×
Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
banner

Granty

Analýza socioekonomických rozdíků mezi kraji ČR

GA PEF, 2006-2006

Statistická analýza faktorů ovlivňujících život na venkově ČR

GA PEF, 2006-2006

Přístupy ke komplexnímu hodnocení rozvoje venkova

GA PEF, 2007-2007

Kvantifikace rozvoje regionů s využitím moderních statistických metod

GA PEF, 2008-2008