×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

CV

Education

Czech University of Life Sciences  Prague (9/2002 – 12/2005 - Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources; Specialization: Animal production; PhD thesis: The effect of early weaning on performance of broiler rabbits)

Czech University of Life Sciences  Prague (9/1997 – 6/2002 - Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources; Specialization: Animal production; Diploma thesis: The effect of feed restriction on the performance of broiler rabbits)

Secondary School of Agriculture in Chrudim (9/1993 – 6/1997 - Specialization: Agribussines)

Work Experience

Czech University of Life Sciences  Prague - odborný asistent – Department of Animal Husbandry (1/2006  - so far)

Pedagogická činnost

- zajišťování vybraných přednášek a cvičení v rámci předmětů bakalářského i magisterského studia (prezenční i kombinované formy) oborů s výukou předmětů zaměřených na chov drůbeže, okrasného ptactva, králíků, kožešinových zvířat na FAPPZ i na ostatních fakultách ČZU v Praze

- vedoucí diplomových a bakalářských prací úspěšně obhájených při státních závěrečných zkouškách

 

Vědecko-výzkumná a publikační činnost

- problematika chovu drůbeže a králíků, kvality konzumních vajec slepic nosného typu, kvality křepelčích vajec a studia různých faktorů ovlivňujících užitkovost králíků

- řešitel či spoluřešitel projektů (granty FRVŠ, NAZV, výzkumné záměry MŠMT, interní granty FAPPZ ČZU Praha)

- autor či spoluautor 125 publikací (vědeckých, odborných a naučně populárních článků a příspěvku na mezinárodních i tuzemských vědeckých konferencích), z toho 13 impaktovaných