×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Granty

Multimediální učební pomůcka - "Atlas nejčastěji chovaných druhů okrasného ptactva v ČR"

Grant FRVŠ pro rok 2012

 

Multimediální učební pomůcka - "Atlas nejvýznamnějších plemen drůbeže a králíků v ČR"

Grant FRVŠ pro rok 2013

 

Soluřešitel, člen řešitelského týmu v dalších grantech a projektech MZe (NAZV) a MŠMT apod.

Vliv časného odstavu, přídavku Akomedu R a lipázy na užitkovost brojlerových králíků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Stanovení aktivity lipázy a krevního obrazu u králíků v závislosti na době odstavu

GA FAPPZ, 2006-2006

Vliv doby odstavu a věku při porážce brojlerových králíků na jatečnou hodnotu, krevní obraz a aktivitu lipázy v krevní plazmě

GA FAPPZ, 2008-2008