×
Ing. Jaroslava Janků, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání a zaměstnání:

- 1986 - ukončení VŠ - Česká  zemědělská univerzita – téma diplomové práce: Kontaminace půd těžkými kovy v okolí Litavky

-  studijní pobyt – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd

- 1987 - 1994 - aspirantura - katedra pedologie a geologie Fakulty agronomická, ČZU- téma dizertační práce: Degradace pesticidů v půdách

od r. 1994 - vědecko - pedagogický pracovník Katedry pedologie a ochrany půdy

- 2006-2008 - čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí - VŠE, Institut oceňování majetku