×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

ČZU v Praze (09/2014) - doc. - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

ČZU v Praze (9/2002 – 12/2005) - Ph.D. - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; obor Živočišná produkce; disertační práce na téma Vliv časného odstavu na užitkovost brojlerových králíků)

ČZU v Praze (9/1997 – 6/2002) - Ing. - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; obor Živočišná produkce; diplomová práce na téma Vliv restrikce na užitkovost brojlerových králíků)

VOŠ, SZeŠ a SOŠ v Chrudimi (9/1993 – 6/1997) - obor Agropodnikání

 

Pracovní zkušenosti

Česká zemědělská univerzita v Praze - docent - Katedra chovu hospodářských zvířat (5/2015  - doposud)

Česká zemědělská univerzita v Praze - odborný asistent - Katedra speciální zootechniky (1/2006  - 5/2015)

Rekvalifikační kurzy

 

Pedagogická činnost

- zajišťování vybraných přednášek a cvičení v rámci předmětů bakalářského i magisterského studia (prezenční i kombinované formy) oborů s výukou předmětů zaměřených na chov drůbeže, okrasného ptactva, králíků, kožešinových zvířat na FAPPZ i na ostatních fakultách ČZU v Praze

- vedoucí diplomových a bakalářských prací úspěšně obhájených při státních závěrečných zkouškách

 

Vědecko-výzkumná a publikační činnost

- problematika chovu drůbeže a králíků, kvality konzumních vajec slepic nosného typu, kvality křepelčích vajec a studia různých faktorů ovlivňujících užitkovost králíků

- řešitel či spoluřešitel projektů (granty FRVŠ, NAZV, výzkumné záměry MŠMT, interní granty FAPPZ ČZU Praha)

- autor či spoluautor 130 publikací (vědeckých, odborných a naučně populárních článků a příspěvku na mezinárodních i tuzemských vědeckých konferencích), z toho 14 impaktovaných