×
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Profesor, Děkan
banner

Komárek Michael

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Z211
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
 

Odborné zaměření

  • Environmentální půdní chemie a kontaminace půd
  • Modelování sorpce a povrchové komplexace
  • Chemická stabilizace a fytostabilizace kovů/metaloidů v kontaminovaných půdách
  • Izotopy kovů jako indikátory původu kontaminace a biogeochemických procesů

Environmental and Isotope Geochemistry Group

Michael Komárek

WoS Publikace

ORCID