×
Ing. Jaroslava Janků, CSc.
banner

Publikace

Poláková, J., Janků, J., Nocarová, M. Soil erosion, regulatory aspects and farmer responsibility: assessing cadastral data.. 2018. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science. DOI: 10.1080/09064710.2018.1471158

Janků, J. 2018. Building and utility of industrial zones. Úroda 5/2018. Budování a prospěšnost průmyslových zón. 102 - 104. ISSN: 0139-6013. In Czech

Janků, J. 2010. Soil rating. In book: Soil Atlas of the Czech Republic. Publisher: Czech University of Life Sciences. 


Článek v odborném periodiku

VOPRAVIL, J. – **FORMÁNEK, P. – JANKŮ, J. – **HOLUBÍK, O. – **KHEL, T. Early changes in soil organic carbon following afforestation of former agricultural land . Soil and Water Research, 2021, roč. 16, č. 4, s. 228-236. ISSN: 1801-5395.

JANKŮ, J. Economic Assessment of Degraded Land. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 47 - 56. ISSN: 1801-5395.

JANKŮ, J. – JAKŠÍK, O. – KOZÁK, J. – MARHOUL, A. Estimation of Land Loss in the Czech Republic in the Near Future. Soil and Water Research, 2016, roč. 11, č. 3, s. 155-162. ISSN: 1801-5395.

JANKŮ, J. – MACOUNOVÁ, K. – KOZÁK, J. – JEHLIČKA, J. – MAITAH, M. – NĚMEČEK, K. – **VOPRAVIL, J. – TOTH, D. – **JACKO, K. – **HERZA, T. Industrial zones and their impact on society. Soil and Water Research, 2020, roč. 2020, č. 15, s. 258-272. ISSN: 1801-5395.

JANKŮ, J. – SEKÁČ, P. – BARÁKOVÁ, J. – KOZÁK, J. Land Use Analysis in Terms of Farmland Protection in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2016, roč. 11, č. 1, s. 20-28. ISSN: 1801-5395.

POLÁKOVÁ, J. – JANKŮ, J. – **NOCAROVÁ, M. Soil erosion, regulatory aspects and farmer responsibility: assessing cadastral data. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2018, roč. 68, č. 8, s. 709-718. ISSN: 0906-4710.

VOPRAVIL, J. – **FORMÁNEK, P. – JANKŮ, J. – **KHEL, T. Soil water dynamics in drained and undrained meadows. Soil and Water Research, 2021, roč. 16, č. 4, s. 256-267. ISSN: 1801-5395.

JANKŮ, J. – KUČEROVÁ, D. – HOUŠKA, J. – KOZÁK, J. – RUBEŠOVÁ, A. The Evaluation of Degraded Land by Application of the Contingent Method. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 214-223. ISSN: 1801-5395.

Poláková, J., Janků, J., Nocarová, M. Soil erosion, regulatory aspects and farmer responsibility: assessing cadastral data.. 2018. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science. DOI: 10.1080/09064710.2018.1471158

Odborná monografie

VOPRAVIL, J. – NOVOTNÝ, I. – TOMÁŠ, K. – HLADÍK, J. – JACKO, K. – PAPAJ, V. – VAŠKŮ, Z. – VRABCOVÁ, T. – PÍRKOVÁ, I. – ROŽNOVSKÝ, J. – HAVELKOVÁ, L. – HUML, J. – SEKANINA, A. – JANKŮ, J. – PENÍŽEK, V. Půda a její hodnocení v ČR, díl II.. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2011. 155s. ISBN 978-80-87361-08-5.

Kapitoly v odborné knize

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

ZÁDOROVÁ, T. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – PENÍŽEK, V. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006, s. 146-152.

Certifikované metodiky

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Národní mapy hydrolimitů, National Maps of Hydrolimits, hydrolimits; field capacity; wilting point;, 2011, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy hydrolimitů, číslo osvědčení: 18/2011-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody půd v ČR., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 117 02 Praha 1 IČ: 00020478 zastoupený Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, ředitelem Ústředního pozemkového úřadu, 25.05.2011, N

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JANKŮ, J. Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy. : MZe, 2020, 90s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

JANKŮ, J. – BARÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza půdního fondu z hlediska ochrany zemědělské půdy. 2015, Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agrekologických systémů. 16.-17. června 2015. .

JANKŮ, J.Budování a prospěšnost průmyslových zón. 2018, In: Úroda, 5/2018,s.102-104,ISSN: 0139-6013.

Chernozems data set analysis: implications for a detailed soil allocation model prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Ekonomické ocenění znehodnoceného pozemku Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – MACOUNOVÁ, K. – **JACKO, K. – MARHOUL, A. – **VOPRAVIL, J. – JEHLIČKA, J.Land take and industrial zones. 2020, Land take and industrial zones, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-8579, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-8579, 2020 .

Národní mapy hydrolimitů Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006 Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2010

JANKŮ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úbytek orné půdy- 40 hřišť denně. 2015, Lidové noviny. 22.8.2015..

Úvod do problematiky ekonomického ocenění znehodnocených půd Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – JEHLIČKA, J. – MACOUNOVÁ, K. – MAITAH, M. – MARHOUL, A. – **VOPRAVIL, J. – NĚMEČEK, K.Zábor půdy a výstavba průmyslových zón. 2019, In: Sborník abstraktů konference Pedologické dny 2019, Půda, nedílná součást ekosystémů, editoři: Michal Choma, Karolina Tahovská a Jiří Káňa, Srní, 11.-13.září 2019, s. 16.