×
doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
banner

Spolupráce

V rámci ČR velmi úzce spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně (agronomická fakulta), ČHMU (úsek meteorologie a klimatologie) a ústavem AV ČR Czechglobe (Sekce Klimatických analýz a modelování), a zároveň dokladuje spolupráci se zahraničními pracovišti v Evropě: 


Recenzní a oponentní činnost:
Recenze pro časopisy: 
Agricultural and Forest Meteorology
Advances in Meteorology
International Journal of Climatology
Theoretical and Applied Climatology


(Spolu)organizace vědeckých konferencí:

convenor: ES1404 COST Action: Towards a better harmonization of snow observations, modeling and data assimilation in Europe. Budapešť, Maďarsko, 2018, sekce: Representation of errors in NWP, hydrological and climate models.

convenor: Česká meteorologická společnost: výroční seminář ČMeS (60 let od založení Společnosti). Meteorologie – tradice a budoucnost. ČZU, Praha, 2018, sekce: Implementace nových poznatků v agrometeorologie do zemědělské praxe.

convenor: CA17109 COST Action: První meeting pracovních skupin v rámci akce "COST – „DAMOCLES - Porozumění a modelování sdružených klimatických a meteorologických událostí“. ČZU, Praha, 2018, sekce: Vulnerability of hop production due to compound climate events over Europe.