×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Garantované předměty

Garantované předměty

ADA14E Chov okrasného ptactva - Bc.
ADA88E Chov okrasného ptactva - Bc.
ADA89E Základy chovu monogastrů - HU - Bc.
ARE05E Zemědělské systémy II - PAE - Bc.
ARE10E Zemědělské systémy II - PAA - Bc.
ARE74E Zemědělské systémy II - PAE
ASA24E Chov koček - Bc.
ASA55E Chov zvířat v agroturistice - Bc.
ASA56E Chov zvířat v agroturistice - Mgr.
ASA58E Management chovu ptactva v zoo
ASA68E Chov zvířat v agroturistice - Bc.
ASA86E Chov koček - Bc.