×
doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
banner

Spolupráce

V rámci ČR velmi úzce spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně (agronomická fakulta), ČHMU (úsek
meteorologie a klimatologie) a ústavem AV ČR Czechglobe (Sekce Klimatických analýz a modelování), a
zároveň dokladuje spolupráci se zahraničními pracovišti v Evropě:  Centrum změny klimatu - Universita 
Rovira  I  Virgili, Španělsko, Centrum Rossby, Švédsko (ověření a využití regionální klimatický modelu),
Moldavsko (Klimatologie v Institutu geografie Moldavské akademie věd, SHS (úsek agroklimatologie).