×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – ŠTOLC, L. Carcass quality in restricted and ad libitum fed rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 214 - 219. ISSN: 1212-1819.

ŠIMÁNĚ, J. – HUBENÝ, M. – ZITA, L. Celosvětová produkce a obchod s drůbežím masem. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 7, s. 66 - 67. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – LEDVINKA, Z. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 1, s. 26 - 30. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, V. – FUČÍKOVÁ, A. Digestibility of nutrients, organ development and blood picture in restricted and ad libitum fed broiler rabbits. Archiv fur Geflugelkunde, 2007, roč. 1, č. 71, s. 6 - 12. ISSN: 0003-9098.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – LEDVINKA, Z. The effect of weaning age on performance and nutriet sugestibility of broiler rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 10, č. 52, s. 341 - 347. ISSN: 1212-1819.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – KLESALOVÁ, L. Faktory vnitřní povahy ovlivňující barvu skořápky. Náš chov, 2007, roč. 8, č. 67, s. 45 - 48. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – KLESALOVÁ, L. Faktory vnější povahy ovlivňující barvu skořápky. Náš chov, 2007, roč. 9, č. 67, s. 47 - 48. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. Effect of time of oviposition on egg quality in egg and meat type hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 269 - 272. ISSN: 1211-3174.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – DÖRFLEROVÁ, A. – ZITA, L. – ROSMUS, J. – ŘEHÁK, D. – ŠINDELÁŘ, M. – KLABANOVÁ, P. Effect of dietary supplementation with vitamin E and selenium in thoroughbred horses on the concentration of F2 isoprostanes in blood plasma as a marker of lipid peroxidation. Acta Veterinaria Brno, 2008, roč. 77, č. 3, s. 335 - 340. ISSN: 0001-7213.

DLOUHÁ, G. – ŠEVČÍKOVÁ, S. – DOKOUPILOVÁ, A. – ZITA, L. – HEINDL, J. Effect of dietary selenium sources on, growth performance, breast muscle selenium, glutathione peroxidase activity and oxidative stability in broilers. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 6, č. 53, s. 265 - 269. ISSN: 1212-1819.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TYLLER, M. – STAROSTA, F. Vliv genu rychlosti opeřování a věku nosnic na kvalitu a barvu skořápky. Náš chov, 2008, roč. 6, č. 68, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. – STAROSTA, F. Vliv úrovně výživy na některé ukazatele reprodukce pštrosů. Náš chov, 2008, roč. 11, č. 68, s. 26 - 29. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za králíkařským kongresem. Náš chov, 2008, roč. 11, č. 68, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – BÍZKOVÁ, Z. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Změny na světovém trhu s drůbežím masem. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. Význam selenu u drůbeže. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 9, s. 46 - 47. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. – ZITA, L. Jakost jatečné drůbeže podle věku při porážce. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 8, s. 68 - 70. ISSN: 0027-8068.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – SAIFRTOVÁ, L. – MENDLÍK, J. – ZITA, L. Müsli ve výživě koní. Krmivářství, 2010, roč. 14, č. 1, s. 35 - 38. ISSN: 1212-9992.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. Vliv selenu na jatečný rozbor a oxidační stabilitu masa kuřat. Maso, 2010, roč. 21, č. 3, s. 51 - 53. ISSN: 1210-4086.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Perspektivy evropské produkce vajec. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 24 - 26. ISSN: 0027-8068.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. Vliv systému ustájení a doby snesení na kvalitu vajec. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 7, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – KLESALOVÁ, L. Egg quality and some factors influencing it: a rewiew. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 46-52. ISSN: 1211-3174.

ZITA, L. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za světovým kongresem v oblasti chovu králíků. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 11, s. 15-15. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. – BÍZKOVÁ, Z. Vliv genotypu na jatečnou hodnotu brojlerových králíků. Maso, 2012, roč. 23, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1210-4086.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – KRONTORÁDOVÁ, I. – MAMICA, J. – ZITA, L. – KLABANOVÁ, P. – ČERNOCKÝ, A. Semen quality, lipid peroxidation, and seminal plasma antioxidant status in horses with different intensities of physical exercise. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 1, s. 31-35. ISSN: 0001-7213.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – ZITA, L. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – ŘEHÁK, D. – ROSMUS, J. – ŠINDELÁŘ, M. Antioxidanty ve výživě dostihových koní . Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 10, s. 769-772. ISSN: 0506-8231.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. The effect of age of Japanese quails on certain egg quality traits and their relationships. Veterinarski Arhiv, 2013, roč. 83, č. 2, s. 223-232. ISSN: 0372-5480.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STUPKA, R. – ZITA, L. The effect of parity on the proportion of important healthy fatty acids in raw milk of Holstein cows. Mljekarstvo, 2013, roč. 63, č. 4, s. 195-202. ISSN: 0026-704X.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – STÁDNÍK, L. – ZITA, L. Histological characteristics of the musculus longissimus lumborum et thoracis muscle fibres in pigs in relation to selected RYR1, MYOG, MYOD1 and MYF6 genotypes. Acta Veterinaria Brno, 2014, roč. 2014, č. 83, s. 233-237. ISSN: 0001-7213.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. Effect of evening primrose oil on biochemical parameters of thoroughbred horses under maximal training conditions. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 10, s. 488-493. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – KLESALOVÁ, L. – TYLLEROVÁ, H. Effect of genotype, feather growth-rate gene and the age of hens on the egg quality. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 6, s. 1466-1471. ISSN: 1310-0351.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MELŠOVÁ, M. – KLESALOVÁ, L. Effect of genotype and housing system on the concentration of cholesterol in egg yolk. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 3, s. 315-321. ISSN: 1332-9049.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – ŘÍŠSKÁ, I. – KLESALOVÁ, L. Performance and eggs quality of hens of genetic resources of the Czech Republic and Slovakia. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 219-224. ISSN: 1332-9049.

JENÍKOVÁ, M. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. – TYLLER, M. Kvalita vajec u vybraných černě zbarvených genotypů. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 4, s. 51-52. ISSN: 0027-8068.

**BÍLKOVÁ, B. – **BAINOVÁ, Z. – **JANDA, J. – ZITA, L. – **VINKLER, M. Different breeds, different blood: Cytometric analysis of whole blood cellular composition in chicken breeds. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2017, roč. 188, č. 2017, s. 71-77. ISSN: 0165-2427.

ZITA, L. – JENÍKOVÁ, M. – HÄRTLOVÁ, H. Effect of housing system on egg quality and the concentration of cholesterol in egg yolk and blood of hens of native resources of the Czech Republic and Slovakia. JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH, 2018, roč. 27, č. 3, s. 380-388. ISSN: 1056-6171.

**BÍLKOVÁ, B. – **ŚWIDERSKÁ, Z. – ZITA, L. – **LALOE, D. – **CHARLES, M. – **BENEŠ, V. – **STOPKA, P. – **VINKLER, M. Domestic fowl breed variation in egg white protein expression: application of proteomics and transcriptomics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, roč. 66, č. 44, s. 11854-11863. ISSN: 0021-8561.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. The effect of different housing system on quality parameters of eggs in relationship to the age in brown egg-laying hens. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2019, roč. 25, č. 6, s. 1246-1253. ISSN: 1310-0351.

DOKOUPILOVÁ, A. – ZITA, L. – **KVAČEK, I. – JANDA, K. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Jerusalem artichoke (Helinathus tuberosus) tops as a natural source of inulin in rabbit diet: effect on growth performance and health status. Journal of Central European Agriculture, 2019, roč. 20, č. 3, s. 796-801. ISSN: 1332-9049.

KRAUS, A. – ZITA, L. The Effect of Age and Genotype on Quality of Eggs in Brown Egg Laying Hybrids. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. , s. 407-414. ISSN: 1211-8516.

VOLEK, Z. – **UHLÍŘOVÁ, L. – ZITA, L. Narrow-leaved lupine seeds as a dietary protein source for fattening rabbits: a comparison with white lupine seeds. Animal, 2020, roč. 14, č. 4, s. 881-888. ISSN: 1751-7311.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – VOLEK, Z. – **TYLLER, M. – **ANDERLE, V. Comparison of basic internal and external egg quality traits of brown and white egg-laying hens in relationship to their age. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 49-56. ISSN: 1211-8516.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – POKORNÁ, K. Jak genotyp ovlivňuje kvalitu vajec ve druhé polovině snáškového cyklu?. Journal of Central European Agriculture, 2020, roč. 21, č. 2, s. 215-221. ISSN: 1332-9049.

KRUNT, O. – ZITA, L. – KRAUS, A. A review of the effects of housing system on production and welfare in growing rabbits. Animal Science Papers and Reports, 2020, roč. 38, č. 4, s. 321-332. ISSN: 0860-4037.

SVOBODOVÁ, J. – **PINKASOVÁ, H. – **HYRŠL, P. – **DVOŘÁČKOVÁ, M. – ZITA, L. – **KREISINGER, J. Differences in the growth rate and immune strategies of farmed and wild mallard populations. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-19. ISSN: 1932-6203.

Professional monograph

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

Article in collection of an event

KIC, P. – RŮŽEK, L. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Pollution of indoor environment in poultry housing.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 480-483.

Other results

The effect of restriction on digestibility of nutrients, organ growth and blood picture in broiler rabbit prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

Effect of triacylglycerols of caprylic and capric acid on performance, mortality and digestibility of nutrients in growing rabbits prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Volek Zdeněk, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2004

Replacement of starch by pectin and chicory inulin in the starter diet of early-weaned rabbit: effect on growth, health status, caecal traits and viscosity of the small intestinal content Ing. Volek Zdeněk, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Alternative housing systéme in rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Rabbit weaning Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc., 2004

Rabbit weaning into the relationship performance of does Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Poultry production will increase Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Šimáně Jan, 2005

The relationship between egg quality and a housing system prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Egg quality in different layers stablings doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Poultry breeding potential in developing countries Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Early weaning in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Ecological production doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

The effect of season and a litter number on reproduction in rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Valášek Václav, 2005

Early weaning in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Šimáně Jan, 2005

The effect of Akomed R and lipase at early weaning of rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

How to mark and file runners Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin, 2005

Effect of k/K gene on egg quality doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Šimáně Jan, 2005

The effect of early weaning on development of internal organs and digestibility in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

Verification and Certification bioproducts doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Hubený Martin, 2005

Quality products of ecological agriculture doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2005

Selenium - important element in poultry and human nutrition Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

The business of biofood doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2006

The breeding of ostrich and its products doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Heindl Jiří, 2006

The effect of Akomed R, lipase and early weaning on carcass content in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Zich Roman, 2006

The effect of weaning age on performance, nutrient digestibility and lipase activity in broiler rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Berlandyn Andrei, 2006

The effect of early weaning and vegetable oil on the performance and nutrient digestibility of broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006

Interactions of housing system, genotype, time of oviposition and egg quality in egg type hens. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2007

The effect of Akomed R and weaning age on performance, small intestine lipase activity and blood picture in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2007

The effect of age on dressing percentage and blood picture in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

Breeding of decorative birds doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

- doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2007

Feathering of birds - structure, growth and development of the bird quill doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

The effect of weight of shank eggs on the properties of hatching chickling doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Vostřez Josef; Holubek Jaroslav, 2007

The effect of housing system on performance and egg quality of laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Feathering of birds - parting of feather, feather tracts, bald patches doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

The effect of calcium content on performance and egg duality of laying hens housed in cages and on litter at the beginning of laying cycle prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Feathering of birds - colouring and changing of feather doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

The effect of genotype on physical parameters of egg quality in laying hens Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Dlouhá Gabriela; Hubený Martin, 2007

Egg yield and nesting of birds doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

The effect of weaning age and Akomed RR on performance, nutrient digestibility in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2007

The effect of Akomed R and lipase on the growth of early weaning rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika; Trnka Milan; Zich Roman, 2007

Eggshell microbial contamination depending on housing systém Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The effect of weaning age on performance and meat quality in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

The effect of weaning age on performance, carcass value and some physiological charakteristics in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2008

Effect of breed and carcass weight on adipose tissue content in pig carcass belly. Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Interactions of age and time of oviposition in egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008