×
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
banner

Spolupráce

V rámci výzkumných aktivit spolupráce s

Dominant CZ (Voleč)

(např. sledování užitkovosti a kvality vajec v závislosti na genotypu, věku apod. i pro potřeby šlechtění v rámci daného šlechtitelského programu)

http://dominant-cz.cz/wp-content/uploads/2015/02/logo.png

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

(např. chov králíků - systémy ustájení apod; genetické zdroje - regenerace ČZK apod.)

http://i0.cz/s/nos/xCOAqh/346517.188x188.jpg

 

Český svaz chovatelů

(např. Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat)

http://www.cschdz.eu/App_Themes/Basic/graph/logo.png

 

Českomoravská drůbežářská unie, z.s.