×
Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2005 - 2010

PEF ČZU v Praze, doktorské studium (Ph.D.) na Katedře statistiky

studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

obor: Systémové inženýrství

disertační práce: Metodologické nástroje komplexního hodnocení rozvoje regionů ČR v rámci regionální politiky EU

 

1999 - 2005

PEF ČZU v Praze, bakalářské (Bc.) a magisterské studium (Ing.)

studijní program: Ekonomika a management

obor: Provoz a ekonomika

 

Studijní stáže:

08 - 09/2009

Overseas Chinese University, Taichung, Tchaj-wan

03 - 07/2004

Universität für Bodenkultur, Vídeň, Rakousko

 

Pracovní zkušenosti

2008 - dosud: PEF ČZU v Praze, odborný asistent, katedra statistiky

2006 - dosud: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, analytik, vyhodnocování dopadů agrárních politik na ekonomiku zemědělských podniků, spolupráce s MZe a Evropskou komisí při zavádění politik hospodaření v méně příznivých oblastech LFA

 

Zájmy

Sport především: volejbal, tenis, squash