×
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Košnář Zdeněk

Odborní asistenti na vysokých školách - Katedra agroenviron. chemie a výživy rostlin
phone +420 22438 2728
phone +420 22438 2429

Odborné zaměření a vědeckovýzkumná činnost:

Monitorování persistentních organických polutantů a látek osobní potřeby v životním prostředí a odpadních materiálech, jejich bioremediace a chování v systému půda-rostlina.

Analytické stanovení organických polutantů na plynovém chromatografu s hmotnostním spektrometrem:

1) Agilent GC/MS system: 6890N/5975, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA,

2) Agilent GC/QqQ system: 7000D/7890B, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA.

Kontaktní adresa:

Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 - Suchdol
Česká republika

Vědecké identifikátory:

ORCID iD:    0000-0002-9259-9983

WOS iD:       V-4552-2018

Scopus iD:   57189580172

ResearchGate