×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Bachelor and master theses

Bakalářské a diplomové práce pro studenty v oblasti chovu drůbeže (slepice nosného typu, japonské křepelky) a králíků, kvality vajec a masa v rámci konvenčního a ekologického zemědělství, chovu okrasného ptactva, zoorehabilitace v rámci vybraných druhů zvířat apod.

Možnost domluvit se na tématu bakalářské a diplomové práce i v jiné oblasti mimo výše jmenované.