, roč. 42, č. 3, s. 93-101.
 
Potop, V., Türkott, L. (2011): Variabilita výnosů cukrovky ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 127, č. 11, s. 338-343.
 
Potop, V., Možný, M. (2011): Relationship between daily amplitude of air temperature and topography elements at vegetable field-scale. Úroda, roč. 59, č. 10, s. 499-511.
 
Potop, V., Soukup, J., Možný, M. (2011): Drought at various timescales for secular lowland climatologically stations in the Czech Republic. Meteorologické zprávy, roč. 64, č. 6, s. 177-187.
 
Overcenco, A., Potop, V. (2011): Summer heat episodes in the Czech Republic and the Republic of Moldova: a comparative analysis. Journal of Academy of Sciences of Moldova. Life Sciences, roč. 1, č. 313, s. 167-178.
 
Potop, V. (2010): Temporal variability of daily climate extremes of temperature and precipitation in the middle Polabí (Elbeland) lowland region. Scientia Agriculturae Bohemica, roč. 41, č. 3, s. 140-148.
 
Potop, V., Türkott, L., Kožnarová, V. (2009): Drought impact on variability crop yields in the Bohemia Central. Cereal Research Communications, roč. 37, č. 2, s. 295-304.
 
Potop, V. (2008): Hodnocení mimořádného sucha v letech 2006 a 2007 na území ČR. Úroda, roč. 56, č. 10, s. 66-68.
 
Potop, V., Türkott, L., Kožnarová, V. (2008):  Spatiotemporal characteristics of drought in Czechia. Scientia Agriculturae Bohemica, roč. 39, č. 3, s. 258-268.
 
Potop, V., Türkott, L., Kožnarová, V. 2008. Impact of drought as climatic extreme on agriculture in the Czech, Republic. Italian Journal of Agronomy /Rivista di Agronomia, roč. 3, č. 3, s. 701-703.
 
Türkott, L., Potop, V., Kožnarová, V. (2008): Vliv sucha ve středních Čechách na výnos bulev cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 124, č. 11, s. 300-305.
 

Odborná monografie

Musiolková, M., Potopová, V. (2022): Metodika hodnocení spotřeby vody hospodářskými zvířaty v letech 2002–2020 a predikce vývoje spotřeby vody hospodářskými zvířaty v letech 2030, 2035, 2040, 2045 a 2050 v jednotlivých krajích ČR. ČZU. 1–94 str. ISBN: 978-80-213-3202-7.


Potopová, V., Castraveț, T., Chawdhery, MD. R.A. (2022): Introduction to climate change, modelling, and adaptation measures. Lectures for students. Chisinau. Artpoligraf. 1–182p. ISBN 978-9975-3487-3-7.


Potopová, V., Castraveț, T., Chawdhery M.R.A. (2022): Climate change, modelling, and adaptation measures. Lectures for students. Digital edition. Chisinau – 2022. Artpoligraf. 1–217 pp. ISBN 978-9975-3395-5-1.

Možný, M., Bareš, D., Bartošová, L., Hájková, L., Hlavinka, P., Kožnarová, V., Novák, J., Semerádová, D., Potop, V., Trnka, M., Žalud, Z. (2013): Změny klimatu, fenologie a ekosystémové procesy. Praha: Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu, 126s. ISBN 978-80-86690-64-3.


Constantinov, T., Potop, V. (2008): Manifestarea fenomenelor de uscăciune si secetă în Republica Moldova. Chisinau: Tipografia Centrala, 2008, 144s. ISBN 9975-97555-6-9.
 

 

Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

Helmert J., Sensoy Sorman, A., de Rosnay, P., Lange, M., Finger D., Potopová V., Kurzeneva E., D. Pulido-Velazquez, D.,Vikhamar-Schuler D., Pullen S., Dumont M., De Michele C., Salgado R., Shevnina E., Derkova M., Arslan A.N. (2019). Snow Data Assimilation and Evaluation Methods for Hydrological, Land Surface, Meteorological and Climate Models – A COST Action HarmoSnow Assessment Questionnaire. In book: European Snow Booklet – an Inventory of Snow Measurements in Europe. Publisher: EnviDat. 350-355.


Bojariu, R., Dascălu, SI., Gothard, M., Dumitrescu, A., Crăciunescu, V., Mătreață, M., Chendeș, V., Burcea, S., Cică, R., Birsan, M., Boincean, B., Velea, L., Niță, A., Irimescu, A.,  Potopová, V., Cazac, V. (2018). Variability and change in water cycle at the catchment level. In the book "Engineering and Mathematical Topics in Rainfall". 7, 115-129. doi: 10.5772/67933.


Potopová, V., Boroneat C., Boincean B. (2015): Multi-scalar drought and its impact on crop yield in the Republic of Moldova. 85-90. In: Andreu et al. (Eds). Drought: Research and Sciences-Policy Interfacing. Taylor & Francis Group, London. 514 pp. ISBN 978-1-138-02779-4.


Potop, V., Možný, M. (2014): Soil as World Heritage. Dordrecht, Netherlands: Springer , 502s. ISBN 978-94-007-6186-5. Multi-scalar indices of drought in intensively farmed regions of the Czech Republic, s. 119-127.
 
 Článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding)


2018
Potopová, V., Türkott, L., Soukup, J., Zehnálek, P. (2018). Vyhodnocení reakce souboru odrůd řepky olejky na meteorologické faktory. 2018, In: Sborník z konference - Hospodaření s vodou v krajině, Třeboň 21.–22.6.2018, 13 s. ISBN: 978-80-87361-83-2.


2017


Potopová, V., Türkott, L. (2017). Extrémní a rizikové meteorologické jevy a jejich dopady na zemědělskou produkci v podmínkách klimatické změny. 2017, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017, ČZU v Praze 12.-14.9.2017, s. 164-169. ISBN: 978-80-213-2767-2.

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B. (2017). Flood and drought risk management at the catchment level: a case study in the Republic of Moldova. 2017, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017, ČZU v Praze 12.-14.9.2017, s. 170-173. ISBN: 978-80-213-2767-2.

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B. (2017). Impact of meteorological drought on streamflow drought using standardized indices in the trans-boundary Prut River Basin. 2017, In: Sborník z konference - Snow an ecological phenomenon, Smolenice 19.

Zahradníček, P., Rožnovský, J., Brzezina, J., Štěpánek, P., Farda, A., Chuchma, F., Potopová, V. (2017). Mrazové indexy v chladném půlroce na území České republiky. 2017, In: Mrazy a jejich dopady, Hrubá Voda 26.-27.4.2017, 16 s. ISBN: 978-80-87577-69-1.

Zahradníček, P., Rožnovský, J., Brzezina, J., Štěpánek, P., Farda, A., Chuchma, F., Potopová, V. (2017). Stanovení a změna tuhosti jednotlivých zim za období 1961-2015. 2017, In: Mrazy a jejich dopady, Hrubá Voda 26.-27.4.2017, 17 s. ISBN: 978-80-87577-69-1.

Türkott, L., Potopová, V., Hiřmanová, D. (2017). Temporal evolution of snow cover and the Urban Heat Island in Prague. 2017, In: Sborník z konference - Snow an ecological phenomenon, Smolenice 19.-21.9.2017, 4 s. ISBN: 978-80-85754-40-7.

Türkott, L., Hiřmanová, D., Potopová, V. (2017). Teplota vzduchu jako limitující faktor při polním pěstování rajčete jedlého v podmínkách středních Čech. 2017, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017, ČZU v Praze 12.-14.9.2017, s. 192-195. ISBN: 978-80-213-2767-2.

Potopová, V., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Türkott, L. (2017). The link between snow cover characteristics and drought propagation processes. 2017, In: Sborník z konference - Snow an ecological phenomenon, Smolenice 19.-21.9.2017, 4 s. ISBN: 978-80-85754-40-7.

Potopová, V., Türkott, L., Hiřmanová, D. (2017). Využití modelu CROPGRO-Tomato pro simulaci růstových parametrů rajčete jedlého v polních podmínkách Polabí. 2017, In: Mrazy a jejich dopady, Hrubá Voda 26.-27.4.2017, 14 s. ISBN: 978-80-87577-69-1.

Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L.,  Hiřmanová, D. (2017). Využití modelů Euro-CORDEX pro predikci sucha s ohledem na holomrazy a srážkový deficit v chladném období roku. 2017, In: Mrazy a jejich dopady, Hrubá Voda 26.-27.4.2017, 16 s. ISBN: 978-80-87577-69-1.

 2016

Potop, V., Mateescu, E., Türkott, L., Zahradníček, P., Boroneant, C., Constantinescu, F., Iamandei, M. (2016). Application of DSSAT model to simulated thermophilic crops in central and southern Europe.  In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 273-285.

Potop, V., Boroneant, C. (2016). Assessment of potential evapotranspiration at Chisinau station.  In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 264-272.

Potop, V. (2016). The impact of dry and wet events on the quality and yield of Saaz hops in the Czech hop growing regions.  In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 253-263.

Türkott, L., Martinčíková, E., Potop, V. (2016). The thermal regime of ice pits of the Boreč hill.  In Mendel and Bioclimatology 03.09.2014, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 404-410.

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B. (2016). A preliminary assessment of hydroclimatic drought indicators in the trans-boundary Prut River Basin: A case study in the Republic of Moldova. 2016, In: 2. International congress on water: Floods and Droughts, Ourense 27.-28.10.2016, s. 65. ISBN: 9788461760497.

Potopová, V., Türkott, L., Hiřmanová, D. (2016). CROPGRO-Tomato model for simulated growth parametres of field-grown tomato in the Elbe lowland conditions. 2016, In: International crop modelling symposium "Crop modelling for agriculture and food security under global change", Berlin 15.-17.3.2016, s. 360-361.

Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L., Soukup, J. (2016). Projected changes in the evolution of drought in the 21st century over the Czech Republic. 2016, In: 2. International congress on water: Floods and Droughts, Ourense 27.-28.10.2016, s. 64. ISBN: 9788461760497.

2015

 Potopová V., Zahradniček P., Farda, A., Turkott L., Soukup J. (2015): Observed changes in the occurrence of extreme events in the important vegetable region in the Czech Republic. In: Šiška et al. (eds): Towards Climate Services. Nitra, Slovakia, 15th - 18th September 2015. 
 
Potopová V., Zahradniček P., Farda, A., Turkott L., Soukup J. (2015): Projected changes in the occurrence of extreme events in the important vegetable region in the Czech Republic. In: Šiška et al. (eds): Towards Climate Services. Nitra, Slovakia, 15th - 18th September 2015. 
 
Možný, M., Trnka M., Bareš, D., Potop, V., Hlavinka, P., Žalud Z. (2015): Temporal Variations And Change Of Forest Fire Danger In Czech Republic In 1961–2014. In: Šiška et al. (eds): Towards Climate Services. Nitra, Slovakia, 15th - 18th September 2015. 
 
Türkott L., Potopová V. (2015): The yield analysis of the pome fruits in the North Bohemian region. In: Šiška et al. (eds): Towards Climate Services. Nitra, Slovakia, 15th - 18th September 2015. 
 
2014
 
Potop V. (2014): The impact of dry and wet events on the quality and yield of Saaz hops in the Czech hop growing regions. In Conference proceedings from the Mendel and Bioclimatology International Conference, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 3–5 September 2014, 329–342.
 
Potop, V., Boroneat C. 2014. Assessment of potential evapotranspiration at Chisinau station. In Conference proceedings from the Mendel and Bioclimatology International Conference, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 3–5 September 2014, 343–354.
 
Potop V, Mateescu E, Türkott L., Zahradníček P, Boroneanţ C., Constantinescu F., Iamandei M. (2014). Application of DSSAT model to simulated thermophilic crops in central and southern Europe. In Conference proceedings from the Mendel and Bioclimatology International Conference, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 3–5 September 2014, 355–372.
 
2013
 
Potop. V. (2013): Vývoj sortimentu a výnosů zelenin pěstovaných v Polabí (České nížině) ve vztahu ke klimatu. 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 198-201.
 
Možný, M., Hájková, L., Bareš, D., Trnka, M., Hlavinka, P., Bartošová, L., Semerádová, D., Potop, V., Žalud, Z. (2013): Using eddy covariance data to improve models of springtime vegetation activity onset in forest ecosystems. In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 3 s. (CD).
 
Možný, M., Trnka, M., Hlavinka, P., Bareš, D., Semerádová, D., Potop, V., Žalud, Z. (2013): Use of a soil moisture network in the Czech Republic. In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 3 s. (CD).
 
Potop, V., Soukup, J. (2013): Impacts of drought at different time scales on crop yields. In: Materials of the international scientific conference celebrating ten years of the faculty of natural sciences and agroecology at Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova, Volume I, Balti 10.-11.10.2013, s. 231-236.
 
Potop, V., Zahradniček, P., Türkott, L., Štěpánek, P. (2013): Impacts of potential climate change on damaging frost during growing season of vegetable crops in Elbe River Lowland (Polabí). In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. (CD).
 
Potop, V., Možný, M., Türkott, L. (2013): Impacts of drought at various time scales on the productivity of agricultural crops grown in the Czech Republic. 2013, In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. (CD).
 
Potop, V. (2013): A multi-scalar character of droughts based on the SPEI in the Republic of Moldova. In: Proceedings international scientific conference Environmental changes and adaptation strategies, Skalica 9.-11.9.2013, 4 s. (CD).
 
2012
 
Boroneant, C., Potop, V., Možný, M., Štěpánek, P., Skalák, P. (2012): Large scale circulation patterns associated to seasonal dry and wet conditions over the Czech Republic. In: 8th International Conference Climate Change. Extremes and Impacts, Salamanca 25.-28. September 2012, s. 271-280.
 
Potop, V., Boroneant, C. Možný, M., Štěpánek, P., Skalák, P. (2012):Temporal evolution of dry and wet conditions in the Czech Republic during the growing season. In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 98-99.
 
Bareš, D., Možný, M., Hájková, L., Bartošová, L., Trnka, M., Žalud, Z., Potop, V. (2012): Phenological trends regarding the wild trees in the Czech Republic. In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 2-3.
 
Türkott, L,.Potop, V. (2012): Jarní a podzimní mrazy ve vztahu k synoptickým situacím. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 197–200.
 
Potop, V., Bažant, V. (2012): Effect of moisture conditions at various lags on forest growth in the Most Basin coal forest reclamation areas in the Czech Republic. In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 96-97.
 
Boroneant, C., Potop, V., Caian, M. (2012): Assessing the RegCM3 performance in simulating winter and summer temperature and precipitation over the Republic of Moldova. In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 14-15.
 
Satrapová, J., Potop, V., Venclová, V., Soukup, J. (2012): Relationship between local climate conditions and the growth characteristics of selected weeds. In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 100-101.
 
Potop, V., Türkott, L. (2012): Povětrnostní podmínky během vegetačního období raných jarních zelenin v Polabí. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 181–184. ISBN: 978-80-213-2247-9.
 
2011
 
Potop, V. (2011): Assessment of water deficit and or surplus during growing period of vegetable crops in Polabí. In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, 2.–4.2.2011, 11 s. (CD).
 
Potop, V., Možný, M. (2011): The application a new drought index - standardized precipitation evapotranspiration index in the Czech Republic. In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, 2.–4.2.2011, 12 s.
 
Boroneant, C., Potop, V., Caian, M. (2011): Assessing the RegCM performance in simulating winter and summer temperature and precipitation over the Republic of Moldova. In Bioclimate: Source and Limit of Social Development 06.09.2011, Topoľčianky SK. Nitra SK: SPU Nitra, s. 48-50.
 
Potop, V., Možný, M. (2011): Examination of the effect of evapotranspiration as an output parameter in SPEI drought index in Central Bohemian region. In Bioclimate: Source and Limit of Social Development 06.09.2011, Topoľčianky SK. Nitra Sk: SPU Nitra, s. 22-23.
 
Türkott, L., Potop, V. (2011): The severity of the winter in the Czech Republic in the period from 2005 to 2010.  In Bioclimate: Source and Limit of Social Development 06.09.2011, Topoľčianky SK. Nitra SK: SPU NITRA, SLOVAKIA , s. 20-21.
 
Boroneant, C., Potop, V., Caian, M. (2011): Validation of RegCM precipitation simulation over Republic of Moldova. Application for Standard Precipitation Indices calculated for the period 1960-1997. In: Šiška, B. – Hauptvogl, M. – Eliašová, M. (eds.). Bioclimate: Source and Limit of Social Development, International Scientific Conference, 6.-9. September 2011, Topoľčianky, Slovakia, 3 s. (CD).
 
Türkott, L., Potop, V. (2011): The severity of the winter in the Czech Republic in the period from 2005 to 2010. In: Šiška, B. – Hauptvogl, M. – Eliašová, M. (eds.). Bioclimate: Source and Limit of Social Development, International Scientific Conference, 6.-9. September 2011, Topoľčianky, Slovakia, 3 s. (CD).
 
Potop., V. (2011): Risk level of combination type of extreme weather events during growing period of vegetable crops. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, VÚRV Praha-Ruzyně 9.-10.3.2011, s. 97-100.
 
Potop, V., Možný, M. (2011): Examination of the effect of evapotranspiration as an output parameter in SPEI drought index in Central Bohemian region. In: Šiška, B. – Hauptvogl, M. – Eliašová, M. (eds.). Bioclimate: Source and Limit of Social Development, International Scientific Conference, 6.-9. September 2011, Topoľčianky, Slovakia, 2 s.
 
Potop, V., Boroneant, C., Caian, M. (2011): Assessing the changes in drought conditions during summer in the Republic of Moldova based on RegCM simulations. 2011, In: Proceedings of 1st Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Novi Sad 14.-16. September 2011, s. 403-418.
 
2010
 
Overcenco, A., Potop, V. (2010): Summer heat episodes in Central and Eastern Europe: Czech Republic and Republic of Moldova case. In: Bioklima 2010, Bioklíma 2010. 7.-9.9.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 342-351.
 
Potop, V., Türkott, L., Možný, M. (2010): Variabilita výnosů zelenin ve vztahu k suchým a vlhkým obdobím v Polabí. In: Bioklima 2010, Bioklíma 2010. 7.-9.9.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 395-404.
 
Potop, V. (2010). Evolution of drought severity for a 118-year period in the Republic of Moldova. In: Scientific Annals of the School of Geology, Special volume 99, Proceedings of the XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, 23.-26.9.2010, Thessaloniki. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, s. 421-428.
 
Potop, V., Soukup, J. (2010): Drought consequence on maize production in the Eastern Europe: Republic of Moldova case. In: Bioklima 2010, Bioklíma 2010. 7.-9.9.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 385-394.
 
Türkott, L., Potop, V. (2010): The evaluation of winter severity on the basis of daily minimum air temperature in Prague for the period of 1978 – 2009 . 2009, In: Sustainable development and bioclimate; Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences; Stará Lesná SK; 223-224.
 
2009
 
Potop, V. (2009): Si  drought index and its potential use for monitoring of severity droughts in Central Bohemian region. In: Sustainable development and bioclimate; Slovenská bioklimatologická společnost, Geofyzikální ústav, SAV, 5.10.2009; Stará Lesná, SR; 52-53.
 
Kožnarová, V., Klabzuba, J., Nekovář, J., Potop, V. (2009): Possible Uses of Weather Types for Microclimatic Studies of Radiation Conditions of the Vegetation. In: Sustainable development and bioclimate; Slovenská bioklimatologická společnost, Geofyzikální ústav, SAV, 5.10.2009; Stará Lesná, SR; 162-163.
 
Potop, V., Kožnarová, V., Türkott, L. (2009): Hodnocení mimořádného a  rozsáhlého sucha v roce 2006 a 2007 na území ČR. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009; VÚRV Ruzyně; 295-298.
 
Potop, V., Türkott, L. (2009): Poisson modelling of the heat waves and tropical days in the Czech Republic. In: Sustainable development and bioclimate. In: Sustainable development and bioclimate; Slovenská bioklimatologická společnost, Geofyzikální ústav, SAV, 5.10.2009; Stará Lesná, SR; 50-51.
 
Kožnarová, V., Klabzuba, J., Potop, V. (2009): Agrometeorologický pohled na hodnocení počasí. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009; VÚRV Ruzyně; 49-58.
 
2008
 
Potop, V., Türkott, L., Kožnarová, V. (2008): Application of GIS tools for space modeling to drought Si index in Czechia. In: Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině; Česká bioklimatologická společnost; Mikulov, ČR.
 
Kožnarová, V., Potop, V., Klabzuba, J., Türkott, L. (2008): Contribution to study of soil temperature regime. In: Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině.; Česká bioklimatologická společnost; Mikulov, ČR.
 
Potop, V., Türkott, L., Kožnarová, V. (2008): Methods for Assessment of the Drought Using Meteorological and Biometrical Indices in Czech Republic. In: Scientific Pedagogical Publishing; 13.2.2008; České Budějovice.
 
Kožnarová, V., Klabzuba, J., Potop, V. (2008): Možnosti využití klasických i nestandardních agrometeorologických charakteristik pro zemědělské účely. In: Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. ÚZEI Praha; 20.11.2008; 98-107.
 
Kožnarová, V., Potop, V., Türkott, L. (2008): Vliv synoptické situace na teplotu půdy. In: Biotechnology 2008; Scientific Pedagogical Publishing; 13.2.2008; České Budějovice.
 
Türkott, L., Kožnarová, V., Potop V. (2008): Využití drcené kůry jako mulče při pěstování rostlin a její vliv na teplotu půdy. In: Biotechnology 2008, Scientific Pedagogical Publishing; 13.2.2008; České Budějovice.
 
2007
 
Potop, V., Türkott, L. (2007): Estimation of dryness and drought in the agrometeorologicak year 2005/2006 in the Czech Republic. In: Bioklimatology and natural hazards; Slovenská bioklimatologická společnost; 17.9.2007; Polana nad Detvou.
 
Potop, V. (2007): Hodnocení sucha a suchých období v agrometeorologickém roce 2005/2006. In: Bioklimatology and natural hazards; Slovenská bioklimatologická společnost; 17.9.2007; Polana nad Detvou.
 
2005
 
Konstantinova, T., Potop, V. (2005): Assessment of distribution hydrothermal regime in phenological growth stages and its influence on productivity of maize. Analele ştiinţifice ale USM. Seria “Ştiinţe chimico-biologice”, ISSN 1811-2617. Chişinău. 458-461.
 
Potop, V, Daradur, M. (2005): The synoptic cause which have caused the strongest droughts at the end 20eth century. Analele ştiinţifice ale USM. Seria “Ştiinţe chimico-biologice”, ISSN 1811-2617. Chişinău. 478-480.
 
2004
 
Constantinov, T., Daradur, M., Nedealcov M., Potop V., Mleavaia G. (2004): The laws spatial-temporal crop change of field cultures. Legităţile spaţio-temporale de schimbare a recoltei culturilor de cîmp. //Work international conference scientific-practical “Field cultures – results and perspective”. Balti. 280-282. [in Romanian]
 
Konstantinova, T., Daradur, M., Nedealcov, M., Răileanu M., Potop V., Mleavaia G., Cojocari R. (2004): Using results about an assessment  agroclimatical potential in the different branches of agriculture. //Republican scientific conference “Valorification scientific results – вasis of development of steady national economy”.  Chisinau. 80-81. [in Romanian]
 
2003
 
Potop, V. (2003): Elaboration the catologue of drougts at the territory of Republic Moldova by using GIS. // Results of the report “Results scientific activity of State University of Moldova till the period  2000-2002”. Chisinau. 182-183. [in Romanian]
 
Konstantinova, T., Daradur, M., Nedealcov, M., Răileanu, V., Potop, V., Mleavaia, G., Cojocari, R. (2003): Methods utilization of an assessment of influence agrometeorological of a condition on crop of cultures //In: Works scientific of University “Al. I. Cuza” from  Iaşi. Workshop “Geographical information systems”. Iaşi, Romania. nr. 9. T. XLIX. 125-130. (Nr. 9) [in Romanian]
 
Potop, V. (2003): Spatial distribution of droughts with a different degree of intensity at the territory Republic of Moldova. //In: Works scientific of University “Al. I. Cuza” from  Iaşi. Workshop “Geographical information systems”. Iaşi, Romania. nr. 9. T. XLIX. 145-149. [in Romanian]
 
Konstantinova, T., Potop, V. (2003): The catalogue of droughts in territory Republic of Moldova.  // In: Works scientific of University “Al. I. Cuza” from  Iaşi. Workshop “Geographical information systems”. Iaşi, Romania. nr. 9. T. XLIX. 141-144. [in Romanian]
 
2002
 
Konstantinova, T., Petreanu (Potop) V., Mleavaia G., 2002: Map “Solar radiation. Annual”. //In: Republic of Moldova. The atlas physical geography. Chisinau. [in Romanian]
 
2001
Konstantinova, T., Daradur, M., Petreanu, V. (2001): Agrometeorological of particularity of the strongest droughts in Moldova. // In: Works conference for collaboration between researches and farming. Chisinau. 9-11. [in Romanian]
 
2000
 
Petreanu V. (2000): Probability of dryness and drought manifestation in Republic of Moldova. // National scientific - practical conference “Droughts the forecast and reduction сconsequences” Chisinau. 120-122. [in Romanian]
 
Konstantynov, T., Daradur, M., Petreanu, V., Mleavaya, G. (2000): Temporary structure of droughts in Republic of Moldova. //In: Works of the Russian research Iinstitute of Agricultural Meteorology «Problem of monitoring of droughts» St.-Petersburg, Russia, Hidrometeoizdat  P. 150-156. [in Russian]
 
Petreanu, V., Mironova, T. (2000): Projection of changes of dry periods in Moldova as a reflection of global warming on region level. // Articles collection ”Climate change. Researches, studies, solutions”. Chisinau. 24-27. [in Romanian]
 
Petreanu, V. (2000): The influence of drought on variability of cereal crop in Republic of Moldova. //In: “ Sustainable uses of soil resources and land, and environmental quality in Bucovina”. National conference for science about soil. Suceava, Romania. 82-83. [in Romanian]
 
Petreanu, V., Nicolenco A. (2000): Modeling of the space distribution of aridity index, by using GIS technologies. //In: Works scientific of University “Al. I. Cuza” from  Iaşi. Workshop “Geographical information systems”. nr. 6. T. XLVI. Romania. 151-159. [in Romanian]
 
Konstantinova, T., Daradur, M, Petreanu, V., Mleavaya, G. (2000): Methods of systematisation and generalisation of the information on unfavourable phenomena of weather and climate concerning the information technologies. //Results of the report “Results scientific activity of State University of Moldova till the period 1998-1999”. Chisinau. 107-108. [in Russian]
 
Petreanu, V. 2000: Modeling of the space distribution of drought phenomenon in Moldova by using computational technologies. //Results of the report “Results scientific activity of State University of Moldova till the period 1998-1999”. Chisinau. 103-104. [in Romanian]
 
Konstantinova, T, Daradur, M, Nedealcov, M., Nicolenco, A., Petreanu, V. (2000): Monitoring and Dynamics of Climatic Extremes //Materials of a conference scientifically - methodically “University education from Moldova on 70 years”. Volumul II, Chisinau. 98-104. [in English]
 
Petreanu, V. (2000): Projections of changes of the agroclimatic index in Moldova as reflection of global warming in region level. // In: “University education from Moldova on 70 years”- Materials of a conference scientifically – methodically. Volumul II, Chişinău. 149-152 [in Romanian]
 
1999
 
Petreanu, V., Corobov, R., 1999: The influence of “warm effect” on change agroclimate at Modova's in the 21 century. //Droughts and ways of physiology-biochemistry  of   reduction her consequence  on the  agriculture cultures. Chisinau. 69-71. [in Romanian]
 
Konstantinova, T., Petreanu, V., Mironov, T., 1999: Assessment  periods  without of precipitation at the Republic of Moldova. //Droughts and ways of physiology-biochemistry  of   reduction her consequence  on the  agriculture cultures. Chisinau. 141-143. [in Romanian]
 
1998
 
Konstantinova, T., Petreanu, V. (1998): Period of dryness and drought as unfavorable meteorological phenomenon. // In: «Development of geography in Republic of Moldova» - Scientific symposium. Chisinau. 65-67. [in Romanian]
 
Daradur, M, Konstantinova, T., Petreanu, V., Mleavaya, G. (1998): Dynamics of extreme precipitation and monitoring of regional climatic system of Moldova. // In: «65 years of Agrarian State University from Moldova» - Anniversary scientific symposium V-2, 7-9 October. Chisinau. [in Russian]
 
Daradur, М., Petreanu, V. (1998): Probability of droughts forecast in territory Republic of Moldova. //In: «Water resources of Moldova» - International Conference. Chisinau. 223-224. [in Russian ]
Konstantinova, T., Daradur, M., Petreanu, V. (1998): The variability of precipitation in Republic of Moldova. // In: «Water resources of Moldova» - International Conference. Chisinau. 33-34. [in Romanian]
 
Bacal, P., Petreanu, V. (1998): Manifestation the drought and dryness periods in Moldova. In: Struggle with desertification and droughts at the Republic of Moldova”. Chisinau. 26-30. [in Romanian]
 
1997
 
Daradur M, Konstantinova T., Petreanu V., Mleavaya G. (1997): Interannual variability of droughts in Moldova..// In: Articles collection “Geographical study in Republic of Moldova”. Chisinau. 35-42. [in Russian]
 

Abstrakt:

Potopová, V., Musiolková, M. (2022): Statistical modelling of water consumption of individual livestock type in the Czech Republic. In: The XVII congress of the European Society for Agronomy (ESA), Potsdam, Germany, 29 August to 2 September 2022. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). 

Potopová V., Trifan T., Trnka M., Semerádová D., Fischer M., Musiolková M., Muntean N. (2022). In: Perspectives and ways forward in Compound Event research. 6-8 September 2022. Instituto Dom Luiz, Lisbon, Portugal.

Chawdhery Md.R.A., Potopová, V., Kudrna, J. Szabó, O., Mikulka J. (2022): In : Perspectives and ways forward in Compound Event research. 6-8 September 2022. Instituto Dom Luiz, Lisbon, Portugal.

Potopová V., Turkott L. (2015): Observed and simulated growth, development and yield of field-grown tomato in the Elbe lowland, the Czech Republic. In: Integrated Climate Risk Assessment in Agriculture & Food. Reading 8-9th April.
 
Potop, V., Mateescu, E., Boroneant, C., Zahradniček, P., Constantinescu, F., Türkott, L., Skalák, P., Soukup, J. (2014): Modelling climate change impacts on thermophilic crops production in central and southern Europe. In: FACCE MACSUR CropM International Symposium and Workshop: Modelling climate change impacts on crop production for food security, Oslo 10.-12.2.2014, s. 71.
 
Satrapová, J., Potop, V., Venclová, V., Soukup, J. (2013): Vztah mezi lokálními klimatickými podmínkami a růstovými charakteristikami vybraných plevelů v letech 2010 a 2011. In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 293-296.
 
Potop, V., Boroneant, C., Štěpánek, P., Skalák, P., Možný, M. (2012): Projected changes in the evolution of drought assessed with the SPEI over the Czech Republic. In: EGU General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, EGU2012-7758, Vienna 22.-27. April 2012.
 
Možný, M,. Potop, V., Hajkova, L., Bareš, D., Stalmacher, M.,Trnka, M., Bartošová, L., Zalud, Z. (2012): Long-term variations in phenological phases and growing season indexes in the Czech Republic. In: EGU General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, EGU2012-7581, Vienna 22.-27. April 2012.
 
Potop, V., Boroneant, C., Možný, M., Štěpánek, P., Skalák, P. (2012): Observed evolution of drought episodes assessed with the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) over the Czech Republic. In: EGU General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, EGU2012-7681, Vienna 22.-27. April 2012.
 
Potop, V., Bažant, V. (2012): Impacts of drought at various time scales on forest growth in the Most coal forest reclamation areas in the Czech Republic. 2012, In: 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), EMS2012-55, Lódź 10.–14. September 2012.
 
Potop, V., Overcenco, A., Boroneant, C. (2012): Drought variability and its driving factors in the Republic of Moldova. 2012, In: 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), EMS2012-54, Lódź 10.–14. September 2012.
 
Satrapová, J., Potop, V., Venclová, V., Soukup, J. (2011): Dependence of the selected weeds on the meteorological conditions in 2010. 2011, In: IX. International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Fresh Insights in Plant Affairs, 5.-6.9. 2011, Charles University in Prague, s. 20.
Satrapová, J., Potop, V., Venclová, V., Soukup, J. (2011): Dependence of the selected weeds on the meteorological conditions in 2010. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, roč. 11, č. 2, s. 60.
 
Potop, V., Boroneant, C., Caian, M. (2011): Assessing the changes in drought conditions during summer in the Republic of Moldova based on RegCM simulations . 2011, In: 1st Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference. Novi Sad, Serbia, 14.-16. September 2011, s. 63.
 
Boroneant, C., Potop, V., Caian, M. (2011): Assessing the changes in drought conditions during summer in the Republic of Moldova based on RegCM simulations. In: EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 8, EMS2011-755, 11th EMS / 10th ECAM, 1 s. (CD)
 
Potop, V., Soukup, J. (2011): Assessing risk of dry episodes during growing seasons of vegetable crops in Polabí, Czech Republic. In: 1st Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference. Novi Sad, Serbia, 14.-16. September 2011, s. 50.
 
Satrapová, J., Hamouzová, K., Potop, V., Soukup, J. (2010): Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Influence of air temperature and CO2 concentration on C3 plants. 2010, Geologica Balcanica, roč. 39, č. 1-2, s. 349. ISSN: 0324-0894. (XIX. CONGRESS OF THE CARPATHIAN-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION, Thessaloniki, Greece, 23.-26. September 2010).
 
Satrapová, J., Hamouzová, K., Potop, V., Soukup, J. (2010):  Influence of temperature and CO2 concentration depending on fixation mechanism. 2010, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, spec. č. 2/2010, s. 39. ISSN: 1213-6670. (Sborník z 8. konference doktorandů experimentální biologie rostlin).
 
Potop, V. (2009): Tendency of drought spells in the Central Bohemian region. In: European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2009 (EGU 2009), Vienna, Austria, 19-24 Apr 2009, Geophysical Research Abstracts; 19.4.2009; Videň.
 
Potop, V. (2009): Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The climatic assessment of droughts in the Republic of Moldova between 1891 and 2007. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2009 (EGU 2009), Vienna, Austria, 19-24 Apr 2009, Geophysical Research Abstracts; 19.4.2009; Videň.
 
Potop, V. (2009): Assessment of widespread droughts in the second half of the 20th century in the Czech Republic. In: Water Policy 2009, water as a vulnerable and exhaustible resource. 22.6.2009; Praha.
 
Potop, V., Kožnarová, V., Klabzuba, J., Türkott, L. (2009): Climagramms as a Possibility of Evaluation of Hazards from Agrometeorological Point of View. In: European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2009 (EGU 2009), Vienna, Austria, 19-24 Apr 2009, Geophysical Research Abstracts; 19.4.2009; Videň.
 
Potop, V., Kožnarová, V. (2008): Drought as natural hazard in the Czech Republic. In: 8th Annual Meeting of the EMS/7th ECAC - Climate adaptation. European Meteorological Society; 29.9.2008; Amsterdam, The Netherlands.
 
Potop, V. (2001): Particularity of droughts manifestation at the territory of Republic of Moldova. // In: Тhesis of a conference of the young scientists is devoted to anniversary 40 years an Academy of Sciences of Moldova  and  55 from formations of the first academic institutes. Chisinau. P.112. [in Romanian]
 
Blazejczyk K., Kozlowska-Szczesna T., Potop V., Nicolenco A.V., Mateeva Z. (1998): Différentiation régionale des conditions bioclimatiques d’Europe Centrale – les premiers résultats des recherches comparatives. //In: 11-e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie "Climatologie appliquée", Univ. des Scienc. et Technol. de Lille, France,  p. 104. [in French ]