×
doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
banner

Životopis

Vzdělání


Habilitační práci

 • Jmenována docentem v oboru Obecná produkce rostlinná
 • obhájila habilitační práci 20.09.2017 na FAPPZ, ČZU Praha
 • Téma: Extrémní a rizikové meteorologické jevy a jejich dopady na zemědělskou produkci v podmínkách klimatické změny

Doktorské studium

 •  Institut geografie moldavské Akademie věd
 •  Doktorské studium - oddělení Klimatologie
 •  Studijní obor/program/specializace: Meteorologie, klimatologie a agrometeorologie.
 •  Téma disertační práce: Klimatická charakteristika suchých období v Moldávii
 •  Obhajoba dis. práce: 22.06.2002
 •  Rozhodnutím Nejvyšší atestační komise Moldavské republiky – byl udělen vědecký stupeň – doktora geografických věd (Dr.), který byl uznán rovnocenným s diplomem doktora geografických věd vydávaném MŠMT ČR (2005)

Magisterské studium

 •  Geografická fakulta Státní univerzity v Tiraspolu v Moldavské republice
 •  Studijní obor/program: Geografie a biologie
 •  Státní závěrečná zkouška: 21.06.1996
 •  Mgr.: vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu „geografie“. Diplom vydaný Státní univerzitou v Moldavské republice byl potvrzen MŠMT ČR jako rovnocenný s vysokoškolským vzděláním získaným v ČR v magisterském studijním programu „Geografie“ (2005).


Průběh zaměstnání


 • 2018 do současnosti pozice docent - Katedra agroekologie a rostlinné produkce, ČZU, FAPPZ
 •  2006 - 2017 Odborná asistentka na úseku biometeorologie, Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie a biometeorologie
 • 2004/2005 oddělení Klimatologie v Institutu geografie Moldavské akademie věd, vyšší vědecký pracovník,
 •  2002/2004 oddělení Klimatologie v Institutu geografie Moldavské akademie věd, mladší vědecký pracovník,
 •  1996/2002 oddělení Klimatologie v Institutu geografie Moldavské akademie věd, technický pracovník

Odborné zaměření


A. Základní výzkum:

 •  Klimatologie sucha a jeho dopady na zemědělství, vodní hospodářství, ekonomiku a společnost (migrace, lidské zdraví a na kvalitu života).
 • Distribuce strukturovaných dotazníků v oblasti postižených nedostatkem vody (Identifikace zvolených adaptačních opatření).
 • Cílovou skupinou - farmáři postiženi nedostatkem vody z důvodu dopadu klimatických extrémů.
  • Cíl: Analýza míry a způsobu, jakým místní farmáři z oblastí postižených nedostatkem vody vnímají dopady změny klimatu.
  • Míra dopadů také závisí na způsobu vnímání rizika sucha zemědělci, která společně s tržními, finančními a technickými možnostmi farmáře velmi významně ovlivňuje volbu adaptačních opatření.
 •  Uplatnění dosavadních poznatků při využití klimatických modelů v zemědělském výzkumu a praxi.

B. Aplikovaný výzkum:

 •  Experimentální část výzkumu hraje v modelování zásadní roli:
  • Jsou realizovány dlouhodobé polní pokusy zaměřené na ověření a kalibraci růstového modelu pro modelování výnosových parametrů teplomilných zelenin při měnících se klimatických podmínkách v Polabí.

C. Implementace poznatků do praxe: 

 • Poskytování služeb farmářům v predikci výnosů, odhadu vlivu různých faktorů, rozšiřování sortimentu na úrovni zemědělských farem.

D. Mezinárodní spolupráce s vědecko-výzkumnými organizacemi a zástupci zemědělské praxe:

 • zástupce za ČR a člen Management Committe ve dvou akcích COST
 • akce COST pro monitorování sněhové pokrývky v Evropě (European snow booklet)
 • pořadatel prvního společného meetingu pracovních skupin v rámci nové akce COST – „DAMOCLES - Porozumění a modelování sdružených klimatických a meteorologických událostí v Evropě“


Ocenění:

 • Dva publikace byly nominovány jako excelentní za FAPPZ (2017)
 • Cena rektora za nejlepší publikační výstupy zaměstnanců ČZU v Praze (2014)
 • Ocenění vydané Akademií věd Moldavska za excelentní výzkum suchých období v Moldávii (2005)