×
Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

URBANCOVÁ, H. – HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

BUŠINA, T. – **PASARIBU, N. – HLAVSA, T. – **CZERNEKOVÁ, V. – KOUBA, M. An experimental release of rehabilitated wild-caught Sumatran Laughingthrush Garrulax bicolor: assessment of post-release survival and dispersal via radio-telemetry, North Sumatra, Indonesia. Ornithological Science, 2018, roč. 17, č. 2, s. 135-147. ISSN: 1347-0558.

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. Analysis of the Effect of Legal Form and Size Group on the Capital Structure of Agricultural Businesses of Legal Entities. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 91-104. ISSN: 1804-1930.

AULOVÁ, R. – HLAVSA, T. Capital structure of agricultural businesses and its determinants. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 23-36. ISSN: 1804-1930.

PACÁKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. Complex assessment of poverty using composite indicator. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č 2, s. 84-91. ISSN: 1804-1930.

PREININGER, D. – LOJKA, B. – BECHYNĚ, M. – HLAVSA, T. Dynamics of weed species under different land use systems in Peruivan Amazon. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 1, s. 42 - 48. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. EMPIRICKÝ VÝZKUM V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 2, č. 10, s. 17 - 24. ISSN: 1212-3285.

ROLLO, A. – **RIBEIRO, M. – **COSTA, R. – **SANTOS, C. – **CLAVO PERALTA, Z. – MANDÁK, B. – KALOUSOVÁ, M. – VEBROVÁ, H. – **CHUQULIN, E. – **TORRES, S. – **AGUILAR, R. – HLAVSA, T. – LOJKA, B. Genetic structure and pod morphology of Inga edulis cultivated vs. wild populations from the Peruvian Amazon. . FORESTS, 2020, roč. 11, č. 655, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

ŠTOLBOVÁ, M. – HLAVSA, T. – LEKEŠOVÁ, M. Methods of calculating the handicaps of less favoured natural conditions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 5, s. 215-223. ISSN: 0139-570X.

PILAŘ, L. – HLAVSA, T. Osobní iniciativa v kontextu transformačního stylu vedení. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 69-75. ISSN: 1214-4967.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. – KREPL, V. – PACÁKOVÁ, Z. QUANTIFICATION OF THE CHANCES AND RISKS OF IMPORTANT ASPECTS OF AN EMPIRICAL SURVEY IN THE COMMUNITIES OF VYSOČINA REGION . Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 4, s. 335 - 341. ISSN: 1211-3174.

**PAVLÍK, M. – **ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KYJAKOVÁ, P. – HLAVSA, T. Regulation of odd-numbered fatty acid content plays an important part in the metabolism of the hyperaccumulator Noccaea spp. adapted to oxidative stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2017, roč. 208, č. Jan, s. 94-101. ISSN: 0176-1617.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. Šance a rizika v rozvoji nejmenších obcí kraje Vysočina. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 0, č. 3, s. 165 - 174. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T. – ČERVENÁ, G. SOUHRNNÝ INDIKÁTOR JAKO NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ REGIONŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 67 - 73. ISSN: 1212-3285.

PRÁŠILOVÁ, M. – ŠTOLC, L. – HLAVSA, T. Support of Agricultural Insurance in the Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 3, č. 50, s. 33 - 43. ISSN: 0139-7265.

HLAVSA, T. The impact of the LFA payments on the FADN farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 10, s. 489 - 497. ISSN: 0139-570X.

HLAVSA, T. The possibilities of complex assessment of the development and categorization of rural areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 151 - 160. ISSN: 1211-8516.

KÁNSKÁ, E. – JAROLÍMEK, J. – HLAVSA, T. – ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – VOGELTANZOVÁ, T. Using social networks as an integration tool in rural areas of the Czech Republic -- agricultural enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 173-180. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T. Výběr ukazatelů pro hodnocení ekonomiky regionů. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 145 - 151. ISSN: 1212-3951.

Kapitoly v odborné knize

HLAVSA, T. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha: Linde, 2005. 1s. ISBN 80-86131-64-5. s. Regionální rozdíly nezaměstnanosti, s. 24 - 25.

Článek ve sborníku z akce

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. – HLAVSA, T. LESS-FAVORED AREAS IN THE EUROPEAN UNION. In HRADECKE EKONOMICKE DNY 2007, I: EKONOMICKY RUST A ROZVOJ REGIONU. ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN THE REGION 06.02.2013, Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2007. s. 421-452.

HLAVSA, T.; idPublikace = 66522; Název: Methodological instrument for complex regional development evaluation and regional categorization-- Neexistuje podtyp publikace --

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – HLAVSA, T. – FEJFAR, J. SUCCESS RATE IN EXAMINATIONS: DOES THE DEGREE PROGRAMME MATTER?. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 43-49.

Ostatní výsledky

A probability-based approach to regional differences in Vysočina Region communities Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Agricultural Policy Supports Implementation in Rural Areas of the Czech Republic Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Analýza dotazníkového šetření v mikroregionu Orlicko Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Analýza socioekonomické diferenciace mezi kraji České republiky Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Analýza vícerozměrných kategoriálních dat s využitím logitových modelů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana, 2008

Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků a návrhy na diferenciaci sazeb Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Dotazníkové šetření k implementaci e-learningových metod na oboru PAA Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Heřmánek pravý (Matricaria recutita L.) pěstovaný v ekologickém a konvenčním způsobem s ohledem na kvalitu produkce Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Kala Štěpán, MBA; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2006

Hodnocení dopadů plateb LFA na hospodářské výsledky podniků FADN v ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Hodnocení regionálních disparit Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Hodnocení rozvoje regionů s využitím faktorové analýzy Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Hodnocení změn ve vývoji regionálních disparit mezi kraji ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Komparace regionálnich disparit České republiky a Tchaj-wanu z hlediska demografických ukazatelů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Kvalitativní konkurenceschopnost krajů České republiky Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Kvantifikace souhrnných indikátorů krajů ČR z pohledu demografických ukazatelů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2007

Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Pohled studentů na kvalitu výuky kurzu statistika pro obor Provoz a ekonomika Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Přístupy ke komplexnímu hodnocení regionálních disparit Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Problematika méně přiznivých oblastí Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Problematika využití půdy ve vybraných okresech ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; a kol. a kol., 2006

Socioekonomické rozdíly mezi kraji ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Souhrnné hodnocení ekonomické pozice krajů ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Statistical Analysis of Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem Focused on the Central Place Location RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Statistické šetření v obcích kraje Vysočina doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Vícerozměrná analýza sociálních disparit v krajích ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Vliv transformace dat na výsledky analýzy Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vybrané modely tvorby souhrnných indikátorů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vymezení problémových venkovských oblastí v Královehradeckém kraji Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Využití logistické regrese pro hodnocení dotazníkového šetření na českém venkově Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana, 2007

Využití shlukové analýzy při klasifikaci regionů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Využití softwaru Statistica při výuce statistických kurzů na oboru Provoz a ekonomika Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Využití souhrnných indikátorů pro hodnocení rozvoje regionů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Využití statistických analýz k vymezení venkovských oblastí Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Život na venkově očima Středočechů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana, 2007