×
Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
banner

Hlavsa Tomáš

Kontaktní adresa

Katedra statistiky (kancelář E 429)

Provozně ekonomická fakulta

Kamýcká 129

165 21 Praha 6 - Suchdol

 

Odborné zaměření

  • modelování regionálního rozvoje, analýza příčin meziregionálních disparit
     
  • komplexní hodnocení regionálního rozvoje
     
  • modelování dopadu agrárních politik na ekonomiku zemědělských podniků

 

Odborné zájmy

vícerozměrná statistika, výpočetní statistika, statistické metody v data miningu, indexní analýza, ekonometrie