×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce pro studenty v oblasti chovu drůbeže (slepice nosného typu, japonské křepelky, a další druhy) a králíků, kvality vajec a masa v rámci konvenčního a ekologického zemědělství, chovu okrasného ptactva, zoorehabilitace v rámci vybraných druhů zvířat, agroturistiky apod.

Možnost domluvit se na tématu bakalářské a diplomové práce i v jiné oblasti mimo výše jmenované v závislosti na studijním oboru.