×
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Pedagogická činnost

Garantuje předměty bakalářského studia na FAPPZ ČZU v Praze v českém jazyce. 

Je konzultantem bakalářských a magisterských prací na FAPPZ ČZU v Praze v českém jazyce. 

Garantované předměty:

AHA45E Biochemie rostlin - Bc. (presenční forma)
AHA99E Biochemie rostlin - Bc. (kombinovaná forma)
AHA50E Biochemie rostlin - Mgr. (presenční forma)
AHA7FE Biochemie rostlin - Mgr. (kombinovaná forma)

Cvičení předmětu:

AHA09E Agrochemie - Bc. (presenční forma)


Přednášky předmětu:

AHA31EObnovitelné a alternativní zdroje energie - Bc. (presenční forma)

Garantované předměty

AHA45E Biochemie rostlin - Bc.
AHA99E Biochemie rostlin - Bc.