×
doc. Ing. Jaroslava Janků, CSc.
banner

Janků Jaroslava

Pedagogická činnost

APA31E Hodnocení půd - Mgr.

Odborné zaměření:

-  ekonomické hodnocení půd, environmentální hodnota půdy, ochrana půdy,

- databáze půd, zpracování pedologických dat