×
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Profesor, Děkan
banner

Životopis

Vzdělání

2015 Profesorské jmenovací řízení na České zemědělské univerzitě v Praze

2010, 2011 Habilitace (Habilitation à diriger des recherches) na Université de Limoges (Francie) a České zemědělské univerzitě v Praze. Název habilitační přednášky: „Contamination of Soils with Metals: Different Aspects of their Characterization and Remediation“

2004–2007 Doktorské studium na České zemědělské univerzitě v Praze. Téma disertační práce: „Chemicky podporovaná fytoextrakce těžkých kovů z půd kontaminovaných metalurgickou činností“

1998–2003 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze; studijní obor: Geologie, specializace: Geologie životního prostředí

Zaměstnání

od 12/2023 Děkan FŽP ČZU

od 2018 Proděkan pro vědecko výzkumnou činnost, FŽP ČZU

2011–2024 Vedoucí katedry geoenvironmentálních věd, FŽP ČZU

2007–2011 Vědecko-pedagogický pracovník na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, FAPPZ ČZU

2005–2007 Technik na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, FAPPZ ČZU

Stáže

2018 Stáž na Université Rennes I (Francie)

2012 Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a přednášející na Western Michigan University (USA)

2009, 2014 Hostující vědecko-pedagogický pracovník na Université de Limoges (Francie)

2006, 2007 Stáž v rámci programu MŠMT Kontakt (česko-slovinská spolupráce) na Univerzitě Ljubljana (Slovinsko)

Ocenění

2017 Cena rektora za nejvíce citovanou práci

2016 Cena rektora za nejlepší publikační výstupy

2011 Zvláštní čestné uznání předsedy Grantové agentury ČR

Editor

Environmental Pollution; Critical Reviews in Environmental Science and Technology; Carbon Research; Frontiers in Environmental Science